Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Advocacy Services in North Yorkshire
OCID: ocds-h6vhtk-02f4de
ID yr Awdurdod: AA20482
Cyhoeddwyd gan: North Yorkshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

North Yorkshire County Council is commissioning an Independent Advocacy Service. This service specification outlines the requirements for a single provider to provide a comprehensive advocacy service for adults. The service will have the following elements;

• Care Act Statutory Advocacy;

• Non-Statutory Advocacy;

• Independent Mental Capacity Advocacy (IMCA);

• Deprivation of Liberty (DoLS) Safeguards Relevant Person’s Representative (RPR);

• Independent Mental Health Advocacy (IMHA);

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

North Yorkshire County Council

8867655

County Hall, Racecourse Lane,

Northallerton

DL7 8AD

UK

Person cyswllt: Tim Wood

Ffôn: +44 1609533450

E-bost: procurement@northyorks.gov.uk

NUTS: UKE22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.northyorks.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/104117

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Advocacy Services in North Yorkshire

Cyfeirnod: DN579573

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Authority wishes to award a contract(s) for Independent Advocacy Services (Lot 1); Independent Health Complaints and Advocacy Service (Lot 2) ; Advocacy Services for Children and Young People (Lot 3) (“the Contract”). This Contract is being tendered as an Open process in accordance with regulation 27 of the Public Contracts Regulations 2015 as amended. The Contract will be for a period of 3 years with an option to extend for a further period of up to 2 years, and then a further extension of up to 2 years. Therefore, the total possible Contract duration is 3 years+2 years+2 years. 2.5. The anticipated annual value of Lot 1 is £609,112 (total contract value £4,263,784); the anticipated annual value of Lot 2 is £121,041 (total contract value £847,287); the anticipated annual value of Lot 3 is £68,000 (total contract value £476,000), therefore the anticipated value of the Contract is £5,587,071.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 5 618 570.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Independent Advocacy Services (Lot 1)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

North Yorkshire County Council is commissioning an Independent Advocacy Service. This service specification outlines the requirements for a single provider to provide a comprehensive advocacy service for adults. The service will have the following elements;

• Care Act Statutory Advocacy;

• Non-Statutory Advocacy;

• Independent Mental Capacity Advocacy (IMCA);

• Deprivation of Liberty (DoLS) Safeguards Relevant Person’s Representative (RPR);

• Independent Mental Health Advocacy (IMHA);

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 80

Price / Pwysoliad:  20

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Independent Health Complaints and Advocacy Service (Lot 2)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Health and Social Care Act 2012 requires all local authorities with adult social care responsibilities to “make such arrangements as it considers appropriate for the provision of independent advocacy in relation to its area” in the provision of assistance for individuals making or intending to make an NHS complaint. This covers all NHS services, including:

• NHS trusts, including NHS foundation trusts

• primary health care services provided for the NHS by GPs, dentists, opticians.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 80

Price / Pwysoliad:  20

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Advocacy Services for Children and Young People (Lot 3)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of this service is:

• To provide independent support to children and young people who wish to make a complaint about the services they are receiving from the Council.

• To ensure that the interests of the children and young people who access the service are safeguarded.

• To ensure the safety and wellbeing of vulnerable children and young people and enhance the quality of services provided to them directly or indirectly, by the Council.

• To encourage children and young

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 80

Price / Pwysoliad:  20

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-028017

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Teitl: Independent Advocacy Services (Lot 1)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

10/01/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Cloverleaf Advocacy 2000 Ltd

N/A

5th Floor, Empire House, Wakefield Road, Dewsbury, WF12 8DJ

Dewsbury

WF12 8DJ

UK

E-bost: emma.kleinfeldt@cloverleaf-advocacy.co.uk

NUTS: UKE22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 4 263 783.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 4 193 651.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 2

Teitl: Independent Health Complaints and Advocacy Service (Lot 2)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

10/01/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Cloverleaf Advocacy 2000 Ltd

N/A

5th Floor, Empire House, Wakefield Road, Dewsbury, WF12 8DJ

Dewsbury

WF12 8DJ

UK

E-bost: emma.kleinfeldt@cloverleaf-advocacy.co.uk

NUTS: UKE22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 847 287.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 789 180.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 3

Teitl: Advocacy Services for Children and Young People (Lot 3)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

10/01/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

NYAS

1012485

Tower Road, Birkenhead

Wirral

CH41 1FF

UK

Ffôn: +44 6498700

E-bost: tenders@nyas.net

NUTS: UKE22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 476 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 476 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

The Strand

London

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/royal-courts-of-justice

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

The Royal Courts of Justice

The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/royal-courts-of-justice

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@northyorks.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru