Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: LBN Improving outcomes for children in care through dance
OCID: ocds-h6vhtk-035912
ID yr Awdurdod: AA21062
Cyhoeddwyd gan: London Borough of Newham
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

As a Council, we'd like to be able to engage children from a care background to participate in regular dance activity and support the following outcomes:

• Engagement in an exciting and relevant dance programme across dance genres for children in care

• Build a consistent and trusted relationship with children in care to support their feelings and emotional wellbeing from a therapeutic base

• Develop the ability to work successfully in a group environment and form positive attachments with peers and mentors

• Provide a safe space for children in care to safely express themselves with the support of a qualified specialist

• Build self-confidence and improve the emotional resilience and physical well-being of Children in Care

• Improve education engagement and attainment in school/college

• Promote employment opportunities and experience

• Foster a strong peer network through organising additional social activities in a format relevant to them within the community

• Promote opportunities for social integration

• Be fully conversant with safeguarding duties and management of disclosures to support children in care.

We anticipate this to be a 12 month programme with a possible extension of a further 12 months depending on performance and available funding.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

LONDON BOROUGH OF NEWHAM

Building 1000,Dockside Road

LONDON

E162QU

UK

Person cyswllt: Sayha Sam

E-bost: Sayha.Sam@newham.gov.uk

NUTS: UKI41

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.newham.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

LBN Improving outcomes for children in care through dance

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This is a market test and not an invitation to tender. Newham Council would like to hear from organisations who demonstrable experience in working with children in care from a professional therapeutic background.

Newham Council is ambitious for our children. We are exploring new and innovative ways to engage and support the growing number of children in care coming into care exposed to adverse experiences and trauma. Newham is seeking a specialist dance organisation who can creatively support young people to express themselves in safe and restorative environment.

As a systemic practicing organisation, we are seeking Suppliers with a thorough understanding of our practice model and social work practices who can relate to the experiences of children in care. In addition to qualified dance professionals, teachers and support staff will need to be trained in trauma-informed approaches and have significant experience of working with children and young people in care within a therapeutic capacity.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI41

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

As a Council, we'd like to be able to engage children from a care background to participate in regular dance activity and support the following outcomes:

• Engagement in an exciting and relevant dance programme across dance genres for children in care

• Build a consistent and trusted relationship with children in care to support their feelings and emotional wellbeing from a therapeutic base

• Develop the ability to work successfully in a group environment and form positive attachments with peers and mentors

• Provide a safe space for children in care to safely express themselves with the support of a qualified specialist

• Build self-confidence and improve the emotional resilience and physical well-being of Children in Care

• Improve education engagement and attainment in school/college

• Promote employment opportunities and experience

• Foster a strong peer network through organising additional social activities in a format relevant to them within the community

• Promote opportunities for social integration

• Be fully conversant with safeguarding duties and management of disclosures to support children in care.

We anticipate this to be a 12 month programme with a possible extension of a further 12 months depending on performance and available funding.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

We would like to hear from organisations who have experience in this area of provision. We are particularly interested in hearing from organisations with demonstrable experience in working with children in care from a professional therapeutic background.

If you feel that your organisation has the ability and experience to help us deliver the above objectives please complete the registration form (found in https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/41b61650-57da-42b3-95d1-0d886c03cc8c) and send to Sayha.Sam@newham.gov.uk by 14th August 2022 at 5pm

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

15/08/2022

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Sayha.Sam@newham.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru