Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: prj_8987: Judicial Media Training
OCID: ocds-h6vhtk-035916
ID yr Awdurdod: AA25231
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Justice
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau: 15/08/22
Amser Cau: 11:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Training services

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Justice

102 Petty France

London

SW1H 9AJ

UK

Ffôn: +44 02033343555

E-bost: MoJProcurementLearningandDevelopment@Justice.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://ministryofjusticecommercial.bravosolution.co.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://ministryofjusticecommercial.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://ministryofjusticecommercial.bravosolution.co.uk


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: ALB

I.5) Prif weithgaredd

Trefn a diogelwch cyhoeddus

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

prj_8987: Judicial Media Training

II.1.2) Prif god CPV

80530000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The MOJ is seeking a supplier on behalf of the Judicial Office to provide bespoke media training for key judges and magistrates.

The contract term will be for three years, with an option to extend by a further two years by mutual agreement (contract length to be five years maximum) and the anticipated total budget for this contract be £60,000.00 for the five-year period, if an extension is mutually agreed.

The requirement is to develop and deliver half day courses, organised to suit the needs of the MOJ on behalf of the Judicial Office. Between 1 and 4 judges or magistrates will be trained a session, with a maximum of 4 in an online session.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 60 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Training services

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 60 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 26/09/2022

Diwedd: 27/09/2027

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 15/08/2022

Amser lleol: 11:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 04/08/2022

Amser lleol: 11:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

How to access the Procurement Documents including the Standard Questionnaire on Ministry of Justice Sourcing Portal:

Visit the site:

https://ministryofjusticecommercial.bravosolution.co.uk/web/login.html

1. Suppliers are required to register their organisation on the portal if you don’t already have an Active account

2. Once your account has been activated (or you already have an active account) Suppliers will need to go to ‘’ITTs Open to All Suppliers” on the left hand side of the screen

3. Search for ‘’ ITT_6393 Judicial Media Training"

4. After locating the above ITT, please click the ‘’Express Interest’’ button and it will save it to the ‘’My ITTs’’ tab and you will be able to access it.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court UK

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: MoJProcurementLearningandDevelopment@Justice.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80530000Vocational training servicesTraining services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru