Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Wolters Kluwer Read and Publish 2022-24 agreement
OCID: ocds-h6vhtk-02f328
ID yr Awdurdod: AA78670
Cyhoeddwyd gan: Jisc
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Jisc has entered into an agreement with the supplier to offer Jisc members access to and the right to publish open access articles in its collection of scientific and medical research journals. The service is being contracted on behalf of our members, not for Jisc Collections' own use. The contract is for 3 years.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Jisc

56579

4 Portwall Lane

Bristol

BS1 6NB

UK

Person cyswllt: Clare Nurton

Ffôn: +44 3003002212

E-bost: clare.nurton@jisc.ac.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.jisc.ac.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/87175

I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: National Research and Education Network Provider

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Wolters Kluwer Read and Publish 2022-24 agreement

Cyfeirnod: Proc1741

II.1.2) Prif god CPV

80000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Jisc has entered into an agreement with the supplier to offer Jisc members access to and the right to publish open access articles in its collection of scientific and medical research journals. The service is being contracted on behalf of our members, not for Jisc Collections' own use. This is a 3 year contract.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 7 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Jisc has entered into an agreement with the supplier to offer Jisc members access to and the right to publish open access articles in its collection of scientific and medical research journals. The service is being contracted on behalf of our members, not for Jisc Collections' own use. The contract is for 3 years.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The contract value is an estimate based on the aggregate sum of the licence fees that will be paid to the supplier by Jisc member institutions over the three year term of the contract. Jisc Collections itself makes no payment to the supplier for this service.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim ond am y rheswm canlynol y gall gweithredwr economaidd penodol ddarparu'r gwaith, y cyflenwadau neu'r gwasanaethau: diogelu hawliau unigryw, gan gynnwys hawliau eiddo deallusol

Esboniad

The supplier is the rightsholder to the IP of the content and the sole supplier of this unique

resource. Therefore Jisc is clear that the arrangement falls within the protection of exclusive

rights, including intellectual property rights, contained within Regulation 32 (2) (b) (iii) of

the Public Contracts Regulations 2015, permitting Jisc to enter into the direct award.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-027578

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Teitl: Wolters Kluwer Read and Publish 2022-24 agreement

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

27/05/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Wolters Kluwer Health (Medical Research) Ltd

Croner House 145 London Road

Kingston Upon Thames

KT2 6SR

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 7 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Jisc Services Ltd

4 Portwall Lane

Bristol

BS1 6NB

UK

Ffôn: +44 3003002212

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: clare.nurton@jisc.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80000000Education and training servicesEducation

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru