Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Catering Service Hazelhurst Court
OCID: ocds-h6vhtk-03591a
ID yr Awdurdod: AA79669
Cyhoeddwyd gan: Phoenix Community Housing
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau: 05/09/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Bidders are referred to schedule 5 of the contract, which lists the documents that need to be submitted as part of your bid. This also details which award criteria they relate to and the weighting. Please also include Schedule 5 as well with the final column ticked off to indicate which documents have been included.

The contract itself would only be completed and submitted at the point of contract award.

I am happy to respond to questions submitted through the portal but am not able to respond directly to bidders individually.

A site visit can be arranged as required.

James Peters

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Phoenix Community Housing

The Green Man, 355 Bromley Road

London

SE6 2RP

UK

Ffôn: +44 8000285700

E-bost: james.peters@phoenixch.org.uk

NUTS: UKI44

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.phoenixch.org.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA22607

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.mytenders.co.uk/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.mytenders.co.uk/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Catering Service Hazelhurst Court

II.1.2) Prif god CPV

55520000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Provider shall provide a catering service to provide 60 residents with a lunchtime meal option, comprising of two-courses and hot drink. The meal provision is a condition of the tenancy agreement for the Service Users. This means a minimum fixed income for the service provider which is payable by the client.

The Services are to be provided seven days a week, 52 weeks a year.

Service Users will be able to use the Services during the following hours 12 noon -2pm.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI44


Prif safle neu fan cyflawni:

Hazelhurst Court Extra Care Scheme, Melfield Gardens

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Bidders are referred to schedule 5 of the contract, which lists the documents that need to be submitted as part of your bid. This also details which award criteria they relate to and the weighting. Please also include Schedule 5 as well with the final column ticked off to indicate which documents have been included.

The contract itself would only be completed and submitted at the point of contract award.

I am happy to respond to questions submitted through the portal but am not able to respond directly to bidders individually.

A site visit can be arranged as required.

James Peters

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Health and Safety and Food Safety / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Management, resources and staffing / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Mandatory policies / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Sustainability / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Menu proposals / Pwysoliad: 5

Price / Pwysoliad:  50

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Option to extend for 24 months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 05/09/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 23/12/2022

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 05/09/2022

Amser lleol: 12:00

Place:

Electronically

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

James Peters and Annabel Davidson

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the myTenders Web Site at https://www.mytenders.co.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=226881.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.mytenders.co.uk/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(MT Ref:226881)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Public Procurement Review Service

Cabinet Office

London

UK

Ffôn: +44 3450103503

E-bost: publicprocurementreview@cabinetoffice.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/publications/public-procurement-review-service-scope-and-remit

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: james.peters@phoenixch.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55520000Catering servicesCanteen and catering services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru