Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Voluntary ex ante transparency notice - National Army Museum Manned Security Contract
OCID: ocds-h6vhtk-03591c
ID yr Awdurdod: AA22260
Cyhoeddwyd gan: National Army Museum
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

NAM had a contract with an existing supplier for these services however, this has been terminated due to the supplier failing to provide a level of services which NAM regards as acceptable or in conformity with its contractual obligations. NAM is publishing a voluntary ex ante transparency notice for this procurement as it intends to make a direct appointment on a short-term emergency basis for the provision of the services. The direct appointment will be for a maximum period of one year, to operate on a month by month rolling basis. In parallel, the NAM will be conducting a competitive procurement for the permanent provider.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

National Army Museum

237902

Royal Hospital Road

LONDON

SW34HT

UK

Person cyswllt: Mike O'Connor

Ffôn: +44 2077300717

E-bost: moconnor@nam.ac.uk

NUTS: UKI33

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.nam.ac.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Hamdden, diwylliant a chrefydd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Voluntary ex ante transparency notice - National Army Museum Manned Security Contract

II.1.2) Prif god CPV

79710000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The National Army Museum (NAM) requires security presence 24/7 at its sites in Chelsea and Stevenage. The security contractor is required to provide an effective and efficient, overt uniformed manned security service, which includes, but is not confined to:

Control Room manning, alarm and CCTV monitoring;

Provision of staff for static and mobile posts;

Access control including public entrance duties and car parking;

Control of security items e.g. access equipment including secure key issue.

Ensuring that any faulty items noticed observed while on patrols are brought to the attention of the relevant departments

Receipt of goods;

Emergency and evacuation duties;

Production of reports and documentation;

Other duties that may be mutually agreed from time-to-time.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 572 155.83 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79713000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH2

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

Chelsea - London

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

NAM had a contract with an existing supplier for these services however, this has been terminated due to the supplier failing to provide a level of services which NAM regards as acceptable or in conformity with its contractual obligations. NAM is publishing a voluntary ex ante transparency notice for this procurement as it intends to make a direct appointment on a short-term emergency basis for the provision of the services. The direct appointment will be for a maximum period of one year, to operate on a month by month rolling basis. In parallel, the NAM will be conducting a competitive procurement for the permanent provider.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To maintain continuity of service and offer protection to the Contracting Authority and notwithstanding the date set out at V.2.1, the contracting authority intends to enter into the contract on 16 August 2022. The date set out at V.2.1 is the date on which the contracting authority began the process to terminate the current service provider.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddiad ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Brys eithafol yn sgil digwyddiadau nad oedd modd i’r awdurdod contractio eu rhagweld ac yn unol â’r amodau llym a nodir yn y gyfarwyddeb

Esboniad:

This is a voluntary ex ante transparency notice pursuant to regulation 99(2) of the Public Contracts Regulations (PCRs). A contract for the provision of manned security was entered into on 01 December 2021 (Contract). NAM considered it objectively necessary to terminate this contract. This was due to a level of performance which NAM regarded as unacceptable as well as a failure to adhere to stated requirements of the contract.

NAM feels compelled to take these steps in order to protect the health and safety of its visitors and staff and to secure its National Collections of valuable historic exhibits telling the story of Our Army and British history. Many of these items have been donated by members of the armed forces or their family members and placed in the care of the Museum. All donors have a legitimate expectation that exhibits entrusted to the Museum will be kept in a secure environment.

The appointment advertised in this notice is of a "stop-gap" nature to ensure continuity and to allow the Museum to remain open while a competitive procurement for a more permanent supplier is concluded. It is therefore the intention of NAM in the coming months to launch a competitive procurement process for the permanent appointment of a supplier of manned security services for the Museum under a contract with a duration likely to be in the region of 3-5 years. The contract opportunity will be advertised in the Find a Tender service in accordance with the Public Contracts Regulations 2015.

NAM considers that there is a legal basis to make a direct procurement under regulation 32(2)(c) of the PCRs as:

(i) NAM is required to act with regard to the security of its sites, its collection and the wellbeing of visitors and staff;

(ii) there is a genuine urgency to ensure security services at the Museum are restored to acceptable levels while avoiding disruption to security coverage;

(iii) after due consideration, NAM has concluded the degree of urgency and the need to ensure continuity of security coverage preclude an appointment under an accelerated procurement procedure or a mini-tender appointment under a framework agreement,

(iv) NAM could not have foreseen that it would ultimately be necessary to replace a supplier chosen through a stringent competitive tender process so soon after the contract being awarded, and

(v) the factors resulting in the termination are not attributable to NAM, which despite its efforts was unable to resolve its concerns through amicable dialogue with the supplier.

To maintain continuity of service and offer protection to the Contracting Authority and notwithstanding the date set out at V.2.1, the contracting authority intends to enter into the contract on 16 August 2022. The date set out at V.2.1 is the date on which the contracting authority began the process to terminate the current service provider.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: K-7-12-1-1

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

25/07/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Corunna Specialist Projects & Services Ltd

14092192

Ruislip

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 572 155.83 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To maintain continuity of service and offer protection to the Contracting Authority and notwithstanding the date set out at V2.1, the contracting authority intends to enter into the contract on 19 August 2022. The date set out at V2.1 is the date on which the authority terminated the previous contract.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

National Army Museum

Royal Hospital Road

London

SW3 4HT

UK

Ffôn: +44 2077300717

E-bost: facilities@nam.ac.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.nam.ac.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: moconnor@nam.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79713000Guard servicesSecurity services
79710000Security servicesInvestigation and security services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru