Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: DWP Disaster Emergency Payments Service (DEPS)
OCID: ocds-h6vhtk-0342e1
ID yr Awdurdod: AA0925
Cyhoeddwyd gan: Department for Work and Pensions
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau: 05/09/22
Amser Cau: 23:59
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

DWP expects to follow a one stage Open Market Tender process. Estimated timeline:

Tender Publication: 04/08/2022

Deadline for Supplier Responses to ITT: 05/09/2022

Supplier Clarification: 04/08/2022 - 18/08/2022

Evaluation Period Commences: 06/09/2022

Evaluation Period Complete: 19/09/2022

Successful/Unsuccessful Bidders Notified: 29/09/2022

Standstill Period Commences (Alcatel): 30/09/2022

Standstill Period Ends (Alcatel) 11/10/2022

Contract Signature: 12/10/2022 – 19/10/2022

Go Live: 1 December 2022

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Department for Work and Pensions

Quarry House, Quarry Hill

Leeds

LS2 &UA

UK

E-bost: Lydia.Chung@dwp.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://dwp.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://dwp.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Materion economaidd ac ariannol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

DWP Disaster Emergency Payments Service (DEPS)

Cyfeirnod: ITT_21728

II.1.2) Prif god CPV

66000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This is an Invitation to Tender for DWP's Disaster Emergency Payments Service (DEPS).

The contract is due to commence on 1 December 2022.

The potential solution must be able to support DWP with a payment infrastructure to address a catastrophic event which prevents DWP from preparing and issuing payments files. The Department could be vulnerable to external risk such as cyber security threats which could result in the estate environment not being able to access the data and potentially unable to process and create the payment files. The potential solution which will be operating outside of DWP estate is crucial for the Department's risk mitigation strategy.

DWP makes circa. 2.5m payments per day and pays over £3.7bn per week.

Clarification questions may be submitted from 04/08/2022 up to 18/08/2022. For transparency, clarification questions and responses will be shared with all interested suppliers, all sensitive information will be removed prior to wider publication.

Please Note: The Authority reserves the right to withdraw the tender at any time and not to award a contract. Any costs incurred in the preparation and submitting of a bid and any subsequent activity connected to this tender exercise will be met by the Supplier, not the Authority.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66110000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

DWP expects to follow a one stage Open Market Tender process. Estimated timeline:

Tender Publication: 04/08/2022

Deadline for Supplier Responses to ITT: 05/09/2022

Supplier Clarification: 04/08/2022 - 18/08/2022

Evaluation Period Commences: 06/09/2022

Evaluation Period Complete: 19/09/2022

Successful/Unsuccessful Bidders Notified: 29/09/2022

Standstill Period Commences (Alcatel): 30/09/2022

Standstill Period Ends (Alcatel) 11/10/2022

Contract Signature: 12/10/2022 – 19/10/2022

Go Live: 1 December 2022

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 500 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-015419

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 05/09/2022

Amser lleol: 23:59

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 05/09/2022

Amser lleol: 23:59

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Suppliers Instructions:

How to Express Interest in this Tender:

1. Register on the eSourcing portal (this is only required once):

https://dwp.bravosolution.co.uk & click the link to register - Accept the terms & conditions & click 'continue' - Enter your correct business & user details - Note your chosen username & click 'Save'. You will receive an email with your password (keep this secure)

2. Express an Interest in the tender - Login to the portal with the username/password - Click the 'PQQs / ITTs Open To All Suppliers' link. (These are Pre-Qualification Questionnaires or Invitations to Tender open to any registered supplier) - Click on the relevant exercise to access the content. - Click the 'Express Interest' button at the top of the page. - This will move the PQQ /ITT into your 'My PQQs/ My ITTs' page. (A secure area reserved for your projects only) -You can now access any attachments by clicking 'Buyer Attachments' in the 'PQQ/ ITT Details' box

3. Responding to the tender - Click 'My Response' under 'PQQ/ ITT Details', you can choose to 'Create Response' or to 'Decline to Respond' (please give a reason if declining) - You can now use the 'Messages' function to communicate with the buyer and seek any clarification - Note the deadline for completion. Follow the onscreen instructions to complete the PQQ/ ITT - There may be a mixture of online & offline actions to complete (detailed online help available). To submit your reply use the 'Submit Response' button (top of the page).

For further assistance please consult the online help, or the eTendering help desk.

DWP expressly reserves the rights(i)to use a reverse auction; (ii)to cancel this procurement at any stage; (iii)to not award any contract as a result of the procurement process commenced by publication of this notice; (iv)and in no circumstances will DWP be liable for any costs incurred by potential suppliers.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Department for Work and Pensions

London

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions/about/procurement#commercial-complaints-process

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Lydia.Chung@dwp.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
66110000Banking servicesBanking and investment services
66000000Financial and insurance servicesFinance and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru