Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Contract for the provision of Account Based Ticketing Solutions
OCID: ocds-h6vhtk-035924
ID yr Awdurdod: AA80896
Cyhoeddwyd gan: MERSEYRAIL ELECTRICS 2002 LIMITED
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau: 01/09/22
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Merseyrail are seeking an Account Based Ticket Solution that will offer customers the flexibility to turn up and go, whilst still benefitting from paying the best fare available.

The initial contract term shall be no less than 36months with the option to extend until the end of the Merseyrail and Merseytravel concession agreement,

Further information can be found in the tender documents via registering interest via the below link.

http://redirect.transaxions.com/events/m07GC

Hysbysiad contract - cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

MERSEYRAIL ELECTRICS 2002 LIMITED

04356933

Rail House,Lord Nelson Street

LIVERPOOL

L11JF

UK

E-bost: procurement@merseyrail.org

NUTS: UKD72

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.merseyrail.org/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://me-2-procure.org/MerseyrailElectrics/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://me-2-procure.org/MerseyrailElectrics/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

http://redirect.transaxions.com/events/dw0mt


I.6) Prif weithgaredd

Gwasanaethau rheilffyrdd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Contract for the provision of Account Based Ticketing Solutions

II.1.2) Prif god CPV

60210000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Merseyrail is seeking to implement an Account Based Ticketing (ABT) scheme for the Merseyrail network.

The opportunity is split into 2 lots;

Lot 1 - Account Based Ticketing

Lot 2 - Handheld Devices

The deadline for expressions of interest is 01/09/2022 and the deadline for SQ submissions is 05/09/2022 at 10:00hours.

Please note the award of the contract is subject to external funding approval.

Further information can be gained via registering your interest via the e-sourcing platform -

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 2

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Account Based Ticketing Solution

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34980000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD6

UKD7


Prif safle neu fan cyflawni:

Merseyside, please refer to the Tender Documents for further information on the Merseyrail Network.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Merseyrail are seeking an Account Based Ticket Solution that will offer customers the flexibility to turn up and go, whilst still benefitting from paying the best fare available.

The initial contract term shall be no less than 36months with the option to extend until the end of the Merseyrail and Merseytravel concession agreement,

Further information can be found in the tender documents via registering interest via the below link.

http://redirect.transaxions.com/events/m07GC

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 64

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Nifer uchaf a ragwelir: 5

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

Please refer to the tender documents for further information.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Option to extend to the end of the Merseyrail concession with Merseytravel ,in the event the concession is extended beyond July 2028 Merseyrail reserve the right to extend the contract to a maximum duration of 8 years to support with the handover of the concession.

II.2.12) Gwybodaeth am gatalogau electronig

Rhaid i dendrau gael eu cyflwyno ar ffurf catalogau electronig neu gynnwys catalog electronig

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Handheld Devices

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

30123100

34980000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD6

UKD7


Prif safle neu fan cyflawni:

Merseyside, please refer to the tender document for further information on the Merseyrail Netowork.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Merseyrail are seeking Account Based Ticket enable handheld devices that will be used to collect passenger 'taps' whilst on the network.

The 'tap' will be sent to the Account Based Ticketing Solution which will determine appropriate course of action. Devices will be used n varied working conditions including, on board trains and at stations,

The initial contract term shall be no less than 36months with the option to extend until the end of the Merseyrail and Merseytravel concession agreement,

Further information can be found in the tender documents via registering interest via the below link.

http://redirect.transaxions.com/events/m07GC

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 64

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Option to extend to the end of the concession agreement between Merseyrail and Merseytravel (July 2028).

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

negodi gyda galwad am gystadleuaeth

IV.1.4) Gwybodaeth am leihau nifer yr atebion neu’r tendrwyr yn ystod negodiad neu ddeialog

Troi at weithdrefn fesul cam er mwyn mynd ati’n raddol i leihau nifer yr atebion i’w trafod neu’r tendrau i’w negodi

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 01/09/2022

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 12/09/2022

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 31/01/2023

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

MERSEYRAIL ELECTRICS 2002 LIMITED

Rail House, Lord Nelson Street

Liverpool

L1 1JF

UK

E-bost: Procurement@merseyrail.org

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Merseyrail Electrics 2002 Ltd will incorporate a standstill period, following award of the contract. The period shall commence on the day following award notification, and shall be in accordance with the Utilities Contracts Regulations 2016, and all subsequent amendments and directives.

At present, this standstill period shall be no less than 10 calendar days. This period allows unsuccessful tenders to seek further debriefing from Merseyrail Electrics 2002 Ltd before the Contract is entered into.

The Utilities Contracts Regulations 2016 provide for aggrieved parties who have been harmed, or at risk of harm by a breach of the rules, to take action. Any such action must be brought within 30 day (or the first working day thereafter) of the date when the aggrieved party knew or ought reasonably have known about the alleged breach. Where a contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award decision, or order the authority to amend any document and may award damages. If the Contract has been entered into, the Court may only award damages.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@merseyrail.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
60210000Public transport services by railwaysRailway transport services
30123100Ticket-validation machinesOffice and business machines
34980000Transport ticketsMiscellaneous transport equipment and spare parts

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru