Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Croeserw Fabric Repairs Phase 2
OCID: ocds-kuma6s-123804
ID yr Awdurdod: AA1087
Cyhoeddwyd gan: Tai Tarian Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau: 16/09/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Tai Tarian is seeking to engage contractors with a proven track record of delivering best practice on comparable contracts and are able to work pro-actively with Tai Tarian to assist in delivering its social and environmental agenda within the communities in which it operates.
The cost of this contract is expected to be in the region of £300,000 and take approx.22 weeks to complete. Tai Tarian is seeking to appoint 1 (one) Contractor to carry out these works. Works involves replacement of defective mortar, taking down and rebuilding brickwork to sections or complete elevations, replacing individual bricks, steel columns and lintels to approx. 196 properties at various locations within Croeserw Port Talbot area.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Tai Tarian Ltd

Ty Gwyn, Brunel Way' Baglan Energy Park,

Neath

SA11 2FP

UK

Andrew Thomas

+44 1639505890


http://www.taitarian.co.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Croeserw Fabric Repairs Phase 2

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Tai Tarian is seeking to engage contractors with a proven track record of delivering best practice on comparable contracts and are able to work pro-actively with Tai Tarian to assist in delivering its social and environmental agenda within the communities in which it operates.

The cost of this contract is expected to be in the region of £300,000 and take approx.22 weeks to complete. Tai Tarian is seeking to appoint 1 (one) Contractor to carry out these works. Works involves replacement of defective mortar, taking down and rebuilding brickwork to sections or complete elevations, replacing individual bricks, steel columns and lintels to approx. 196 properties at various locations within Croeserw Port Talbot area.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=123804.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45210000 Building construction work
1017 Bridgend and Neath Port Talbot

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Ref 943

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     16 - 09 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   26 - 09 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:123804)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Tai Tarian is committed to contributing to the social, economic and environmental well-being of the wider community. Consequently Community Benefits clauses will be considered as part of the proposed procurement as Core to address socio-economic and/or environmental issues.

The ‘Core’ approach means that Community Benefits are being ‘bought’ as part of the subject matter of the contract i.e. will be evaluated as part of the tender process.

This means, as part of their tender response, potential contractors will be asked how they will deliver ‘community benefits’ through the contract.

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ITT for Croeserw Fabric Works Phase 2 V3 (003)
Pre Construction Information Final 280722
Price Schedule 280722
Specification Final 280722
JCT Intermediate 2016 - Standard Contract Amendments Updated
Prelims - Intermediate 2016 280722
06. Surveys and Drawing

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  05 - 08 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
05/08/22ITT for Croeserw Fabric Works Phase 2 V3 (003)ITT FOR coeserw fabric works544.87 KB6
05/08/22Pre Construction Information Final 28072201 PCI113.60 KB5
05/08/22Price Schedule 28072202 Schedule30.66 KB4
05/08/22Specification Final 28072203 Specification31.89 KB5
05/08/22JCT Intermediate 2016 - Standard Contract Amendments Updated05 Prelims151.79 KB4
05/08/22Prelims - Intermediate 2016 280722Intermediate prlims134.13 KB4
05/08/2206. Surveys and Drawing06 Surveys 7 Drawings2.79 MB4

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru