Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Rhanbarth Gorllewin Cymru - Gwaith Marcio’r Ffyrdd, Gosod Stydiau ar Ffyrdd a Rhoi Wyneb Ffrithiant
OCID: ocds-kuma6s-123801
ID yr Awdurdod: AA0491
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Sir Ceredigion County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae Cyngor Sir Ceredigion, yr awdurdod arweiniol, yn dymuno penodi contractiwr cymwysedig a chymwys i wneud gwaith marcio ffyrdd, gosod stydiau ar ffyrdd a rhoi wyneb ffrithiant uchel ar ffyrdd. Cytundeb Fframwaith yw hwn a fydd yn agored a hygyrch i Gyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Penfro.
Mae’r fframwaith wedi ei rannu’n 5 lot ar draws 3 chyngor:
Lot 1 Ceredigion
Lot 2 Arfon - Gwynedd
Lot 3 Dwyfor - Gwynedd
Lot 4 Meirionnydd - Gwynedd
Lot 5 Sir Benfro
Mae 3 is-lot (meysydd gwaith) ar gyfer pob lot, fel a ganlyn:
S1 Marciau Ffordd Llorweddol Wedi eu Harosod
S2 Stydiau Ffordd sy’n Adlewyrchu am yn ôl
S3 Gosod Wyneb Ffrithiant Uchel.
Mae’n rhaid i’r contractwyr allu darparu S1 ac S2 ar gyfer y lotiau o’u dewis. Mae S3 yn ddewisol.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol, Rhoddfa Padarn,

Aberystwyth

SY23 3UE

UK

Tim Caffael

+44 1545570881


http://www.ceredigion.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Rhanbarth Gorllewin Cymru - Gwaith Marcio’r Ffyrdd, Gosod Stydiau ar Ffyrdd a Rhoi Wyneb Ffrithiant

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Sir Ceredigion, yr awdurdod arweiniol, yn dymuno penodi contractiwr cymwysedig a chymwys i wneud gwaith marcio ffyrdd, gosod stydiau ar ffyrdd a rhoi wyneb ffrithiant uchel ar ffyrdd. Cytundeb Fframwaith yw hwn a fydd yn agored a hygyrch i Gyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Gwynedd a Chyngor Sir Penfro.

Mae’r fframwaith wedi ei rannu’n 5 lot ar draws 3 chyngor:

Lot 1 Ceredigion

Lot 2 Arfon - Gwynedd

Lot 3 Dwyfor - Gwynedd

Lot 4 Meirionnydd - Gwynedd

Lot 5 Sir Benfro

Mae 3 is-lot (meysydd gwaith) ar gyfer pob lot, fel a ganlyn:

S1 Marciau Ffordd Llorweddol Wedi eu Harosod

S2 Stydiau Ffordd sy’n Adlewyrchu am yn ôl

S3 Gosod Wyneb Ffrithiant Uchel.

Mae’n rhaid i’r contractwyr allu darparu S1 ac S2 ar gyfer y lotiau o’u dewis. Mae S3 yn ddewisol.

NODYN: Mae’r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon. I gael rhagor o wybodaeth mynegwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=123803

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34922000 Road-marking equipment
34922100 Road markings
34922110 Glass beads for road marking
44811000 Road paint
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45500000 Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator
1012 Gwynedd
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_96709

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     16 - 09 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   31 - 10 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:123803)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  05 - 08 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
09/08/22 14:56Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 16/09/2022 is no longer applicable.

This notice has been cancelled as a full FTS national notice is being published in its place.

The tender is still live and running with no changes.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45233000Construction, foundation and surface works for highways, roadsConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
34922110Glass beads for road markingRoad-marking equipment
45500000Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operatorConstruction work
34922100Road markingsRoad-marking equipment
44811000Road paintPaints
34922000Road-marking equipmentRoad equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru