Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Gwahoddiad i dendro ar gyfer creu adnodd VR neu AR i arddangos peryglon posib ar safle fferm 
OCID: ocds-kuma6s-122149
ID yr Awdurdod: AA0753
Cyhoeddwyd gan: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae’r contract hwn ar gyfer datblygu ac awduro adnodd VR neu AR i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n arddangos peryglon posib ar safle fferm.
Gwahoddir ceisiadau gan gwmnïau addas i greu adnodd a fydd yn cynnwys gwahanol senarios i arddangos peryglon posib ar y fferm. Dylai’r senarios alluogi darlithwyr ac aseswyr i addysgu elfennau ymarferol a pheryglus y cwricwlwm mewn ffordd ddiogel. Nod yr adnodd byddai galluogi’r dysgwyr i:
1.Adnabod peryglon
2.Deall y risg posib y gall gwahanol beryglon beri
3.Deall sut i osgoi risg

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Addysg Bellach a Phrentisiaethau, Y Llwyfan, Heol y Coleg,

Carmarthen

SA31 3EQ

UK

Dr Lowri Morgans

+44 267610400

post16@colegcymraeg.ac.uk

http://www.colegcymraeg.ac.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwahoddiad i dendro ar gyfer creu adnodd VR neu AR i arddangos peryglon posib ar safle fferm 

2.2

Disgrifiad o'r contract

Mae’r contract hwn ar gyfer datblygu ac awduro adnodd VR neu AR i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n arddangos peryglon posib ar safle fferm.

Gwahoddir ceisiadau gan gwmnïau addas i greu adnodd a fydd yn cynnwys gwahanol senarios i arddangos peryglon posib ar y fferm. Dylai’r senarios alluogi darlithwyr ac aseswyr i addysgu elfennau ymarferol a pheryglus y cwricwlwm mewn ffordd ddiogel. Nod yr adnodd byddai galluogi’r dysgwyr i:

1.Adnabod peryglon

2.Deall y risg posib y gall gwahanol beryglon beri

3.Deall sut i osgoi risg

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

03000000 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
80000000 Education and training services
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Cymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Galactig Llp

Rondo Media, Cibyn, Lon Cae Ffynnon,

Caernarfon

LL552BD

UK

Derick Murdochwww.galactig.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  20 - 07 - 2022

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:123805)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  05 - 08 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: post16@colegcymraeg.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
03000000Agricultural, farming, fishing, forestry and related productsAgriculture and Food
80000000Education and training servicesEducation

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN401734: Gwahoddiad i dendro ar gyfer creu adnodd VR neu AR i arddangos peryglon posib ar safle fferm 
Dyddiad Cyhoeddi: 14/06/22
Dyddiad Cau: 18/07/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
AUG407163: Gwahoddiad i dendro ar gyfer creu adnodd VR neu AR i arddangos peryglon posib ar safle fferm 
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Copyright © GwerthwchiGymru