Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: VRP Guardian Scheme Mapping Landscape & Nature Projects
OCID: ocds-kuma6s-122152
ID yr Awdurdod: AA0417
Cyhoeddwyd gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Bridgend County Borough Council would like to award the contract for the VRP Guardian Scheme Mapping Landscape and Nature Projects.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Bridgend County Borough Council

Bridgend County Borough Council, Procurement Unit, Civic Offices, Angel Street,

Bridgend

CF31 4WB

UK

Laura Ashton

+44 1656643643

tenders@bridgend.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

VRP Guardian Scheme Mapping Landscape & Nature Projects

2.2

Disgrifiad o'r contract

Bridgend County Borough Council would like to award the contract for the VRP Guardian Scheme Mapping Landscape and Nature Projects.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

38221000 Geographic information systems (GIS or equivalent)
73000000 Research and development services and related consultancy services
73100000 Research and experimental development services
73200000 Research and development consultancy services
73300000 Design and execution of research and development
73400000 Research and Development services on security and defence materials
75200000 Provision of services to the community
79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
85322000 Community action programme
85323000 Community health services
98000000 Other community, social and personal services
1017 Bridgend and Neath Port Talbot

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

29600 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


Q1023 - Re-tender
Bro Partnership

3 Yr Helyg, Heol Y Cyw,

Bridgend

CF356LL

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Q1023 - Re-tender

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  26 - 07 - 2022

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

5

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:123810)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  05 - 08 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@bridgend.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79000000Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and securityOther Services
85322000Community action programmeSocial services
85323000Community health servicesSocial services
73300000Design and execution of research and developmentResearch and development services and related consultancy services
38221000Geographic information systems (GIS or equivalent)Geological prospecting apparatus
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
75200000Provision of services to the communityAdministration, defence and social security services
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
73400000Research and Development services on security and defence materialsDefence and security
73100000Research and experimental development servicesResearch and development services and related consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN401754: VRP Guardian Scheme Mapping Landscape & Nature Projects
Dyddiad Cyhoeddi: 15/06/22
Dyddiad Cau: 29/06/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Bridgend County Borough Council
AUG407165: VRP Guardian Scheme Mapping Landscape & Nature Projects
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Bridgend County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru