Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: itt_96910 - Tacsi Ysgol - YDN51 - School Taxi Service
OCID: ocds-kuma6s-123811
ID yr Awdurdod: AA0361
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau: 19/08/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus gwahodd cyflenwyr i gyflwyno pris ar gyfer darparu cludiant i ddysgwr o/i Llanllyfni - Ysgol Nebo.
Gwynedd Council is keen to invite suppliers to submit prices to undertake the work of providing an education transport service to transport learner to/from Llanllyfni - Ysgol Nebo.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Sharon Goodman Jones

+44 1286679787


https://www.gwynedd.llyw.cymru
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK


+44 1286679787


https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK


+44 1286679787


https://etenderwales.bravosolution.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

itt_96910 - Tacsi Ysgol - YDN51 - School Taxi Service

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus gwahodd cyflenwyr i gyflwyno pris ar gyfer darparu cludiant i ddysgwr o/i Llanllyfni - Ysgol Nebo.

Gwynedd Council is keen to invite suppliers to submit prices to undertake the work of providing an education transport service to transport learner to/from Llanllyfni - Ysgol Nebo.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=123811

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

60120000 Taxi services
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

05/09/2022 -31/03/2024

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Bydd angen cymhorthydd gyda thystysgrif cymorth cyntaf ar y daith ynghyd â sedd bŵster efo cefn uchel.

A passenger assistant with First Aid Certificate is required on this contract.Booster seat with high back will be required on this contract.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_96910

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     19 - 08 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   22 - 08 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:123811)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  05 - 08 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
60120000Taxi servicesRoad transport services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Rhanbarth
Gwynedd

Copyright © GwerthwchiGymru