Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Net Zero Sustainable Transport Strategy and Action Plan - Brecon Beacons National Park Authority
OCID: ocds-kuma6s-124049
ID yr Awdurdod: AA0501
Cyhoeddwyd gan: Brecon Beacons National Park Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 18/08/22
Dyddiad Cau: 20/09/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Brecon Beacons National Park Authority (BBNPA) would like to commission consultants to prepare an innovative net zero transport strategy for the Brecon Beacons National Park. The strategy will develop a framework and initiatives to help address key challenges faced by the National Park including the management of visitor pressures, decarbonisation and the transition to net zero, and supporting the development of resilient, thriving and prosperous communities.
The strategy will build on existing work and current initiatives and policy objectives at a local, regional and national level to identify solutions and opportunities to support sustainable communities and address the pressures of visitors on local infrastructure whilst enhancing visitor experience and furthering the net zero agenda. It will develop an action plan and outline business cases for prioritised interventions.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Brecon Beacons National Park Authority

Planning & Place, Brecon Beacons National Park Authority, Plas-y-Ffynnon,

Brecon

LD3 7HP

UK

Helen Roderick

+44 7790944443

helen.roderick@beacons-npa.gov.uk

http://www.beacons-npa.gov.uk/
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Brecon Beacons National Park Authority

Planning & Place, Plas y Ffynnon, Cambrian Way,

Brecon

LD3 7HP

UK

Helen Roderick

+44 7790944443

helen.roderick@beacons-npa.gov.uk

http://www.beacons-npa.gov.uk/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Brecon Beacons National Park Authority

Planning & Place, Plas y Ffynnon, Cambrian Way,

Brecon

LD3 7HP

UK

Helen Roderick

+44 7790944443

helen.roderick@beacons-npa.gov.uk

http://www.beacons-npa.gov.uk/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Net Zero Sustainable Transport Strategy and Action Plan - Brecon Beacons National Park Authority

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Brecon Beacons National Park Authority (BBNPA) would like to commission consultants to prepare an innovative net zero transport strategy for the Brecon Beacons National Park. The strategy will develop a framework and initiatives to help address key challenges faced by the National Park including the management of visitor pressures, decarbonisation and the transition to net zero, and supporting the development of resilient, thriving and prosperous communities.

The strategy will build on existing work and current initiatives and policy objectives at a local, regional and national level to identify solutions and opportunities to support sustainable communities and address the pressures of visitors on local infrastructure whilst enhancing visitor experience and furthering the net zero agenda. It will develop an action plan and outline business cases for prioritised interventions.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=124122 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
34000000 Transport equipment and auxiliary products to transportation
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
63000000 Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services
79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79400000 Business and management consultancy and related services
85
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1021 Monmouthshire and Newport
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The maximum budget for the Net Zero Sustainable Transport Strategy & Action Plan is £80,000

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Tenders are invited from individual firms or from a group of firms acting as a team of specialists/advisers, albeit such “team bids” should make clear which firm is taking the lead. In addition, such quotations should also include details of protocols to be used in the management of activities within the team.

Bidders must include details of a maximum of 3 projects selected from the last five years that demonstrate relevant experience to deliver the services required in this invitation to tender. Project details should include:

a) the name of the client;

b) brief description of project or assignment;

c) services provided or roles played;

d) key achievements.

Bidders should also provide the name and contact details of two referees who are contactable within a one week period of the return date that the Authority may contact with reference to your relevant experience.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     19 - 09 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 09 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:124122)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  18 - 08 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
12/09/22 14:21Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 19/09/2022 12:00 to 20/09/2022 12:00.

AS the 19th is a bank holiday the deadline has been adjusted by 24 hours.
Prif Gyswllt: helen.roderick@beacons-npa.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: helen.roderick@beacons-npa.gov.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: helen.roderick@beacons-npa.gov.uk

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79400000Business and management consultancy and related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79000000Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and securityOther Services
09000000Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energyEnergy and Related Services
63000000Supporting and auxiliary transport services; travel agencies servicesTransport and Related Services
34000000Transport equipment and auxiliary products to transportationTransport and Related Services
60000000Transport services (excl. Waste transport)Transport and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
18/08/22 Brecon Beacons National Park NetZero Sustainable Transport Strategy Consultant Brief Consultant Brief763.43 KB58

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru