Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NRW Next Generation Ground Investigation Framework Agreement 2022
OCID: ocds-kuma6s-124115
ID yr Awdurdod: AA0110
Cyhoeddwyd gan: Natural Resources Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 31/08/22
Dyddiad Cau: 04/10/22
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: NRW is looking to procure a framework agreement for the provision of Ground Investigation Services and Associated Works. The work content will relate to Ground Investigation (i.e. boreholes/soil sampling and
testing/ factual and interpretative reporting).
CPV: 71351500, 45111250, 71351500, 71510000.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

Ffôn: +44 3000653000

E-bost: procurement.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://naturalresourceswales.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0110

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Asiantaeth/swyddfa genedlaethol neu ffederal

I.5) Prif weithgaredd

Yr Amgylchedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

NRW Next Generation Ground Investigation Framework Agreement 2022

Cyfeirnod: 91273

II.1.2) Prif god CPV

71351500

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

NRW is looking to procure a framework agreement for the provision of Ground Investigation Services and Associated Works. The work content will relate to Ground Investigation (i.e. boreholes/soil sampling and

testing/ factual and interpretative reporting).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45111250

71351500

71510000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

NRW is seeking to award a framework for the supply of Site Investigation and Ground Engineering as detailed in the specification of requirements is at Annex 1 (Specification of Requirements) of the ITT.

The purpose of the requirement is Site Investigation and Ground Engineering services for NRW’s flood risk, Reservoirs Act, Hydrometry/telemetry, estates and other relevant programmes of work.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The duration of the framework will be 2 years. NRW may, at its absolute discretion, extend the framework period on two occasions by separate one (1) calendar year periods.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 2

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 04/10/2022

Amser lleol: 14:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 04/10/2022

Amser lleol: 14:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

The Framework Agreement is available for up to 4 years, following which there is potential for the services to be continually required therefore there is potential (but not guarantee) for the Framework Agreement to be re-procured. Any re-procurement is at the discretion of the contracting authority and will be completed compliantly.

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

INSTRUCTIONS FOR SUBMITTING AN EXPRESSION OF INTEREST / COMPLETING THE ITT.

i) Suppliers should register on the eTendering portal https://etenderwales.bravosolution.co.uk

ii) Once registered, suppliers must express their interest as follows

a) login to the eTendering portal

b) select ITT'

c) select 'ITTs Open To All Suppliers'

d) access the listing relating to the contract ITT: itt_91273 - NRW Next Generation Ground Investigation Framework Agreement 2022 and view the details

e) click on 'Express Interest' button in the 'Actions' box on the left hand side of the page

iii) Once you have expressed interest, the ITT will move to 'My ITTs', where you can download and where you can construct your reply as instructed. You must then publish your reply using the publish button.

iv) For any support in submitting your expression of interest, please contact the eTendering helpdesk on 0800 3684852 or at

help@bravosolution.co.uk.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=124115

(WA Ref:124115)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

31/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71351500Ground investigation servicesGeological, geophysical and other scientific prospecting services
45111250Ground investigation workDemolition, site preparation and clearance work
71510000Site-investigation servicesConstruction-related services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG410008: NRW Next Generation Ground Investigation Framework Agreement 2022
Dyddiad Cyhoeddi: 31/08/22
Dyddiad Cau: 04/10/22
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Natural Resources Wales
MAR431265: Award NRW Next Generation Ground Investigation Framework Agreement 2022
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Natural Resources Wales

Copyright © GwerthwchiGymru