Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS Provision of Highway Lighting Materials
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 15/12/16
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Prior information notice
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: NPS wishes to establish a framework agreement for the Provision of Highways Lighting Materials. The requirement is for the supply of highways lighting materials and may include the following - Highway Lighting Columns, Feeder Pillars Sign Posts, Cut-Outs, and Isolators, Lamps, Sign Lighting Units and Bollards (Illuminated and Non Illuminated), Photocells, Electrical Cable for Highways Lighting, Lanterns, Control Gear and Duct Chambers and Ducting
CPV: 34928500, 34928510, 34928520, 34928530, 34928500, 34928510, 34928520, 34928530, 34928500, 31300000, 34928500, 31500000, 34928500, 31300000, 31500000, 34923000, 34928500, 34928510, 34928520, 34928530, 34928472, 34928500, 34928510, 34928520, 34928530, 34928472, 34928500, 34928510, 34928520, 34928530, 31300000, 31500000, 31300000, 34928500, 34928510, 34928520, 34928530, 31500000, 34928500, 34928510, 34928520, 34928530, 31500000, 34928500, 34928510, 34928520, 34928530, 31500000, 34928500, 34928510, 34928520, 34928530, 31300000, 31500000.

Prior information notice

This notice is for prior information only

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Section I: Contracting Change authority

I.1) Name and addresses

National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Telephone: +44 3007900170

E-mail: NPSConstructionFM@wales.gsi.gov.uk

NUTS: UKL

Internet address(es)

Main address: http://npswales.gov.uk

Address of the buyer profile: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3) Communication

Additional information can be obtained from the abovementioned address


I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5) Main activity

Other: Central Purchasing Body

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

NPS Provision of Highway Lighting Materials

II.1.2) Main CPV code

34928500

 

II.1.3) Type of contract

Supplies

II.1.4) Short description

NPS wishes to establish a framework agreement for the Provision of Highways Lighting Materials. The requirement is for the supply of highways lighting materials and may include the following - Highway Lighting Columns, Feeder Pillars Sign Posts, Cut-Outs, and Isolators, Lamps, Sign Lighting Units and Bollards (Illuminated and Non Illuminated), Photocells, Electrical Cable for Highways Lighting, Lanterns, Control Gear and Duct Chambers and Ducting

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: Yes

II.2) Description

Lot No: 1

II.2.1) Title

Highway Lighting Columns

II.2.2) Additional CPV code(s)

34928510

34928520

34928530

34928500

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

Provision of Highway Lighting Materials Lot 1 Highway Lighting Columns

Lot No: 2

II.2.1) Title

Feeder Pillars

II.2.2) Additional CPV code(s)

34928510

34928520

34928530

34928500

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

Provision of Highway Lighting Materials Lot 2 Feeder Pillars

Lot No: 3

II.2.1) Title

Sign Posts

II.2.2) Additional CPV code(s)

34923000

34928500

34928510

34928520

34928530

34928472

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

Provision of Highway Lighting Materials Lot 3 Sign Posts

Lot No: 4

II.2.1) Title

Cut-outs and Isolators

II.2.2) Additional CPV code(s)

31300000

34928500

31500000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

Provision of Highway Lighting Materials lot 4 Cut-outs and Isolators

Lot No: 5

II.2.1) Title

Lamps

II.2.2) Additional CPV code(s)

34928500

31300000

31500000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

Provision of Highway Lighting Materials lot 5 Lamps

Lot No: 6

II.2.1) Title

Sign Lighting Units & Bollards (Illuminated and Non-Illuminated)

II.2.2) Additional CPV code(s)

34928500

34928510

34928520

34928530

34928472

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

Provision of Highway Lighting Materials Lot 6 Sign Lighting Units and Bollards (Illuminated and Non Illuminated)

Lot No: 7

II.2.1) Title

Photocells

II.2.2) Additional CPV code(s)

34928500

34928510

34928520

34928530

31300000

31500000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

Provision of Highway Lighting Materials Lot 7 Photocells

Lot No: 8

II.2.1) Title

Electrical Cable for Highway Lighting

II.2.2) Additional CPV code(s)

31300000

34928500

34928510

34928520

34928530

31500000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

Provision of Highway Lighting Materials Lot 8 Electrical Cable for Highway Lighting

Lot No: 9

II.2.1) Title

Lanterns

II.2.2) Additional CPV code(s)

34928500

34928510

34928520

34928530

31500000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

Provision of Highway Lighting Materials Lot 9 Lanterns

Lot No: 10

II.2.1) Title

Control Gear

II.2.2) Additional CPV code(s)

34928500

34928510

34928520

34928530

31500000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

Provision of Highway Lighting Materials Lot 10 Control Gear

Lot No: 11

II.2.1) Title

Duct Chambers and Ducting

II.2.2) Additional CPV code(s)

34928500

34928510

34928520

34928530

31300000

31500000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

Provision of Highway Lighting Materials Lot 11 Duct Chambers and Ducting

II.3) Estimated date of publication of contract notice:

23/01/2017

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

(WA Ref:58197)

VI.5) Date of dispatch of this notice

14/12/2016


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
16/02/17 11:33Supplier Awareness Events in February

NPS is holding Supplier Awareness Events for Highways Lighting Materials at the end of February.

The North Wales event will be held at 10:30 on Monday 27th February 2017 at Welsh Government Offices, Sarn Mynach, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9RZ.

The South Wales event will be held at 12:30 on Tuesday 28th February 2017 at Welsh Government Offices, QED Centre, Treforest, CF37 5YR.

To book your place at the event please email NPSConstructionFM@wales.gsi.gov.uk advising which event you would like to attend and contact details of the attendee.
Prif Gyswllt: NPSConstructionFM@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
31300000Insulated wire and cableElectrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
34928520LamppostsRoad furniture
31500000Lighting equipment and electric lampsElectrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
34923000Road traffic-control equipmentRoad equipment
34928472Sign postsRoad furniture
34928530Street lampsRoad furniture
34928510Street-lighting columnsRoad furniture
34928500Street-lighting equipmentRoad furniture

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru