Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: TENDER FOR THE PROVISION OF CAR PARKING SERVICES
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership
Dyddiad Cyhoeddi: 06/12/18
Dyddiad Cau: 07/01/19
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: CAR PARK ENFORCEMENT
INTRODUCTION
Abertawe Bro Morgannwg University Health Board in conjunction with Cwm Taf Health Board are seeking expressions of interest for the provision of Car Park Enforcement Services on each of their respective Hospital Sites and associated premises. The contract shall commence from 1st April 2019 for a primary term of 3
Years, with an option to extend for a further period of 12 months, at the Health Board’s discretion.
Any interested parties must have membership of the British Parking Association (BPA), and signature to the BPA’s Code of Practice for Approved Operator Scheme
It is important to note that the procurement exercise for this tender is to be carried out electronically via our e-Tendering portal at http://etenderwales.bravosolution.co.uk/nhs. Should your company wish to participate in this opportunity you will be required to register your company’s details so that you can access the electronic copy of the tender documents when they become available. Please visit the above website to complete the “Suppliers Register Here” section.
The ITT has been published and is now available for access through the e-Tendering Portal
The process of registering on the website is free and simple. You will find the link to register just underneath the username and password boxes. Click on the link and you will be asked to complete your company details. Once completed, click “Save”, the system will then send your username and password to you. There is also a video guide to registering available to you on the login page of etenderwales which you can access by clicking “click here for details on how to register”. If you have any queries please contact BravoSolution Helpdesk on 0800 368 4850 who will be more than happy to assist (Full details on the webpage listed above).
Closing date for receipt of tenders: 15.00hours on Monday 7th January 2019
The ITT will be available to view in Bravo from COP 6th December 2018

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership

Frontline Procurement, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board, Block A, Neath Port Talbot Hospital,

Baglan

SA12 7BX

UK

Hayley Marshall

+44 1639684428

hayley.marshall2@wales.nhs.uk

http://www.procurement.wales.nhs.uk
https://etenderwales.bravosolutions.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolutions.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


As in 1.1
UK
1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


As in 1.1
UK
2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

TENDER FOR THE PROVISION OF CAR PARKING SERVICES

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

CAR PARK ENFORCEMENT

INTRODUCTION

Abertawe Bro Morgannwg University Health Board in conjunction with Cwm Taf Health Board are seeking expressions of interest for the provision of Car Park Enforcement Services on each of their respective Hospital Sites and associated premises. The contract shall commence from 1st April 2019 for a primary term of 3

Years, with an option to extend for a further period of 12 months, at the Health Board’s discretion.

Any interested parties must have membership of the British Parking Association (BPA), and signature to the BPA’s Code of Practice for Approved Operator Scheme

It is important to note that the procurement exercise for this tender is to be carried out electronically via our e-Tendering portal at http://etenderwales.bravosolution.co.uk/nhs. Should your company wish to participate in this opportunity you will be required to register your company’s details so that you can access the electronic copy of the tender documents when they become available. Please visit the above website to complete the “Suppliers Register Here” section.

The ITT has been published and is now available for access through the e-Tendering Portal

The process of registering on the website is free and simple. You will find the link to register just underneath the username and password boxes. Click on the link and you will be asked to complete your company details. Once completed, click “Save”, the system will then send your username and password to you. There is also a video guide to registering available to you on the login page of etenderwales which you can access by clicking “click here for details on how to register”. If you have any queries please contact BravoSolution Helpdesk on 0800 368 4850 who will be more than happy to assist (Full details on the webpage listed above).

Closing date for receipt of tenders: 15.00hours on Monday 7th January 2019

The ITT will be available to view in Bravo from COP 6th December 2018

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=87788.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

98351000 Car park management services
98351100 Car park services
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The contract shall commence from 1st April 2019 for a primary term of 3 Years, with an option to extend for a further period of 12 months, at the Health Board’s discretion.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Minimum Standards and qualifications required as set out in the tender documents

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ABM-ITT-40569-017-HM-18

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     07 - 01 - 2019  Amser   15:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   21 - 01 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:87788)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  06 - 12 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: hayley.marshall2@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
98351000Car park management servicesCivic-amenity services
98351100Car park servicesCar park management services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru