Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Tai Tarian Select List of Contractors and Consultants
Cyhoeddwyd gan: Tai Tarian Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 07/12/18
Dyddiad Cau: 25/01/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This Select List Application Form has been issued by Tai Tarian to invite suitably experienced contractors and consultants to be included on a Select List of Contractors and Consultants to be used by Tai Tarian for all building, construction and consultancy works within the designated categories as specified in the Questionnaire document for all spend up to (but not exceeding) 25,000 GBP.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Tai Tarian Ltd

Ty Gwyn, Brunel Way' Baglan Energy Park,

Neath

SA11 2FP

UK

Procurement

+44 1639505890

Procurement@taitarian.co.uk

http://www.taitarian.co.uk
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Tai Tarian Select List of Contractors and Consultants

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

This Select List Application Form has been issued by Tai Tarian to invite suitably experienced contractors and consultants to be included on a Select List of Contractors and Consultants to be used by Tai Tarian for all building, construction and consultancy works within the designated categories as specified in the Questionnaire document for all spend up to (but not exceeding) 25,000 GBP.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=87839.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44221200 Doors
44221220 Fire doors
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45111100 Demolition work
45111240 Ground-drainage work
45232450 Drainage construction works
45232451 Drainage and surface works
45261210 Roof-covering work
45261211 Roof-tiling work
45261212 Roof-slating work
45261410 Roof insulation work
45261900 Roof repair and maintenance work
45261910 Roof repair
45261920 Roof maintenance work
45262680 Welding
45262700 Building alteration work
45300000 Building installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45321000 Thermal insulation work
45400000 Building completion work
45421131 Installation of doors
45442100 Painting work
45451000 Decoration work
45452000 Exterior cleaning work for buildings
50700000 Repair and maintenance services of building installations
50710000 Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
50711000 Repair and maintenance services of electrical building installations
71220000 Architectural design services
71313200 Sound insulation and room acoustics consultancy services
71315300 Building surveying services
71320000 Engineering design services
71324000 Quantity surveying services
71332000 Geotechnical engineering services
71334000 Mechanical and electrical engineering services
71351810 Topographical services
71351811 Topographical surveys of archaeological sites
71351914 Archaeological services
71356400 Technical planning services
71400000 Urban planning and landscape architectural services
71420000 Landscape architectural services
79931000 Interior decorating services
90713000 Environmental issues consultancy services
90721800 Natural risks or hazards protection services
90911200 Building-cleaning services
90911300 Window-cleaning services
1017 Bridgend and Neath Port Talbot

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Select List of Contractors and Consultants for all building, construction and consultancy works within the designated categories as specified in the Questionnaire document for all spend up to (but not exceeding) 25,000 GBP. The Select List shall operate for a period of 5 years from 31st January 2019 and will expire on 31st January 2024.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     25 - 01 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   08 - 02 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:87839)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Tai Tarian Select List Application Form 2019 - 2024

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  07 - 12 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
11/12/18 09:18Question F1 - Health & Safety SSIP

To all interested applicants,

Please note that Question F1 is only relevant and applicable for those applying for categories 1 to 10. If you are applying for any sub-category of Category 11 - Consultancy, then this question will not be scored as Pass/Fail.

Please state "not applicable".

Kind regards
Prif Gyswllt: Procurement@taitarian.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71351914Archaeological servicesGeological, geophysical and other scientific prospecting services
71220000Architectural design servicesArchitectural and related services
45262700Building alteration workSpecial trade construction works other than roof works
45400000Building completion workConstruction work
45110000Building demolition and wrecking work and earthmoving workSite preparation work
45300000Building installation workConstruction work
71315300Building surveying servicesBuilding services
90911200Building-cleaning servicesAccommodation, building and window cleaning services
45451000Decoration workOther building completion work
45111100Demolition workDemolition, site preparation and clearance work
44221200DoorsWindows, doors and related items
45232451Drainage and surface worksAncillary works for pipelines and cables
45232450Drainage construction worksAncillary works for pipelines and cables
45311000Electrical wiring and fitting workElectrical installation work
71320000Engineering design servicesEngineering services
90713000Environmental issues consultancy servicesEnvironmental management
45452000Exterior cleaning work for buildingsOther building completion work
44221220Fire doorsWindows, doors and related items
71332000Geotechnical engineering servicesMiscellaneous engineering services
45111240Ground-drainage workDemolition, site preparation and clearance work
45421131Installation of doorsJoinery work
79931000Interior decorating servicesSpecialty design services
71420000Landscape architectural servicesUrban planning and landscape architectural services
71334000Mechanical and electrical engineering servicesMiscellaneous engineering services
90721800Natural risks or hazards protection servicesEnvironmental safety services
45442100Painting workApplication work of protective coatings
71324000Quantity surveying servicesEngineering design services
50700000Repair and maintenance services of building installationsRepair and maintenance services
50710000Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installationsRepair and maintenance services of building installations
50711000Repair and maintenance services of electrical building installationsRepair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
45261410Roof insulation workErection and related works of roof frames and coverings
45261920Roof maintenance workErection and related works of roof frames and coverings
45261910Roof repairErection and related works of roof frames and coverings
45261900Roof repair and maintenance workErection and related works of roof frames and coverings
45261210Roof-covering workErection and related works of roof frames and coverings
45261212Roof-slating workErection and related works of roof frames and coverings
45261211Roof-tiling workErection and related works of roof frames and coverings
71313200Sound insulation and room acoustics consultancy servicesEnvironmental engineering consultancy services
71356400Technical planning servicesTechnical services
45321000Thermal insulation workInsulation work
71351810Topographical servicesGeological, geophysical and other scientific prospecting services
71351811Topographical surveys of archaeological sitesGeological, geophysical and other scientific prospecting services
71400000Urban planning and landscape architectural servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
45262680WeldingSpecial trade construction works other than roof works
90911300Window-cleaning servicesAccommodation, building and window cleaning services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
07/12/18 Tai Tarian Select List Application Form 2019 - 2024 Tai Tarian Select List Application Form215.27 KB284

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru