Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply & Fit of Vehicle Tyres
Cyhoeddwyd gan: Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 06/12/19
Dyddiad Cau: 10/01/20
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Pobl Group intends to establish a contract with suitably qualified and experienced supplier(s) for the Supply & Fit of Tyres based on the Most Economically Advantageous Tender.
Pobl Group has a fleet of approximately 120 vehicles with a large majority of these vehicles being light commercial vehicles.
The successful supplier(s) will be required to supply and fit tyres both at roadside and in branch.
It is our intention to split this contract into two Lots, one Lot for Pobl East and one Lot for Pobl West. Please note the suppliers can apply for both Lots.
Lot 1 - Supply & Fit Tyres West
Lot 2 - Supply & Fit Tyres East

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Pobl Group

Ty Gwalia, 7-13 The Kingsway,

Swansea

SA1 5JN

UK

Tom Cadwallader

+44 1792460609


http://
http://www.etenderwales.bravosolution.co.uk/
http://www.etenderwales.bravosolution.co.uk/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply & Fit of Vehicle Tyres

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Pobl Group intends to establish a contract with suitably qualified and experienced supplier(s) for the Supply & Fit of Tyres based on the Most Economically Advantageous Tender.

Pobl Group has a fleet of approximately 120 vehicles with a large majority of these vehicles being light commercial vehicles.

The successful supplier(s) will be required to supply and fit tyres both at roadside and in branch.

It is our intention to split this contract into two Lots, one Lot for Pobl East and one Lot for Pobl West. Please note the suppliers can apply for both Lots.

Lot 1 - Supply & Fit Tyres West

Lot 2 - Supply & Fit Tyres East

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=97991

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34350000 Tyres for heavy/light-duty vehicles
34351100 Tyres for motor cars
50118400 Breakdown and recovery services for motor vehicles
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Included in ITT

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC0071

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     10 - 01 - 2020  Amser   14:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   03 - 02 - 2020

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:97991)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  06 - 12 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50118400Breakdown and recovery services for motor vehiclesAutomobile emergency road services
34350000Tyres for heavy/light-duty vehiclesParts and accessories for vehicles and their engines
34351100Tyres for motor carsLight-duty tyres

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC318877: Supply & Fit of Vehicle Tyres
Dyddiad Cyhoeddi: 06/12/19
Dyddiad Cau: 10/01/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd
SEP373083: Supply & Fit of Vehicle Tyres
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru