Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: London and Quadrant Housing Trust — Dryling, SFS, Screed and Windows Dynamic Purchase System (DPS)
OCID:
ID yr Awdurdod: AA73245
Cyhoeddwyd gan: London and Quadrant Housing Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 28/12/20
Dyddiad Cau: 22/12/24
Amser Cau: 18:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

This tender process is being carried out in accordance with the provisions of Regulation 34 of the Public Contracts Regulations (PCR) 2015 relating to the procurement of a Dynamic Purchasing System (DPS) for the purchase of the goods. The DPS is open to admitted suppliers throughout the period of validity. Admitted supplier means a supplier who has met the DPS admission criteria set out in the pre-qualification questionnaire (SSQ) and has been registered on the DPS for one or more product categories. Suppliers and products may be submitted for evaluation and potentially, admission to the DPS at any time throughout the period of validity. Suppliers who have been unsuccessful in meeting the criteria to become an admitted supplier may re-submit another, revised SSQ at any time beyond the initial mini competition.

1.0) Scope of services — Drylining:

All or any of the following:

• drylining.

• structural frame system (SFS).

• screed.

• window installation (optional).

Following the completion of the DPS framework, L&Q will conduct a mini-competition tenders between all capable providers on a project by project basis, which may be shortlisted by following the process below. All tendering will be conducted using L&Q’s InTend eProcurement Portal.

• Opt in — Each capable provider will be given the opportunity to opt in for individual project tenders.

• Stage 1 — SSQ response from all interested tenderers (quality, relevant experience, etc.).

• Stage 2 — shortlisted S/C's only invited to tender Stage 1 SSQ would identify the scope for each project and any shortlisting criteria. 2.0) Proposed lots: we intend to breakdown the DPS into lots based on value/size, so that all levels of subcontractors are included in the process where relevant. Therefore, the lot sizes have been based on a combination of QCS project ranges and also the varying sizes of the trade specific supply chain.

2.1) Proposed London lots:

• up to GBP 2 million,

• GBP 2 million to GBP 5 million,

• above GBP 5 million.

3.0) Potential reasons for being removed from DPS list:

• KPI’s (performance on projects). Providers who receive poor KPI scores could be removed from the DPS.

• Uncompetitive tenders on a regular basis.

• Poor response or no responses to tender enquires.

• Financial data changes (assessed at least yearly) — assessed against original SSQ submission.

Could either lead to complete removal or dropping out of some lots but not others. Could also lead to others growing to a state where qualify for higher lots:

— if credit limit falls below 41, you will be suspended;

— if credit score falls to 30 (high risk) or less you will be removed from the DPS.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

London and Quadrant Housing Trust

29-35 W Ham Lane, Stratford

London

E15 4PH

UK

E-bost: tenders@lqgroup.org.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.in-tendhost.co.uk/quadrant-construction/aspx/Home

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.in-tendhost.co.uk/quadrant-construction/aspx/Home


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.in-tendhost.co.uk/quadrant-construction/aspx/Home


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://www.in-tendhost.co.uk/quadrant-construction/aspx/Home


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

London and Quadrant Housing Trust — Dryling, SFS, Screed and Windows Dynamic Purchase System (DPS)

Cyfeirnod: Head Office 00000359

II.1.2) Prif god CPV

45262320

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

London and Quadrant Housing Trust and its subsidiary Quadrant Construction Services are one of the largest providers of affordable housing in the UK, housing over 250 000 people in more than 95 000 homes, primarily across London and the South East of England. London and Quadrant Housing Trust are tendering for the provision of works for: Dry lining, SFS, Screeding and Windows for London and Quadrant’s Self Delivered New Build Projects to comply with the Public Contracts regulations 2015. The objective of this tender process is to establish a framework agreement with the tenderers and London and Quadrant Housing Trust. The dates and contract value are estimates and could be subject to change. This tender is for subcontractors only.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Up to GBP 2 Million

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45324000

45262320

45421132

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This tender process is being carried out in accordance with the provisions of Regulation 34 of the Public Contracts Regulations (PCR) 2015 relating to the procurement of a Dynamic Purchasing System (DPS) for the purchase of the goods. The DPS is open to admitted suppliers throughout the period of validity. Admitted supplier means a supplier who has met the DPS admission criteria set out in the pre-qualification questionnaire (SSQ) and has been registered on the DPS for one or more product categories. Suppliers and products may be submitted for evaluation and potentially, admission to the DPS at any time throughout the period of validity. Suppliers who have been unsuccessful in meeting the criteria to become an admitted supplier may re-submit another, revised SSQ at any time beyond the initial mini competition.

1.0) Scope of services — Drylining:

All or any of the following:

• drylining.

• structural frame system (SFS).

• screed.

• window installation (optional).

Following the completion of the DPS framework, L&Q will conduct a mini-competition tenders between all capable providers on a project by project basis, which may be shortlisted by following the process below. All tendering will be conducted using L&Q’s InTend eProcurement Portal.

• Opt in — Each capable provider will be given the opportunity to opt in for individual project tenders.

• Stage 1 — SSQ response from all interested tenderers (quality, relevant experience, etc.).

• Stage 2 — shortlisted S/C's only invited to tender Stage 1 SSQ would identify the scope for each project and any shortlisting criteria. 2.0) Proposed lots: we intend to breakdown the DPS into lots based on value/size, so that all levels of subcontractors are included in the process where relevant. Therefore, the lot sizes have been based on a combination of QCS project ranges and also the varying sizes of the trade specific supply chain.

2.1) Proposed London lots:

• up to GBP 2 million,

• GBP 2 million to GBP 5 million,

• above GBP 5 million.

3.0) Potential reasons for being removed from DPS list:

• KPI’s (performance on projects). Providers who receive poor KPI scores could be removed from the DPS.

• Uncompetitive tenders on a regular basis.

• Poor response or no responses to tender enquires.

• Financial data changes (assessed at least yearly) — assessed against original SSQ submission.

Could either lead to complete removal or dropping out of some lots but not others. Could also lead to others growing to a state where qualify for higher lots:

— if credit limit falls below 41, you will be suspended;

— if credit score falls to 30 (high risk) or less you will be removed from the DPS.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This DPS may be subject to renewal.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Nifer yr ymgeiswyr a ragwelir: 10

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

GBP 2 Million to GBP 5 Million

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45324000

45262320

45421132

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This tender process is being carried out in accordance with the provisions of Regulation 34 of the Public Contracts Regulations (PCR) 2015 relating to the procurement of a Dynamic Purchasing System (DPS) for the purchase of the goods. The DPS is open to admitted suppliers throughout the period of validity. Admitted supplier means a supplier who has met the DPS admission criteria set out in the pre-qualification questionnaire (SSQ) and has been registered on the DPS for one or more product categories. Suppliers and products may be submitted for evaluation and potentially, admission to the DPS at any time throughout the period of validity. Suppliers who have been unsuccessful in meeting the criteria to become an admitted supplier may re-submit another, revised SSQ at any time beyond the initial mini competition.

1.0) Scope of services — drylining:

All or any of the following:

• drylining;

• structural frame system (SFS);

• screed;

• window installation (optional).

Following the completion of the DPS framework, L&Q will conduct a mini-competition tenders between all capable providers on a project by project basis, which may be shortlisted by following the process below. All tendering will be conducted using L&Q’s InTend eProcurement Portal.

• Opt in — Each capable provider will be given the opportunity to opt in for individual project tenders.

• Stage 1 — SSQ response from all interested tenderers (quality, relevant experience, etc.).

• Stage 2 — Shortlisted S/C's only invited to tender Stage 1 SSQ would identify the scope for each project and any shortlisting criteria.

2.0) Proposed lots: we intend to breakdown the DPS into lots based on value/size, so that all levels of subcontractors are included in the process where relevant. Therefore, the lot sizes have been based on a combination of QCS project ranges and also the varying sizes of the trade specific supply chain.

2.1) Proposed London lots:

• up to GBP 2 million,

• GBP 2 million to GBP 5 million,

• above GBP 5 million.

3.0) Potential reasons for being removed from DPS list:

• KPI’s (performance on projects). Providers who receive poor KPI scores could be removed from the DPS.

• Uncompetitive tenders on a regular basis.

• Poor response or no responses to tender enquires.

• Financial data changes (assessed at least yearly) — assessed against original SSQ submission.

Could either lead to complete removal or dropping out of some lots but not others. Could also lead to others growing to a state where qualify for higher lots:

— if credit limit falls below 41, you will be suspended;

— if credit score falls to 30 (high risk) or less you will be removed from the DPS.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This DPS may be subject to renewal.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Nifer yr ymgeiswyr a ragwelir: 10

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Above GBP 5 Million

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45324000

45262320

45421132

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This tender process is being carried out in accordance with the provisions of Regulation 34 of the Public Contracts Regulations (PCR) 2015 relating to the procurement of a Dynamic Purchasing System (DPS) for the purchase of the goods. The DPS is open to admitted suppliers throughout the period of validity. Admitted supplier means a supplier who has met the DPS admission criteria set out in the pre-qualification questionnaire (SSQ) and has been registered on the DPS for one or more product categories. Suppliers and products may be submitted for evaluation and potentially, admission to the DPS at any time throughout the period of validity. Suppliers who have been unsuccessful in meeting the criteria to become an admitted supplier may re-submit another, revised SSQ at any time beyond the initial mini competition.

1.0) Scope of services — drylining:

All or any of the following:

• drylining;

• structural frame system (SFS);

• screed;

• window installation (optional).

Following the completion of the DPS framework, L&Q will conduct a mini-competition tenders between all capable providers on a project by project basis, which may be shortlisted by following the process below. All tendering will be conducted using L&Q’s InTend eProcurement Portal.

• Opt in — Each capable provider will be given the opportunity to opt in for individual project tenders.

• Stage 1 — SSQ response from all interested tenderers (quality, relevant experience, etc.).

• Stage 2 — shortlisted S/C's only invited to tender Stage 1 SSQ would identify the scope for each project and any shortlisting criteria. 2.0) Proposed lots: we intend to breakdown the DPS into lots based on value/size, so that all levels of subcontractors are included in the process where relevant. Therefore, the lot sizes have been based on a combination of QCS project ranges and also the varying sizes of the trade specific supply chain.

2.1) Proposed London lots:

• up to GBP 2 million,

• GBP 2 million to GBP 5 million,

• above GBP 5 million.

3.0) Potential reasons for being removed from DPS list:

• KPI’s (performance on projects). Providers who receive poor KPI scores could be removed from the DPS.

• Uncompetitive tenders on a regular basis.

• Poor response or no responses to tender enquires.

• Financial data changes (assessed at least yearly) — assessed against original SSQ submission.

Could either lead to complete removal or dropping out of some lots but not others. Could also lead to others growing to a state where qualify for higher lots:

— if credit limit falls below 41, you will be suspended;

— if credit score falls to 30 (high risk) or less you will be removed from the DPS.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This DPS may be subject to renewal.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff system brynu ddynamig ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 22/12/2024

Amser lleol: 18:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 23/12/2024

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

London

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court

London

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

High Court

Stratford

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/12/2020


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@lqgroup.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45421132Installation of windowsJoinery work
45324000Plasterboard worksInsulation work
45262320Screed worksSpecial trade construction works other than roof works

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru