Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply Of Corporate Training, Learning & Development Services
OCID: ocds-kuma6s-127132
ID yr Awdurdod: AA0273
Cyhoeddwyd gan: Newport City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 05/12/22
Dyddiad Cau: 16/01/23
Amser Cau: 09:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Newport City Council invites tenders from experienced providers for Corporate Training, Learning & Development Courses. The contract will be for a 12-month period with an option to extend for up to a period of one year. The tender documents for this requirement can be accessed via etenderwales, ITT_99565.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Newport City Council

Strategic Procurement, Civic Centre,

Newport

NP20 4UR

UK

Joanne James

+44 1633656656

procurement@newport.gov.uk

www.newport.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply Of Corporate Training, Learning & Development Services

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Newport City Council invites tenders from experienced providers for Corporate Training, Learning & Development Courses. The contract will be for a 12-month period with an option to extend for up to a period of one year. The tender documents for this requirement can be accessed via etenderwales, ITT_99565.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=127132

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80500000 Training services
80570000 Personal development training services
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NCC-2022-120

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     16 - 01 - 2023  Amser   09:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   13 - 02 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

1. Register your company on the etenderwales portal (this is only required once)

- Browse to the eSourcing Portal: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

- Click the “Suppliers register here” link

- Agree to the terms and conditions and click “continue”

- Enter your correct business and user details

- Note the username you chose and click “Save” when complete

- You will shortly receive an email with your unique password (please keep this secure)

2. Express an Interest in the Project

- Login to the portal with the username/password

- Click the “ITTs Open to All Suppliers” link. (These are Pre-Qualification Questionnaires open to any registered supplier)

- Click on the relevant ITT (itt_99565) to access the content.

- Click the “Express Interest” button in the “Actions” box on the page.

- This will move the ITT into your “My ITT” page. (This is a secure area reserved for your projects only)

- Click on the ITT code to access the content

3. Responding to the tender

- You can now choose to “Create Response” or “Decline to Respond” (please give a reason if declining)

- You can now use the ‘Messages’ function to communicate with the buyer and seek any clarification

- Note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the ITT

- There may be a mixture of online & offline actions for you to perform (there is detailed online help available)

If you require any further assistance use the online help, or the Bravo Solution help desk is available Mon – Fri (8am – 6pm) on:

- email: help@bravosolution.co.uk

- Phone: 0800 368 4850

(WA Ref:127132)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  05 - 12 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@newport.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80570000Personal development training servicesTraining services
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC420439: Supply Of Corporate Training, Learning & Development Services
Dyddiad Cyhoeddi: 05/12/22
Dyddiad Cau: 16/01/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Newport City Council
MAR431233: Supply Of Corporate Training, Learning & Development Services
Dyddiad Cyhoeddi: 16/03/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Newport City Council

Copyright © GwerthwchiGymru