Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Pembrokeshire Demonstration Zone - Future Opportunity
OCID: ocds-kuma6s-127714
ID yr Awdurdod: AA80992
Cyhoeddwyd gan: Celtic Sea Power Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 22/12/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: The Pembrokeshire Demonstration Zone – Announces its Future Opportunity
Celtic Sea Power (CSP) are offering developers targeting the Celtic Sea Leasing round to benefit from the technical, environmental and commercial work CSP have delivered or are planning to deliver as part of their European Regional Development Fund and Swansea Bay City Deal Funded activity.
Developers will be able to access CSP’s information by signing up to a Memorandum of Understanding, which can be accessed by registering an interest.
This Future Opportunity:
• Is open to all developers targeting the Commercial phase Celtic Sea leasing round;
• sets out in summary detail the current thinking around the Development Paths for the Pembrokeshire Demonstration Zone;
• provided summary detail of work undertaken and being planned;
• information around how developers can benefit from this work; and,
• what CSP will expect developers to provide in recognition of this time and cost saving information.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Celtic Sea Power Limited

Chi Gallos, North quay,

Hayle

TR27 4DD

UK

Tim James

+44 1736800290

tim.james@celticseapower.co.uk

www.celticseapower.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Celtic Sea Power Limited

Chi Gallos, North quay,

Hayle

TR27 4DD

UK


+44 1736800290

tenders@celticseapower.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Pembrokeshire Demonstration Zone - Future Opportunity

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The Pembrokeshire Demonstration Zone – Announces its Future Opportunity

Celtic Sea Power (CSP) are offering developers targeting the Celtic Sea Leasing round to benefit from the technical, environmental and commercial work CSP have delivered or are planning to deliver as part of their European Regional Development Fund and Swansea Bay City Deal Funded activity.

Developers will be able to access CSP’s information by signing up to a Memorandum of Understanding, which can be accessed by registering an interest.

This Future Opportunity:

• Is open to all developers targeting the Commercial phase Celtic Sea leasing round;

• sets out in summary detail the current thinking around the Development Paths for the Pembrokeshire Demonstration Zone;

• provided summary detail of work undertaken and being planned;

• information around how developers can benefit from this work; and,

• what CSP will expect developers to provide in recognition of this time and cost saving information.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=127714.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09310000 Electricity
31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31100000 Electric motors, generators and transformers
31200000 Electricity distribution and control apparatus
31600000 Electrical equipment and apparatus
73000000 Research and development services and related consultancy services
73300000 Design and execution of research and development
89 Swansea Bay City Deal
99 Pembrokeshire Demonstration Zone (PDZ)
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  01 - 06 - 2023

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:127714)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: The Pembrokeshire Demonstration Zone Project and activity being supplied through this MoU is Part funded by Specific Objective 3.1 in the West Wales and Valleys ERDF Operational Programme

Specific Objective 3.1 in the West Wales and Valleys ERDF Operational Programme

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

PDZ_Future_Opportunity_Issue
Appendix A_CSP_PDZMOS_MOU_16.12.22
Appendix B - Technical_Concept_Study-Report
Appendix C_Service_Specification_PDZMOS_PreFeed
Appendix_D_Grid_Connection_SLD_Schedule
Appendix_E_Land_Agent_Program
Appendix F - Environment Survey - Scope of Work

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  22 - 12 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
31/01/23 13:42REPLACED FILE: PDZ_Future_Opportunity_Issue

Main Future Opportunity Document with Clarification and Submission deadlines extended
Prif Gyswllt: tim.james@celticseapower.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: tenders@celticseapower.co.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73300000Design and execution of research and developmentResearch and development services and related consultancy services
31100000Electric motors, generators and transformersElectrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31600000Electrical equipment and apparatusElectrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31000000Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lightingTechnology and Equipment
09310000ElectricityElectricity, heating, solar and nuclear energy
31200000Electricity distribution and control apparatusElectrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
09000000Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energyEnergy and Related Services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
22/12/22Appendix A_CSP_PDZMOS_MOU_16.12.22Memorandum of Understanding116.27 KB14
22/12/22Appendix B - Technical_Concept_Study-ReportAppendix B: Technical Concept Study Summary1.22 MB14
22/12/22Appendix C_Service_Specification_PDZMOS_PreFeedAppendix C Technical Pre-Feed Service Specification997.56 KB13
22/12/22Appendix_D_Grid_Connection_SLD_ScheduleAppendix D Grid Connection SLD & Schedule397.77 KB11
22/12/22Appendix_E_Land_Agent_ProgramAppendix E: Land Agent Program167.19 KB11
22/12/22Appendix F - Environment Survey - Scope of Work Appendix F Offshore Survey SoW1.00 MB12
31/01/23PDZ_Future_Opportunity_Issue_updated 31.1.23Main Future Opportunity Document with Clarification and Submission deadlines extended414.85 KB4

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
CrëwydEnwDisgrifiadMaint
22/12/22PDZ_Future_Opportunity_IssueFuture Opportunity Document418.58 KB

Copyright © GwerthwchiGymru