Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Staff Engagement Surveys
OCID: ocds-h6vhtk-03c507
ID yr Awdurdod: AA20936
Cyhoeddwyd gan: University of Southampton
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The University is seeking to work with a supplier who can ideally provide us with a self-service survey tool to enable us to effectively deliver the range of surveys we desire. The essential requirements include at least 3 surveys per year: an annual staff engagement survey and compulsory surveys required by our commitments to a range of EDI Charter Marks (minimum 2 per annum). The ability to run exit surveys would be highly desirable but not the primary requirement.

The supplier will need to offer the ability to measure results via reporting or surveying tools and these need to offer agile and insightful data that can enable management to take quick, relevant action and to make timely interventions as appropriate. The supplier is required to annually conduct a minimum of 5 university wide staff engagement surveys.

Please note this opportunity has been awarded.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

10007158

University of Southampton,UNIVERSITY ROAD

Southampton

SO17 1BJ

UK

Person cyswllt: Rosie Pringle

Ffôn: +44 2380595000

E-bost: procurement@soton.ac.uk

NUTS: UKJ32

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.southampton.ac.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Staff Engagement Surveys

Cyfeirnod: 2023UoS-0719

II.1.2) Prif god CPV

79311000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The University is seeking to work with a supplier who can ideally provide us with a self-service survey tool to enable us to effectively deliver the range of surveys we desire. The essential requirements include at least 3 surveys per year: an annual staff engagement survey and compulsory surveys required by our commitments to a range of EDI Charter Marks (minimum 2 per annum). The ability to run exit surveys would be highly desirable but not the primary requirement.

The supplier will need to offer the ability to measure results via reporting or surveying tools and these need to offer agile and insightful data that can enable management to take quick, relevant action and to make timely interventions as appropriate. The supplier is required to annually conduct a minimum of 5 university wide staff engagement surveys.

Please note this opportunity has been awarded.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 301 575.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79311100

79311200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ32


Prif safle neu fan cyflawni:

University of Southampton, University Road, SO17 1BJ

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The University is seeking to work with a supplier who can ideally provide us with a self-service survey tool to enable us to effectively deliver the range of surveys we desire. The essential requirements include at least 3 surveys per year: an annual staff engagement survey and compulsory surveys required by our commitments to a range of EDI Charter Marks (minimum 2 per annum). The ability to run exit surveys would be highly desirable but not the primary requirement.

The supplier will need to offer the ability to measure results via reporting or surveying tools and these need to offer agile and insightful data that can enable management to take quick, relevant action and to make timely interventions as appropriate. The supplier is required to annually conduct a minimum of 5 university wide staff engagement surveys.

Please note this opportunity has been awarded.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Proposed solution for staff surveys / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Implementation Plan / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Benchmarking Capability / Pwysoliad: 25

Maes prawf ansawdd: Maximising Confidentiality and Anonymity / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Meeting Deadlines / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Service support, flexibility, and account management / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Interview Response / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  25

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-012259

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

07/12/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

People Insight Limited

05224597

International House, 36-38 Cornhill

London

EC3V 3NG

UK

NUTS: UKJ32

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 301 575.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 301 575.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

University of Southampton

University of Southampton,UNIVERSITY ROAD

Southampton

SO17 1BJ

UK

Ffôn: +44 2380595000

E-bost: procurement@soton.ac.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@soton.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79311200Survey conduction servicesSurvey services
79311100Survey design servicesSurvey services
79311000Survey servicesMarket research services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru