Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: CONTRACT FOR STAGE 3B MARINE CIVILS AND RECLAMATION TO THE DOVER WESTERN DOCKS
OCID: ocds-h6vhtk-037da3
ID yr Awdurdod: AA20783
Cyhoeddwyd gan: Dover Harbour Board
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

DWDR Stage 3B Marine Civils and Reclamation, consists of infilling the old Granville Dock, Tidal Basin marinas, and the Wick Channel, to create approx. 10 hectares of Port land for future development.

Works cannot commence until the New Marina has been opened and the various stakeholders have transitioned across to the New Marina, which is expected to occur by Q3 2023.

This Contract is anticipated to commence on site in early 2024.

Works to include;

- Decommissioning of marina services (LV, potable water, and comms).

- Removal of old pontoons.

- Extracting / cutting off old pontoon restraint piles.

- Removal of old redundant greenheart timber fendering.

- Deck removal, stripping of rock armour, pile extraction / cutting-off on North Pier.

- Removal of concrete grillage, stripping of rock armour on South Pier.

- Wellington Dock quay wall structure inc. dredging and anchorage.

- Wick Channel quay wall structure inc. dredging and anchorage.

- Decommissioning of Granville Dock lock gates.

- Decommissioning of Wellington Dock lock gates.

- Decommissioning of Union St Swingbridge, including a temporary diversion of Union Street to keep it open to cargo HGVs during the decommissioning works.

- Extension of Southern Water outfall in Tidal Basin.

- Connecting to existing storm water drainage and providing a strategy for storm water drainage across the reclamation.

- Connecting to existing foul drainage and providing foul drainage across the site.

- Connecting to existing HV / LV networks and providing HV / LV across the site.

- Connecting to existing comms networks and providing comms across the site.

- Re-routing of services currently under the Wellington Dock lock pit (Union Street Swingbridge).

- Reclamation of Granville Dock, Tidal Basin and Wick Channel inc. surcharge to accelerate consolidation. The reclamation material will not be sourced via the Goodwin Sands. The Employer has no preference to the source of the reclamation material so long as it complies with the specification in the ITN.

- Heavy duty pavement along the Wick Channel.

- Extension of Union Street extending to Lord Warden Square.

- Highway Construction Union Street from the Swingbridge to the A20 Prince of Wales junction.

- Mothballing of the old marina office.

- Mothballing of the old RNLI station.

- Mothballing of the old Tug Haven building.

Hysbysiad dyfarnu contract – cyfleustodau

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Dover Harbour Board

Harbour House, Marine Parade

DOVER

CT179BU

UK

Person cyswllt: Kieran Epps

Ffôn: +44 1304240400

E-bost: kieran.epps@portofdover.com

NUTS: UKJ44

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.portofdover.com

I.6) Prif weithgaredd

Gweithgareddau sy’n gysylltiedig â phorthladdoedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

CONTRACT FOR STAGE 3B MARINE CIVILS AND RECLAMATION TO THE DOVER WESTERN DOCKS

II.1.2) Prif god CPV

45000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

DWDR Stage 3B Marine Civils and Reclamation, consists of infilling the old Granville Dock, Tidal Basin marinas, and the Wick Channel, to create approx. 10 hectares of Port land for future development.

Works to include, reclamation, marine civil engineering and utilities.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf:   / Y cynnig uchaf:  

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44212383

45111000

45112300

45232450

45233100

45244000

45315100

45351000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ44


Prif safle neu fan cyflawni:

Port of Dover

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

DWDR Stage 3B Marine Civils and Reclamation, consists of infilling the old Granville Dock, Tidal Basin marinas, and the Wick Channel, to create approx. 10 hectares of Port land for future development.

Works cannot commence until the New Marina has been opened and the various stakeholders have transitioned across to the New Marina, which is expected to occur by Q3 2023.

This Contract is anticipated to commence on site in early 2024.

Works to include;

- Decommissioning of marina services (LV, potable water, and comms).

- Removal of old pontoons.

- Extracting / cutting off old pontoon restraint piles.

- Removal of old redundant greenheart timber fendering.

- Deck removal, stripping of rock armour, pile extraction / cutting-off on North Pier.

- Removal of concrete grillage, stripping of rock armour on South Pier.

- Wellington Dock quay wall structure inc. dredging and anchorage.

- Wick Channel quay wall structure inc. dredging and anchorage.

- Decommissioning of Granville Dock lock gates.

- Decommissioning of Wellington Dock lock gates.

- Decommissioning of Union St Swingbridge, including a temporary diversion of Union Street to keep it open to cargo HGVs during the decommissioning works.

- Extension of Southern Water outfall in Tidal Basin.

- Connecting to existing storm water drainage and providing a strategy for storm water drainage across the reclamation.

- Connecting to existing foul drainage and providing foul drainage across the site.

- Connecting to existing HV / LV networks and providing HV / LV across the site.

- Connecting to existing comms networks and providing comms across the site.

- Re-routing of services currently under the Wellington Dock lock pit (Union Street Swingbridge).

- Reclamation of Granville Dock, Tidal Basin and Wick Channel inc. surcharge to accelerate consolidation. The reclamation material will not be sourced via the Goodwin Sands. The Employer has no preference to the source of the reclamation material so long as it complies with the specification in the ITN.

- Heavy duty pavement along the Wick Channel.

- Extension of Union Street extending to Lord Warden Square.

- Highway Construction Union Street from the Swingbridge to the A20 Prince of Wales junction.

- Mothballing of the old marina office.

- Mothballing of the old RNLI station.

- Mothballing of the old Tug Haven building.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

negodi gyda galwad am gystadleuaeth

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-030664

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England & Wales

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: kieran.epps@portofdover.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45233100Construction work for highways, roadsConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45111000Demolition, site preparation and clearance workBuilding demolition and wrecking work and earthmoving work
45232450Drainage construction worksAncillary works for pipelines and cables
45315100Electrical engineering installation worksElectrical installation work of heating and other electrical building-equipment
45112300Infill and land-reclamation workExcavating and earthmoving work
44212383Lock gatesStructural products and parts except prefabricated buildings
45244000Marine construction worksConstruction work for water projects
45351000Mechanical engineering installation worksMechanical installations

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru