Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: The Provision of Public Affairs Services
OCID: ocds-h6vhtk-0403e5
ID yr Awdurdod: AA23484
Cyhoeddwyd gan: City of Glasgow College
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 15/01/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The College requires a supplier who can provide Public Affairs services covering the planning, project delivery and evaluation of Public Affairs activity as required by the College who will provide detailed specification for such services.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

City Of Glasgow College

190 Cathedral Street

Glasgow

G4 0RF

UK

Person cyswllt: Amie McCrudden

Ffôn: +44 1413755316

E-bost: amie.mccrudden@cityofglasgowcollege.ac.uk

NUTS: UKM82

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.cityofglasgowcollege.ac.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00453

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk/esop/pts-host/public/pts/web/login.html


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk/esop/pts-host/public/pts/web/login.html


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

The Provision of Public Affairs Services

Cyfeirnod: CS/COGC/23/61

II.1.2) Prif god CPV

79416000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The College requires a supplier who can provide Public Affairs services covering the planning, project delivery and evaluation of Public Affairs activity as required by the College who will provide detailed specification for such services.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 310 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79416000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM82

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The College requires a supplier who can provide Public Affairs services covering the planning, project delivery and evaluation of Public Affairs activity as required by the College who will provide detailed specification for such services.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Case Study / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Staffing / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Exit Strategy / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Added Value / Pwysoliad: 4

Maes prawf ansawdd: Fair Work Practices / Pwysoliad: 2

Maes prawf ansawdd: Equality Diversity and Inclusion / Pwysoliad: 2

Maes prawf ansawdd: Carbon Emissions, Net Zero by 2040 / Pwysoliad: 2

Maes prawf ansawdd: Presentation / Pwysoliad: 20

Price / Pwysoliad:  40

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract has an option to extend by a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Please refer to Part 4 B Economic and Financial Standing of the SPD

The College will use the following ratios to evaluate a bidder's financial status.

Bidders must confirm within their response to the relevant question within the 'Qualification envelope' that as a minimum, 2 out of the 3 ratios can be met and what the value of each ratio is.

Where 2 out of the 3 ratios cannot be met, the College may take the undernoted into consideration when assessing financial viability and the risk to the College, providing that the Bidder can supply evidence to substantiate any of the mitigating criteria. This list is not exhaustive and other criteria may be considered where proposed by a bidder as mitigating factors:

Would the bidder have passed the checks if prior year accounts had been used?

Were any of the poor appraisal outcomes 'marginal'?

Does the bidder operate in a market which, traditionally, requires lower liquidity or higher debt finance?

Does the bidder have sufficient reserves to sustain losses for a number of years?

Does the bidder have a healthy cash-flow?

Is the bidder profitable enough to finance the interest on its debt?

Is most of the bidder's debt owed to group companies?

Is the bidder's debt due to be repaid over a number of years, and affordable?

Have the bidder's results been adversely affected by ‘one off costs’ and / or ‘one off accounting treatments’?

Do the bidder's auditors (where applicable) consider it to be a ‘going concern’?

Will the bidder provide a Parent Company Guarantee?

Is the bidder the single supplier/source of the Goods/Works/Services in the marketplace?

The College will obtain an Equifax Report or similar financial verification systems to validate the information provided.

Please refer to Part 4 B

Bidders must confirm they can provide the following supporting evidence prior to award:

Employer's (Compulsory) Liability Insurance = 5,000,000 GBP

Product Liability Insurance = 5,000,000 GBP

Public Liability Insurance = 10,000,000 GBP

Professional Liability Insurance = 2,000,000 GBP


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

The 3 financial ratios to be evaluated are:

Profitability - this is taken as profit after tax but before dividends and minority interests. If a company makes a profit then it is a pass for this ratio;

Liquidity - this is calculated as current assets less stock and work in progress, divided by current liabilities. If the answer is greater than or equal to 'one' then it is a pass for this ratio;

Gearing - this is calculated as the total external secured borrowing (short term and long term) divided by shareholder funds expressed as a percentage. If the answer is less than or equal to 100% it is considered a pass for this ratio.

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-028389

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 15/01/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 15/01/2024

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

The contract will be reviewed 6 months prior to the contract expiry to look at putting a new contract in place.

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

In an open tendering procedure prior to any award being made the successful bidder must provide the undernoted certificates, declarations and/or completed questionnaires to evidence their compliance with the relevant questions within the Qualification Questionnaire.

All certificates, declarations and questionnaires can be found within the Attachment area of PCS-T.

Appendix A – Form of Tender;

Appendix B – Freedom of Information;

Appendix C – SUSTAIN Supply Chain Code of Conduct;

Appendix E – PECOS Supplier Adoption Form;

Appendix N – Declaration of Conflict of Interest;

Appendix O – Declaration of Non-Involvement of Human Trafficking;

Appendix P – Declaration of Non-Involvement of Serious Organised Crime;

Appendix Q – Prompt Payment Certificate;

In the case of an open tender this information will not be required to be uploaded and submitted with the bid, but will instead be requested by the College following the conclusion of the evaluation of the Qualification, Technical and Commercial Questionnaires and prior to the award of the tender.

Failure to provide this information or in the event that the information provided does not support or evidence the statements made within the Qualification Questionnaire, will invalidate any bid. In this scenario the College will seek to obtain the relevant information and evidence from the second highest scoring bidder and so on, and upon verification will award the contract to this bidder instead.

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is 25525. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343

(SC Ref:752778)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Glasgow Sheriff Court

1 Carlton Place

Glasgow

G5 9DA

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: amie.mccrudden@cityofglasgowcollege.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79416000Public relations servicesBusiness and management consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru