Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Kirklees Supported Living 16+ Further Competitions
OCID: ocds-h6vhtk-0422d7
ID yr Awdurdod: AA80824
Cyhoeddwyd gan: Kirklees Council
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Provider must offer furnished group living accommodation which is described as a situation where a young person lives within a multi-occupancy property and either has shared communal facilities or lives within a 'bed-sit' or apartment type living space within a larger building. Providers must provide for a single room for each Young Person placed, with individual or communal living, dining, kitchen and bathroom. Provide fire doors, extinguishers, smoke blankets and fire exit signs. Regular inspection by the Fire Officer will be certified for inspection where appropriate. There will be support from qualified and experienced staff available on site, available 24 hours a day, 7 days a week including all holidays, to provide support and practical help. The Providers staff will provide, formal, informal, emotional, practical support and guidance dependent on the young person's individual needs. The

Provider will carry out assessments of the young person's needs at the beginning and throughout the placement regularly monitoring their progress. Each young person will have a nominated Key Worker who will support the young person with 1 to 1 sessions both within and outside the accommodation to develop their independent living skills, practical skills and give emotional support plus facilitate and support access to education, training and career development opportunities. Each 1 to 1 key working session must be recorded in an appropriate and professional manner. These records must be available if required by the Purchaser. An allocated Key Worker will have the required qualifications, knowledge, skills and experience in providing 16+years' accommodation and support services. The Provider will

also provide a 24 hour Support Help line and an Emergency Call out Service. The Provider will prepare reports as requested by the purchaser for meetings and reviews.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Kirklees Council

PO BOX 1720

HUDDERSFIELD

HD1 9EY

UK

Person cyswllt: Stewart Horn

Ffôn: +44 1484221000

E-bost: Stewart.Horn@Kirklees.gov.uk

NUTS: UKE44

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.kirklees.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://yortender.eu-supply.com/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Kirklees Supported Living 16+ Further Competitions

Cyfeirnod: KMCCYP-129

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Kirklees Council Electronic Marketplace (EMP) for the provision of bespoke high quality support and/or accommodation packages for young people (the "Service"). Young People will usually be aged 16 and 17 years old on admission and will be preparing to leave care, care leavers or are unaccompanied asylum seekers. This EMP will allow applicants to become eligible to bid to provide the individual Service to the Young People.

Further competitions awarded from October 2022 - September 2023.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 659 025.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE44


Prif safle neu fan cyflawni:

Kirklees

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Provider must offer furnished group living accommodation which is described as a situation where a young person lives within a multi-occupancy property and either has shared communal facilities or lives within a 'bed-sit' or apartment type living space within a larger building. Providers must provide for a single room for each Young Person placed, with individual or communal living, dining, kitchen and bathroom. Provide fire doors, extinguishers, smoke blankets and fire exit signs. Regular inspection by the Fire Officer will be certified for inspection where appropriate. There will be support from qualified and experienced staff available on site, available 24 hours a day, 7 days a week including all holidays, to provide support and practical help. The Providers staff will provide, formal, informal, emotional, practical support and guidance dependent on the young person's individual needs. The

Provider will carry out assessments of the young person's needs at the beginning and throughout the placement regularly monitoring their progress. Each young person will have a nominated Key Worker who will support the young person with 1 to 1 sessions both within and outside the accommodation to develop their independent living skills, practical skills and give emotional support plus facilitate and support access to education, training and career development opportunities. Each 1 to 1 key working session must be recorded in an appropriate and professional manner. These records must be available if required by the Purchaser. An allocated Key Worker will have the required qualifications, knowledge, skills and experience in providing 16+years' accommodation and support services. The Provider will

also provide a 24 hour Support Help line and an Emergency Call out Service. The Provider will prepare reports as requested by the purchaser for meetings and reviews.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Method Statements / Pwysoliad: 100

Price / Pwysoliad:  Fixed Hourly Rate

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Award criteria will be based on Quality Method Statements with a weighting of 100%. Costs submitted will be used should Applicants have the same Quality marks. The applicant with

the most Economically Advantageous Core Cost will be granted Level 1 status and will operate as the Council's "preferred Providers". See EMP Operating Rules document, Summary section for more details.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 014-029283

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: KMCCYP-129

Teitl: Group Living

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

30/10/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 23

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Aleyah House

13639415

11 Market Street, Milnsbridge

Huddersfield

UK

NUTS: UKE44

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 417 877.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: KMCCYP-129

Teitl: Group Living

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

30/09/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 23

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bedspace

04457083

473 Chester Road, Trafford

Manchester

UK

NUTS: UKD33

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 319 558.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: KMCCYP-129

Teitl: Group Living

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

30/09/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 23

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Independent Living Project

06983567

c/o Brosnans, Birkby House, Bailiff Bridge

Brighouse

UK

NUTS: UKE44

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 650 783.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: KMCCYP-129

Teitl: Group Living

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

30/09/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 23

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Inspire Homes LS8

11598945

317 -319 Roundhay Road

Leeds

UK

NUTS: UKE42

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 831 002.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: KMCCYP-129

Teitl: Group Living

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

30/09/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 23

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

LLyon Health

09231799

Wilsons Park, Monsall Road

Manchester

UK

NUTS: UKD33

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 226 346.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: KMCCYP-129

Teitl: Group Living

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

30/09/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 23

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Next Stage 'A Way Forward' Youth Development Ltd

07914701

Regency House, 45-51 Chorley New Road Bolton

Greater Manchester

UK

NUTS: UKD34

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 62 571.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: KMCCYP-129

Teitl: Group Living

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

30/09/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 23

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Northern Community Pathway Children Residential Service

12070219

Office 3, 321 Red Bank Road, Bispham

Blackpool

UK

NUTS: UKD42

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 86 977.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: KMCCYP-129

Teitl: Group Living

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

30/09/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 23

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Restorative Social Care

10413929

8 Victoria Street, Greetland

Halifax

UK

NUTS: UKE44

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 665 344.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: KMCCYP-129

Teitl: Group Living

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

30/09/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 23

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Strive to be Independent

12421964

18-20 Chapel Hill

Huddersfield

UK

NUTS: UKE44

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 298 568.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

London

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Precise information on deadline(s) for review procedures

In accordance with Regulation 86 (Notices of decisions to award a contract or conclude a framework),Regulation 87 (Standstill periods) and Chapter 6 (Applications to Court) of the

Public Contracts Regulations 2015 (SI 2015/102), the contracting authority incorporated a minimum ten (10) calendar day standstill period at the point that information on the award of

the Contract was communicated to economic operators. This period allowed any unsuccessful economic operator(s) to seek further debriefing from the contracting authority before the award of the Contract to the successful economic operators. Such additional information should be requested from the address at Sections I.1 and I.3 of this Notice above. If an appeal regarding the award of the Contract has not been successfully resolved,

then the Public Contracts Regulations 2015 (SI 2015/102) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High

Court (England, Wales and Northern Ireland). Any such action must be started within thirty (30) days beginning with the date when the aggrieved party first knew or sought to have

grounds for starting the proceedings had arisen. The Court may extend the time limited for starting proceedings where the Court considers that there is a good reason for doing so, but

not so as to permit proceedings to be started more than three (3) months after that date. Where the Contract has not been awarded, the Court may order the setting aside of the

award decision or order the contracting authority to amend any document and may award damages. If however the Contract has been awarded, the Court may only award damages or,

where the contract award procedures have not been followed correctly, declare the Contract to be ineffective.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Stewart.Horn@Kirklees.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru