Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework for the provision of Best Interest Assessors
OCID: ocds-h6vhtk-03f09e
ID yr Awdurdod: AA20375
Cyhoeddwyd gan: Derby City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Tenders are invited for the supply of Provision of Best Interest Assessors, in respect of Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Assessment Frameworks and the statutory requirements of the Mental Health Act of 2007. These will be procured through a single formal tender process.

Service Providers are invited to bid for the contract and in doing so are required to demonstrate their relevant knowledge and experience of having provided similar services previously to those being tendered.

The Authority wishes to commission service(s) from suitably qualified providers who can offer the provision of Best Interest Assessments to eligible customers in order to safeguard against an unlawful deprivation of liberty taking place.

The initial Framework Agreement period is three years. The Framework Agreement is estimated to commence 27th November 2023 and expire 26th November 2026. There will be an option to extend the Framework Agreement for up to a further one year, subject to satisfactory performance, funding and business needs. Maximum Framework Agreement period is, therefore, four years.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

DERBY CITY COUNCIL

Corporation Street

Derby

DE12FS

UK

Person cyswllt: Katy Preece

Ffôn: +44 1332640768

E-bost: procurement@derby.gov.uk

NUTS: UKF11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.derby.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Framework for the provision of Best Interest Assessors

Cyfeirnod: TD2021

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Tenders are invited for the supply of Provision of Best Interest Assessors, in respect of Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Assessment Frameworks and the statutory requirements of the Mental Health Act of 2007. These will be procured through a single formal tender process.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 400 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKF

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Tenders are invited for the supply of Provision of Best Interest Assessors, in respect of Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Assessment Frameworks and the statutory requirements of the Mental Health Act of 2007. These will be procured through a single formal tender process.

Service Providers are invited to bid for the contract and in doing so are required to demonstrate their relevant knowledge and experience of having provided similar services previously to those being tendered.

The Authority wishes to commission service(s) from suitably qualified providers who can offer the provision of Best Interest Assessments to eligible customers in order to safeguard against an unlawful deprivation of liberty taking place.

The initial Framework Agreement period is three years. The Framework Agreement is estimated to commence 27th November 2023 and expire 26th November 2026. There will be an option to extend the Framework Agreement for up to a further one year, subject to satisfactory performance, funding and business needs. Maximum Framework Agreement period is, therefore, four years.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Up to one annual extension, making the overall contract period up to four years. Potential dates for advertising renewal if option is not taken is August 2026.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-024165

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Framework for the provision of Best Interest Assessors

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 10

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Action First Assessments LTD

11643687

Dawson House, 5 Jewry Street, London EC3N 2EX

London

EC3N 2EX

UK

NUTS: UKF

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 80 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Framework for the provision of Best Interest Assessors

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 10

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Anglia Independents Limited

15009793

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

London

WC2H 9JQ

UK

NUTS: UKF

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 80 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Framework for the provision of Best Interest Assessors

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 10

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ash's Place Ltd

11832329

2 Worden Grove, Bradford, West Yorkshire BD7 2SD

Bradford

BD7 2SD

UK

NUTS: UKF

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 80 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Framework for the provision of Best Interest Assessors

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 10

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

MARS Social Care Consultancy

13801582

89 Grovebury Drive, Derby DE23 2PP

Derby

DE23 2PP

UK

NUTS: UKF

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 80 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Framework for the provision of Best Interest Assessors

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 10

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

The OT Practice

07233298

Unit 3 Meridian Office Park, Osborne Way, Hook, Hampshire RG27 9HY

Hook

RG27 9HY

UK

NUTS: UKF

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 80 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Derby City Council

Derby

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@derby.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru