Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: PR9514 - Invitation to Tender for the Provision of a Digital Productivity RPA Platform
OCID: ocds-h6vhtk-0422da
ID yr Awdurdod: AA82310
Cyhoeddwyd gan: Partners Procurement Service (PPS)
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 10/01/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Digital Productivity Team are seeking to appoint a commercial partner to provide the technology architecture to build the Digital Productivity Platform (“DPP”)

The DPP is a vendor technology agnostic cloud-based technology ecosystem offered on a utility-consumption model making it financially viable to all healthcare organisations regardless of their size or technical capability removing all barriers to adoption.

This platform will deliver a recurrent revenue to TPHC based on customer usage.

The Digital Productivity Platform is a key component to support the strategic delivery of TPHC’s five (5) year plan. Due diligence has been applied to the strategic vision and is supported by senior management.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Partners Procurement Service (PPS)

Level 2 Kenwood Wing, Whittington Health

London

N19 5NF

UK

Ffôn: +44 2033221935

E-bost: rf.ppstenders@nhs.net

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.nhspps.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.nhspps.uk

I.1) Enw a chyfeiriad

Royal Free London NHS Foundation Trust

Pond Street

London

NW3 2QG

UK

Ffôn: +44 2077940500

E-bost: info@royalfree.nhs.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.royalfree.nhs.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.royalfree.nhs.uk/

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://suppliers.multiquote.com


AGellir cael gwybodaeth ychwanegol o gyfeiriad arall:

Partners Procurement Service (PPS)

Level 2 Kenwood Wing, Whittington Health

London

N19 5NF

UK

Ffôn: +44 2033221935

E-bost: rf.ppstenders@nhs.net

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.nhspps.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.nhspps.uk

Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://suppliers.multiquote.com


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

PR9514 - Invitation to Tender for the Provision of a Digital Productivity RPA Platform

Cyfeirnod: CA13288 - PR9514

II.1.2) Prif god CPV

72513000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Partners Procurement Service (“PPS”) on behalf of Royal Free London NHS Foundation Trust (the "Authority") is issuing this Invitation to Tender ("ITT") in connection with the competitive procurement of a Digital Productivity RPA Platform.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

48921000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

London

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Digital Productivity Team are seeking to appoint a commercial partner to provide the technology architecture to build the Digital Productivity Platform (“DPP”)

The DPP is a vendor technology agnostic cloud-based technology ecosystem offered on a utility-consumption model making it financially viable to all healthcare organisations regardless of their size or technical capability removing all barriers to adoption.

This platform will deliver a recurrent revenue to TPHC based on customer usage.

The Digital Productivity Platform is a key component to support the strategic delivery of TPHC’s five (5) year plan. Due diligence has been applied to the strategic vision and is supported by senior management.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

60 month(s) from the commencement date, with 36 initial month(s) and option to extend 2x12 month(s)

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 10/01/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 10/01/2024

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court, Royal Courts of Justice, The Strand

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 20794760000

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: rf.ppstenders@nhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
48921000Automation systemOffice automation software package
72513000Office automation servicesComputer-related management services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru