Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: *PIN ONLY* Local Activity Data
OCID: ocds-h6vhtk-0422dd
ID yr Awdurdod: AA28341
Cyhoeddwyd gan: West Yorkshire Combined Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

*PIN NOTICE ONLY* The West Yorkshire Combined Authority would like to engage with the market to understand the level of interest in a tender that we will be advertising in the new year. The aim of this project is to understand how local economic activity in different locations in West Yorkshire have been performing, before and after the pandemic. In order to do so, the Combined Authority is aiming to analyse data around movement (e.g. footfall) and consumption (e.g. spend) patterns. For the purpose of this project, the data would need to be comparable over time (including a pre-covid comparison period) and across places; provided on a frequent basis with intraday variation; track around 10-15 different places across the whole combined authority; and provide some insights on socioeconomic features of the sample. The indicative contract value is £250,000 and the contract length is 3 years. This could be subject to change.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

West Yorkshire Combined Authority

8876556

Wellington House, 40-50 Wellington Street

Leeds

LS1 2DE

UK

Person cyswllt: Carla Shoesmith

E-bost: carla.shoesmith@westyorks-ca.gov.uk

NUTS: UKE4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.westyorks-ca.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/103257

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=76046&B=UK


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

*PIN ONLY* Local Activity Data

II.1.2) Prif god CPV

72322000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

*PIN NOTICE ONLY* The West Yorkshire Combined Authority would like to engage with the market to understand the level of interest in a tender that we will be advertising in the new year. The aim of this project is to understand how local economic activity in different locations in West Yorkshire have been performing, before and after the pandemic. In order to do so, the Combined Authority is aiming to analyse data around movement (e.g. footfall) and consumption (e.g. spend) patterns. For the purpose of this project, the data would need to be comparable over time (including a pre-covid comparison period) and across places; provided on a frequent basis with intraday variation; track around 10-15 different places across the whole combined authority; and provide some insights on socioeconomic features of the sample. The indicative contract value is £250,000 and the contract length is 3 years. This could be subject to change.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

32580000

72212610

72300000

72310000

72312100

72313000

72319000

72320000

72322000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE4


Prif safle neu fan cyflawni:

West Yorkshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

*PIN NOTICE ONLY* The West Yorkshire Combined Authority would like to engage with the market to understand the level of interest in a tender that we will be advertising in the new year. The aim of this project is to understand how local economic activity in different locations in West Yorkshire have been performing, before and after the pandemic. In order to do so, the Combined Authority is aiming to analyse data around movement (e.g. footfall) and consumption (e.g. spend) patterns. For the purpose of this project, the data would need to be comparable over time (including a pre-covid comparison period) and across places; provided on a frequent basis with intraday variation; track around 10-15 different places across the whole combined authority; and provide some insights on socioeconomic features of the sample. The indicative contract value is £250,000 and the contract length is 3 years. This could be subject to change.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

01/03/2024

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: carla.shoesmith@westyorks-ca.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72313000Data capture servicesData-processing services
32580000Data equipmentTelecommunications equipment and supplies
72322000Data management servicesDatabase services
72312100Data preparation servicesData entry services
72300000Data servicesIT services: consulting, software development, Internet and support
72319000Data supply servicesData-processing services
72320000Database servicesData services
72212610Database software development servicesProgramming services of application software
72310000Data-processing servicesData services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru