Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Building Information Mamagement (BIM) Framework
OCID: ocds-h6vhtk-0422e2
ID yr Awdurdod: AA79419
Cyhoeddwyd gan: A2Dominion
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 15/01/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

A2Dominion is embarking on a project to populate component asset data within an asset management system for circa 60 18m+ high rise buildings.

The buildings are the legacy estate and represent a retrospective production of data models.

The Consultant shall produce point cloud surveys (or similar technology) and 3D models, delivered as REVIT files with a 3D image viewer for existing buildings

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

A2Dominion

113 Uxbridge Rd

London

W5 5TL

UK

Person cyswllt: Mr Luke Morrell

Ffôn: +44 7872413418

E-bost: Luke.Morrell@a2dominion.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.a2dominion.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.a2dominion.co.uk

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Housing Association/Registered Provider

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Building Information Mamagement (BIM) Framework

Cyfeirnod: DN702905

II.1.2) Prif god CPV

71310000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Lot 1 - 3D Modelling Services

This lot includes the creation of 3D models of communal areas, external topographic survey, building landscape, residential units or individual asset components.

Lot 2 - COBie asset data

This lot includes the production and population of a REVIT model to produce a COBie file export for upload into A2D’s asset management system in alignment with A2D naming convention for spaces and type. The COBie files will be updated to the REVIT models so that REVIT becomes the master source capable of exporting a correctly formatted COBie file.

Lot 3 - 3D Modelling and COBie

This lot is a combination of Lots 1 and 2, where a single supplier creates the REVIT model, produces the COBie files, compiles the relevant data and updates the REVIT model with all the asset data.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 - 3D Modelling Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

72242000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

A2Dominion is embarking on a project to populate component asset data within an asset management system for circa 60 18m+ high rise buildings.

The buildings are the legacy estate and represent a retrospective production of data models.

The Consultant shall produce point cloud surveys (or similar technology) and 3D models, delivered as REVIT files with a 3D image viewer for existing buildings

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 - COBie asset data

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

72242000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

A2Dominion is embarking on a project to populate component asset data within an asset management system for circa 60 18m+ high rise buildings. The buildings are the legacy estate and represent a retrospective production of data models.

REVIT models, enriched by the Consultant, with information supplied by A2Dominion produce a COBie export which can be loaded into A2Dominion’s asset management system.

The REVIT model / COBie export shall make use of an A2D standardised space and type naming schema so that there is consistency across suppliers and buildings. Zones within COBie will utilise a UPRN naming schema.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 - 3D Modelling and COBie

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

72242000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is a combination of Lots 1 and 2, where a single Consultant completes point-cloud surveys, creates the REVIT model, produces the COBie files, compiles the relevant data and updates the REVIT model with all the asset data in accordance with the specifications for Lots 1 and 2.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd:

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 15/01/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

AR

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 15/01/2024

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Under the Framework Agreement, A2Dominion, its subsidiaries, organisations within or associated with the A2Dominion and any Access Body (which may include any Public body, including central government departments, their agencies and non-departmental bodies, local authorities, National Health Service bodies, community land trusts, the Greater London Authority, fire authorities, transport authorities, education establishments, police authorities, registered providers/housing associations/charitable bodies and the City of London Corporation) have the option to enter into call off contracts with individual framework contractors as and when works are required.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

The Royal Courts of Justice, The Strand

London

W2 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Luke.Morrell@a2dominion.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71310000Consultative engineering and construction servicesEngineering services
72242000Design-modelling servicesSystems analysis and programming services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru