Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Adoption Recruitment and Support Services
OCID: ocds-h6vhtk-0422e3
ID yr Awdurdod: AA83928
Cyhoeddwyd gan: Cumberland Council
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 11/01/24
Amser Cau: 11:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Council is conducting a procurement using the open procedure in accordance with the Light Touch Regime under the Public Contracts Regulations 2015 for the purpose of procuring the services as described briefly above at II.1.4 and in detail within the service specification which is part of the tender documents available via The Chest (see below).

All award criteria are stated in the tender documents only.

The estimated total potential value of the Contract for the initial term, plus the two optional extensions of up to 12 months each, is £2,750,000 excluding VAT.

The inter-agency fees associated with the Contract, which cover recruiting and assessing adopters, matching and placing children, and providing supervision and support up to the point of adoption, are set by the Consortium of Voluntary Adoption Agencies (CVAA) in agreement with The Association of Directors of Children’s Services.

Details of expenditure are indicative only. The Council does not guarantee any spend against this Contract.

The Council proposes to enter into the Contract for a period of THREE years with the successful Tenderer from 1st April 2024. There are TWO optional extensions of up to 12 months each. Use of these optional extensions is at the absolute discretion of the Council.

To access the tender documents, including the service specification, and to submit a bid, please use our online procurement portal - The Chest (https://www.the-chest.org.uk). Registration on The Chest is free.

All bids must be received electronically via The Chest by the closing date stated in the Invitation to Tender (ITT).

Any clarifications you have about the tender must be sent via messaging on The Chest by the closing date stated in the ITT.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cumberland Council

Cumbria House, 107 - 117 Botchergate

Carlisle

CA1 1RD

UK

Person cyswllt: Mrs Jacqui Sullivan

E-bost: jacqui.sullivan@cumberland.gov.uk

NUTS: UKD1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.cumberland.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.cumberland.gov.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=11a99154-d595-ee11-8125-005056b64545


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=11a99154-d595-ee11-8125-005056b64545


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Adoption Recruitment and Support Services

Cyfeirnod: DN702986

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council is procuring a Cumbria Adoption Recruitment and Support Services contract to be delivered by an Adoption Agency to ensure effective, efficient and timely adoption placements. The service shall recruit and support adopters, working with Cumberland and Westmorland & Furness Councils, to match referred children with adopters. This service shall be delivered alongside the work of Cumbria Adoption, ensuring an integrated service for adopted children and their families. For further information, please refer to II.2.4 and also view the tender documents via The Chest (website below at II.2.4).

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 750 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD1

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council is conducting a procurement using the open procedure in accordance with the Light Touch Regime under the Public Contracts Regulations 2015 for the purpose of procuring the services as described briefly above at II.1.4 and in detail within the service specification which is part of the tender documents available via The Chest (see below).

All award criteria are stated in the tender documents only.

The estimated total potential value of the Contract for the initial term, plus the two optional extensions of up to 12 months each, is £2,750,000 excluding VAT.

The inter-agency fees associated with the Contract, which cover recruiting and assessing adopters, matching and placing children, and providing supervision and support up to the point of adoption, are set by the Consortium of Voluntary Adoption Agencies (CVAA) in agreement with The Association of Directors of Children’s Services.

Details of expenditure are indicative only. The Council does not guarantee any spend against this Contract.

The Council proposes to enter into the Contract for a period of THREE years with the successful Tenderer from 1st April 2024. There are TWO optional extensions of up to 12 months each. Use of these optional extensions is at the absolute discretion of the Council.

To access the tender documents, including the service specification, and to submit a bid, please use our online procurement portal - The Chest (https://www.the-chest.org.uk). Registration on The Chest is free.

All bids must be received electronically via The Chest by the closing date stated in the Invitation to Tender (ITT).

Any clarifications you have about the tender must be sent via messaging on The Chest by the closing date stated in the ITT.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/04/2024

Diwedd: 31/03/2027

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

There are two optional extensions available of up to 12 months each, which are at the absolute discretion of the Council. The initial term is THREE years from 1st April 2024 to 31st March 2027. If the optional extensions are used, the latest end date would be 31st March 2029.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 11/01/2024

Amser lleol: 11:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 11/01/2024

Amser lleol: 11:15

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

His Majesty's Court Service

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: jacqui.sullivan@cumberland.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru