Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: PS-23-124 - External Groundworks Repair & Maintenance MTC
OCID: ocds-h6vhtk-0422e7
ID yr Awdurdod: AA20168
Cyhoeddwyd gan: East Ayrshire Council
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 26/01/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Name: Groundworks Repair & Maintenance Term Contract.

Nature: The nature of the works envisaged within this contract relates to reactive and emergency repair works to general groundwork items e.g. drainage & manholes, fencing, external walling, path & paving repairs etc. (excluding the activities listed as Specialist Term Contracts as listed in Appendix 2 of the contract Appendices document)

Location: Anywhere within the geographic area of East Ayrshire Council (excluding domestic properties)

Contract length: 1 year plus option of two 1 year extensions.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

East Ayrshire Council

London Road HQ, London Road

Kilmarnock

KA3 7DD

UK

Person cyswllt: David Shields

E-bost: david.shields@east-ayrshire.gov.uk

NUTS: UKM93

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.east-ayrshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00223

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

PS-23-124 - External Groundworks Repair & Maintenance MTC

II.1.2) Prif god CPV

45111240

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Name: Groundworks Repair & Maintenance Term Contract.

Nature: The nature of the works envisaged within this contract relates to reactive and emergency repair works to general groundwork items e.g. drainage & manholes, fencing, external walling, path & paving repairs etc. (excluding the activities listed as Specialist Term Contracts as listed in Appendix 2 of the contract Appendices document)

Location: Anywhere within the geographic area of East Ayrshire Council (excluding domestic properties)

Contract length: 1 year plus option of two 1 year extensions.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 420 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45111240

45232450

45232451

45232452

45200000

45340000

45262620

45233222

45233161

45233253

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM93

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Name: Groundworks Repair & Maintenance Term Contract.

Nature: The nature of the works envisaged within this contract relates to reactive and emergency repair works to general groundwork items e.g. drainage & manholes, fencing, external walling, path & paving repairs etc. (excluding the activities listed as Specialist Term Contracts as listed in Appendix 2 of the contract Appendices document)

Location: Anywhere within the geographic area of East Ayrshire Council (excluding domestic properties)

Contract length: 1 year plus option of two 1 year extensions.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Q / Pwysoliad: 20

Price / Pwysoliad:  80

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 12

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2No. Option 1 year extensions

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Financial Standing

The Council shall commission an independent third party business credit report from Creditsafe Business Solutions Ltd using the Company Registration number supplied by the Tenderer. Any Tenderer who does not meet the minimum threshold of a Credit Score of 30 out of 100 will have their submission regarded as a “Fail” and will not be considered further. Where a Tenderer receives a Credit Score of between 30-50 out of 100, the Council reserves the right to request further financial information to determine the risk to the Council. In the event that such additional measures are requested, the Council shall, in its sole discretion, determine the terms of those measures that it deems as acceptable. If Tenderers cannot provide measures to the satisfaction of the Council then their submission may be rejected.

Risk or Credit reports from other agencies will not be considered.

It is the Tenderers responsibility to ensure that all information held by Creditsafe is current and accurate when submitting their Tender. The Council will not enter into discussions with Tenderers who fail to ensure that their Creditsafe scores are accurate by the due submission date.

Insurances

It is a requirement of this Contract that bidders hold, or can commit to obtain prior to the commencement of any subsequently awarded Contract, the insurances indicated below.

Public & Products Liability Insurance = 5 million GBP in respect of each claim without limit to the number of claims.

Employers (Compulsory) Liability Insurance = 10 million GBP in respect of each claim without limit to the number of claims


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/01/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 26/01/2024

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is 25781. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343

Community benefits are included in this requirement. For more information see: https://www.gov.scot/policies/public-sector-procurement/community-benefits-in-procurement/

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

The successful tenderer will therefore be required to provide a range of opportunities for the wider Community including learning and knowledge exchange in a variety of different formats to include (but not necessarily limited to):

- Work experience placements for older children of local Academies

- Employment opportunities for older children of local Academies, including internships

- Opportunities for sponsorship for individual students / groups and / or learning facilities and equipment

- Opportunities for Community Projects

- Competitions and Commissioning

- Consultation and engagement with local community

(SC Ref:752226)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Kilmarnock Sheriff Court

Sheriff Court House, St Marnock Street

Kilmarnock

KA1 1ED

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: david.shields@east-ayrshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45232451Drainage and surface worksAncillary works for pipelines and cables
45232450Drainage construction worksAncillary works for pipelines and cables
45232452Drainage worksAncillary works for pipelines and cables
45340000Fencing, railing and safety equipment installation workBuilding installation work
45233161Footpath construction workConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45111240Ground-drainage workDemolition, site preparation and clearance work
45233222Paving and asphalting worksConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45262620Supporting wallsSpecial trade construction works other than roof works
45233253Surface work for footpathsConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru