Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of a Financial Management System (including implementation)
OCID: ocds-h6vhtk-0422e8
ID yr Awdurdod: AA81874
Cyhoeddwyd gan: Torus62Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 15/01/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Torus is seeking to appoint through a competitive procedure with negotiation, a suitably qualified and experienced service provider to supply, implement, support and maintain a Financial Mangement System.

The key requirements for the system include, but are not limited to:

•Integrated Finance System including P2P

•Cloud-based architecture

•Scalability

•SAAS (Software As a Service)

•Engaging user experience with simple and intuitive navigation

•Implementation of a common data model for a unified source of truth, facilitating data-driven decision-making

•Robust analytics and reporting capabilities.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Torus62Ltd

Helena Central, 4 Corporation Street

St Helens

WA9 1LD

UK

Person cyswllt: Carol Rabone

Ffôn: +44 8006781894

E-bost: carol.rabone@torus.co.uk

NUTS: UKD

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.torus.co.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/respond/Q93P43948Z


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of a Financial Management System (including implementation)

II.1.2) Prif god CPV

48000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Torus is inviting tenders for the provision, integration and ongoing support of a Financial Mangement System.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

48200000

48442000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD


Prif safle neu fan cyflawni:

NORTH WEST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Torus is seeking to appoint through a competitive procedure with negotiation, a suitably qualified and experienced service provider to supply, implement, support and maintain a Financial Mangement System.

The key requirements for the system include, but are not limited to:

•Integrated Finance System including P2P

•Cloud-based architecture

•Scalability

•SAAS (Software As a Service)

•Engaging user experience with simple and intuitive navigation

•Implementation of a common data model for a unified source of truth, facilitating data-driven decision-making

•Robust analytics and reporting capabilities.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 500 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Nifer yr ymgeiswyr a ragwelir: 5

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Option to extend for 3 x 12 months.

The estimated value of this Contract is inclusive of all possible extensions.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/Q93P43948Z

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gystadleuol gyda negodi

IV.1.5) Gwybodaeth am negodi

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu’r contract ar sail y tendrau gwreiddiol heb gynnal negodiadau

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 15/01/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-St-Helens:-Software-package-and-information-systems./Q93P43948Z" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-St-Helens:-Software-package-and-information-systems./Q93P43948Z</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/respond/Q93P43948Z" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/respond/Q93P43948Z</a>

GO Reference: GO-2023128-PRO-24723372

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Torus62Ltd

Helena Central, 4 Corporation Street

St Helens

WA9 1LD

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

The High Court of England and Wales

The Strand

London

WC2 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: carol.rabone@torus.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
48442000Financial systems software packageFinancial analysis and accounting software package
48200000Networking, Internet and intranet software packageSoftware package and information systems
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru