Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Hillview School for Girls ~ Catering Tender
OCID: ocds-h6vhtk-0422e9
ID yr Awdurdod: AA84984
Cyhoeddwyd gan: Hillview School for Girls
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 12/01/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The tender project is seeking to appoint a contractor whose initiative and innovation will be welcomed for the provision of service within the existing facilities of all schools, with a focus on exciting new food concepts to satisfy a wide range of pupil tastes and dietary requirements. The school would wish the successful contractor to review the current range of services offered and make recommendations accordingly.

The contract being tendered is for three years in duration from 1st September 2024 to 31st August 2027 with the option to extend for up to a further 2 years at the discretion of the client. This contract will operate as a Guaranteed Performance Contract, with the successful contractor offering the school a guaranteed return / cost per annum for the provision of catering services. Sovereignty of the cash tariff is to remain with the school for the duration of this contract.

The school year is based on a calendar of 195 days. Five days are to be used for staff professional development which means that school will be open to receive students for the legal minimum of 190 days.

The contract offered covers the scope for the provision of all catering services within the school, which currently includes breakfast, morning break, lunch, all hospitality and free issue requirements. Free School meals are to be charged with a margin attached and hospitality will be charged based on consumption and at net food cost.

Whilst the school prioritises value for money as a key objective of the Competitive Tender Process, it is not obliged to accept the lowest price.

Please see SQ document for more information

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Hillview School for Girls

Brionne Gardens, Tonbridge

Kent

TN9 2HE

UK

Ffôn: +44 1276673880

E-bost: tenders@litmuspartnership.co.uk

NUTS: UKJ4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.hillview.kent.sch.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://litmustms.co.uk/respond/389X55PUM3


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Hillview School for Girls ~ Catering Tender

II.1.2) Prif god CPV

55524000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Hillview School for Girls is based in Tonbridge, Kent and is a non-selective single academy trust judged ‘good’ by Ofsted in September 2023. The school has a diverse range of approximately 1,500 students on roll catering for girls from 11 – 18 with a mixed sixth form and 180 staff.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4


Prif safle neu fan cyflawni:

Kent

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The tender project is seeking to appoint a contractor whose initiative and innovation will be welcomed for the provision of service within the existing facilities of all schools, with a focus on exciting new food concepts to satisfy a wide range of pupil tastes and dietary requirements. The school would wish the successful contractor to review the current range of services offered and make recommendations accordingly.

The contract being tendered is for three years in duration from 1st September 2024 to 31st August 2027 with the option to extend for up to a further 2 years at the discretion of the client. This contract will operate as a Guaranteed Performance Contract, with the successful contractor offering the school a guaranteed return / cost per annum for the provision of catering services. Sovereignty of the cash tariff is to remain with the school for the duration of this contract.

The school year is based on a calendar of 195 days. Five days are to be used for staff professional development which means that school will be open to receive students for the legal minimum of 190 days.

The contract offered covers the scope for the provision of all catering services within the school, which currently includes breakfast, morning break, lunch, all hospitality and free issue requirements. Free School meals are to be charged with a margin attached and hospitality will be charged based on consumption and at net food cost.

Whilst the school prioritises value for money as a key objective of the Competitive Tender Process, it is not obliged to accept the lowest price.

Please see SQ document for more information

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 500 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/09/2024

Diwedd: 31/08/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 5

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

A minimum of 5 suppliers and a maximum of 10 suppliers will be taken forward to the tender stage of the process. Where less than 5 suppliers meet the minimum standards, only those that meet the minimum standards will be taken through to the tender stage. Where more than 5 suppliers meet the minimum standard, those suppliers with the highest scores will proceed to the tender stage.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 12/01/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 23/02/2024

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

It will be the supplier's responsibility to obtain any necessary documents in order to submit a response by the closing date and time.

The contracting authority reserves the right not to award any or part of the contract which is the subject of this contract notice and reserves the right to terminate the procurement process at any time.

The contracting authority will not be liable for any costs incurred by those expressing an interest in tendering for this contract opportunity.

The contracting authority will consider variant bids, evaluating them (so far as the variant or the evaluation of the variant is in the opinion of the contracting authority practicable) on the same basis as a conforming bid, but shall not be obliged to accept any such bid in preference to a conforming bid even if the variant bid scores more highly. No variant will be considered unless the bidder simultaneously submits a conforming bid.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://litmustms.co.uk/tenders/UK-UK-Kent:-School-catering-services./389X55PUM3" target="_blank">https://litmustms.co.uk/tenders/UK-UK-Kent:-School-catering-services./389X55PUM3</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://litmustms.co.uk/respond/389X55PUM3" target="_blank">https://litmustms.co.uk/respond/389X55PUM3</a>

GO Reference: GO-2023128-PRO-24723376

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Hillview School for Girls

Brionne Gardens, Tonbridge

Kent

TN9 2HE

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@litmuspartnership.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55524000School catering servicesCatering services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru