Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: UKRI-3441 Ball Bonder for Studding and Wire Bonding of Microelectronic Components
OCID: ocds-h6vhtk-0422ea
ID yr Awdurdod: AA80156
Cyhoeddwyd gan: UK Research & Innovation
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 19/01/24
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

UK Research and Innovation's (UKRI) Science and Technology Facilities Council (STFC) wishes to establish a Contract for the provision

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

UK Research & Innovation

Polaris House, North Star Avenue

Swindon

SN2 1FL

UK

Person cyswllt: STFC Procurement

Ffôn: +44 1793442000

E-bost: STFCProcurement@ukri.org

NUTS: UKK14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.ukri.org

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Swindon:-Microelectronic-machinery-and-apparatus-and-microsystems./U2Q6E6ZKBN


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-title/U2Q6E6ZKBN


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Research

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

UKRI-3441 Ball Bonder for Studding and Wire Bonding of Microelectronic Components

II.1.2) Prif god CPV

31712000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

UK Research and Innovation's (UKRI) Science and Technology Facilities Council (STFC) wishes to establish a Contract for the provision of a Ball Bonder for Studding and Wire Bonding of Microelectronic Components.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 180 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ14


Prif safle neu fan cyflawni:

Oxfordshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

UK Research and Innovation's (UKRI) Science and Technology Facilities Council (STFC) wishes to establish a Contract for the provision

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Price / Pwysoliad: 30

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 180 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 12

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 19/01/2024

Amser lleol: 14:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 19/01/2024

Amser lleol: 14:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://ukri.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Swindon:-Microelectronic-machinery-and-apparatus-and-microsystems./U2Q6E6ZKBN" target="_blank">https://ukri.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Swindon:-Microelectronic-machinery-and-apparatus-and-microsystems./U2Q6E6ZKBN</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://ukri.delta-esourcing.com/respond/U2Q6E6ZKBN" target="_blank">https://ukri.delta-esourcing.com/respond/U2Q6E6ZKBN</a>

GO Reference: GO-2023128-PRO-24723387

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

UK Research & Innovation

Polaris House, North Star Avenue

Swindon

SN2 1FL

UK

Ffôn: +44 1235446553

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

UK Research & Innovation

Science & Technology Facilities Council, Rutherford Appleton Laboratory, Harwell

Oxford

OX110QX

UK

Ffôn: +44 1235446553

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: STFCProcurement@ukri.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
31712000Microelectronic machinery and apparatus and microsystemsElectronic equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru