Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: British Museum Energy Centre Programme Delivery Manager
OCID: ocds-h6vhtk-0422ec
ID yr Awdurdod: AA80928
Cyhoeddwyd gan: The Trustees of the British Museum
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 29/03/24
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Delivery Manager will be considered an extension of the British Museum’s existing Energy Centre Programme (ECP) Consultant Team whom they will be required to collaborate closely with. In their role they will manage and co-ordinate the works of the ECP’s Contractors and will be required to discharge duties in relation the following services:

Health and Safety;

Site-wide management and logistics;

MEP Management;

Programme Management;

Contract Administration;

Internal and external communications;

Information Management; and

Design Development Support.

Key Service deliverables can be summarised as follows:

Project Delivery and Execution Plan;

Document Management Plan;

Interface Management Plan;

BIM Risk Assessment;

BIM Execution Plan;

Health and Safety Management Plan; and

Logistics Management Plan.

For the full scope of services please refer to Appendix B of the document pack.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

The Trustees of the British Museum

The British Museum, Great Russell Street

London

WC1B 3DG

UK

Ffôn: +44 2073238000

E-bost: procurement@britishmuseum.org

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.britishmuseum.org

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-London:-Construction-related-services./NS93KDU5Z6


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Hamdden, diwylliant a chrefydd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

British Museum Energy Centre Programme Delivery Manager

Cyfeirnod: BM.23.095

II.1.2) Prif god CPV

71500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The British Museum is seeking to source a Delivery Manager to support a major programme of work at its Bloomsbury estate in Holborn. The Energy Centre Programme (ECP) is a major infrastructure programme that is designed to improve energy supply and generation, rationalise primary services distribution, and provide improved resilience in the building services infrastructure that serves the whole site. The programme is also a key enabler which will support ongoing asset and infrastructure renewal and the emerging aspirations of the British Museum’s masterplan.

The Delivery Manager role will be pivotal to the delivery of this multi-million pound programme. In conjunction with the British Museum’s Estates and Capital Projects department and current ECP professional team the Delivery Manager will lead the management and coordination of the delivery of the ECP which will be procured via at least six main contract packages.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71520000

71540000

71541000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

LONDON

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Delivery Manager will be considered an extension of the British Museum’s existing Energy Centre Programme (ECP) Consultant Team whom they will be required to collaborate closely with. In their role they will manage and co-ordinate the works of the ECP’s Contractors and will be required to discharge duties in relation the following services:

Health and Safety;

Site-wide management and logistics;

MEP Management;

Programme Management;

Contract Administration;

Internal and external communications;

Information Management; and

Design Development Support.

Key Service deliverables can be summarised as follows:

Project Delivery and Execution Plan;

Document Management Plan;

Interface Management Plan;

BIM Risk Assessment;

BIM Execution Plan;

Health and Safety Management Plan; and

Logistics Management Plan.

For the full scope of services please refer to Appendix B of the document pack.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 55

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 5

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

Criteria for determining the number of candidates are set out in the tender documents

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/NS93KDU5Z6

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 29/03/2024

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-London:-Construction-related-services./NS93KDU5Z6" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-London:-Construction-related-services./NS93KDU5Z6</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/respond/NS93KDU5Z6" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/respond/NS93KDU5Z6</a>

GO Reference: GO-2023128-PRO-24723447

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The British Museum

Great Russell Street

London

WC1B 3DG

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Chartered Institute of Arbitrators

12 Bloomsbury Square

London

WC1A 2LP

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@britishmuseum.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71540000Construction management servicesConstruction-related services
71541000Construction project management servicesConstruction management services
71520000Construction supervision servicesConstruction-related services
71500000Construction-related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru