Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: SC23208 - Coring and Material Testing
OCID: ocds-h6vhtk-0422ed
ID yr Awdurdod: AA20084
Cyhoeddwyd gan: Kent County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 08/01/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

KCC has a requirement for Coring and Material Testing. The Services to be included within this Contract are coring and testing of utility reinstatements; coring of other areas for investigations prior to highway maintenance and improvement works; collecting of samples; sampling of materials used on the highway; carrying out specified in situ and laboratory tests and providing technical personnel and factual reports.

The Scope for Tender has been prepared and is typical of the nature of the services that will be procured in future Contract phases.

The Client anticipates there may be the need to undertake ad-hoc work on an occasional basis throughout the contract period.

The Client will be operating under the Traffic Management Act, The Kent Permit Scheme and The Kent Lane Rental Scheme. All works programmes will need to comply with any noticing requirements and any constraints imposed by the Roadworks Teams to ensure adherence with the Schemes. Details can be found at:

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Kent County Council

Sessions House

Maidstone

ME14 1XQ

UK

Person cyswllt: Mr Cameron Croucher

Ffôn: +44 3000411901

E-bost: Cameron.Croucher@kent.gov.uk

NUTS: UKJ4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.kent.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.kent.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

www.kentbusinessportal.org.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.kentbusinessportal.org.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

SC23208 - Coring and Material Testing

Cyfeirnod: DN703020

II.1.2) Prif god CPV

71600000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

KCC has a requirement for Coring and Material Testing. The Services to be included within this Contract are coring and testing of utility reinstatements; coring of other areas for investigations prior to highway maintenance and improvement works; collecting of samples; sampling of materials used on the highway; carrying out specified in situ and laboratory tests and providing technical personnel and factual reports.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

KCC has a requirement for Coring and Material Testing. The Services to be included within this Contract are coring and testing of utility reinstatements; coring of other areas for investigations prior to highway maintenance and improvement works; collecting of samples; sampling of materials used on the highway; carrying out specified in situ and laboratory tests and providing technical personnel and factual reports.

The Scope for Tender has been prepared and is typical of the nature of the services that will be procured in future Contract phases.

The Client anticipates there may be the need to undertake ad-hoc work on an occasional basis throughout the contract period.

The Client will be operating under the Traffic Management Act, The Kent Permit Scheme and The Kent Lane Rental Scheme. All works programmes will need to comply with any noticing requirements and any constraints imposed by the Roadworks Teams to ensure adherence with the Schemes. Details can be found at:

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Option to extend for a further 24 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 08/01/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 08/01/2024

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Kent County Council

Sessions House

Maidstone

ME14 1XQ

UK

E-bost: cameron.croucher@kent.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Cameron.Croucher@kent.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71600000Technical testing, analysis and consultancy servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru