Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems
OCID: ocds-h6vhtk-033e92
ID yr Awdurdod: AA78323
Cyhoeddwyd gan: Business Services Organisation Procurement and Logistics Service
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Business Services Organisation Procurement and Logistics Service

Greenmount House, Woodside Industrial Estate, Woodside Road

Ballymena

BT42 4QJ

UK

E-bost: smc.sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

Belfast Health and Social Care Trust

A Floor, Belfast City Hospital, Lisburn Road

Belfast

BT9 7AB

UK

E-bost: smc.sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

Northern Health and Social Care Trust

Bretten Hall, Bush Road

Antrim

BT41 2RL

UK

E-bost: smc.sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

South Eastern Health and Social Care Trust

Ulster Hospital, Upper Newtownards Rd

Belfast

BT16 1RH

UK

E-bost: smc.sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

Southern Health and Social Care Trust

Craigavon Area Hospital, 68 Lurgan Road

Portadown

BT63 5QQ

UK

E-bost: smc.sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

Western Health and Social Care Trust

Altnagelvin Area Hospital, Glenshane Road

Londonderry

BT47 6SB

UK

E-bost: smc.sourcing@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.1.2) Prif god CPV

50000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 92 057 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Water Safety Risk Assessments

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 2,106,000 GBP - 12,438,000 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 1,500,000 GBP to 11,000,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Water Borne Pathogen Microbiological Water and Chemical Analysis Testing

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 2,107,000 GBP - 9,689,500 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 2,107,000 GBP to 11,367,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Maintenance of Thermostatic Mixing Valves TMV's

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 2,260,000 GBP - 12,525,500 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 2,510,000 GBP to 16,270,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Maintenance of Calorifiers

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 577,000 GBP - 2,437,500 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 577,000 GBP to 2,890,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Maintenance of Hydrotherapy Pools

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 182,000 GBP - 835,000 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 182,000 GBP to 1,000,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Maintenance of Chilled Water Dispensers

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 652,000 GBP - 3,106,500 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 481,000 GBP to 2,650,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

Maintenance of Steri-Spray Showers/Taps

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 454,500 GBP - 1,341,000 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 454,500 GBP to 1,580,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 8

II.2.1) Teitl

Tap Barrel Replacement

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 214,000 GBP - 631,500 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 310,000 GBP to 1,090,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 9

II.2.1) Teitl

Maintenance of Dart Valley Showers/Taps

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 614,500 GBP - 3,352,500 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 614,500 GBP to 3,950,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 10

II.2.1) Teitl

Shower Heads/Hoses - Clean, De-Scale, Disinfect, Replace

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 216,500 GBP - 816,500 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 350,000 GBP to 1,540,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 11

II.2.1) Teitl

Medi-shower Head/Hose - Clean, De-Scale, Disinfect, Replace

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 454,500 GBP - 2,682,000 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 454,500 GBP to 3,160,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 12

II.2.1) Teitl

Monitoring

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 689,500 GBP - 3,210,500 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 689,500 GBP to 3,790,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 13

II.2.1) Teitl

Tank Inspections

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 385,000 GBP - 2,138,000 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 272,000 GBP to 1,800,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 14

II.2.1) Teitl

Tank Cleaning and Disinfection

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 1,154,000 GBP - 6,082,000 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 1,154,000 GBP to 7,190,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 15

II.2.1) Teitl

Maintenance of Reduced Pressure Zone RPZ Valves

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 187,000 GBP - 1,104,500 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 30,000 GBP to 230,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 16

II.2.1) Teitl

Maintenance of Kemper Hygiene Systems

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

No Award was made for Lot 16.

Rhif y Lot 17

II.2.1) Teitl

Maintenance of Membrane Filtration System

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 53,500 GBP - 316,000 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 53,500 GBP to 380,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 18

II.2.1) Teitl

Monitoring and Maintenance of Borewells

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 679,000 GBP - 4,010,500 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 679,000 GBP to 4,800,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Rhif y Lot 19

II.2.1) Teitl

Supplementary Water Treatment

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24962000

31141000

31161400

44611500

45232430

90711100

50500000

50800000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Risk Assessments, Maintenance and Testing of Water Systems

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value as per contract notice 2022/S 000-014317 excluding VAT was a range between 2,641,500 GBP - 14,586,000 GBP. This estimated total value included the option to extend the contract for any periods up to and including 36 months and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period. The estimated Award value range for this contract is now as follows: 2,641,500 GBP to 17,370,000 GBP. These figures have been calculated on the basis of a 5 year Contract plus 36 month extension and contingency for potential additional services within scope of the specification during the contract period.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-014317

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 1

Teitl: Water Safety Risk Assessments

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CA Services NI Ltd

126 Old Ballynahinch Road

Lisburn

BT27 6TH

UK

Ffôn: +44 7715368720

E-bost: alan@caservices1.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 11 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: 2

Teitl: Water Borne Pathogen (Microbiological Water) and Chemical Analysis Testing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

BIO - SEARCH N.I. LTD

Dufferin Road

BELFAST

BT3 9AA

UK

Ffôn: +44 2890352066

E-bost: jeremy@biosearch.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

HEALTHY BUILDINGS IRELAND LTD

Craigmore House, 19 Millvale Road

NEWRY

BT35 7NH

UK

Ffôn: +44 2830839033

E-bost: bids@hberm.com

Ffacs: +44 2830252269

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 11 367 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: 3

Teitl: Maintenance of Thermostatic Mixing Valves (TMV's)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CLEARWATER TECHNOLOGY LTD

1 Archipelago, Lyon Way

Frimley

GU16 7ER

UK

Ffôn: +44 8000937936

E-bost: brittany.fishwick@clearwater.eu.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CA Services NI Ltd

126 Old Ballynahinch Road

Lisburn

BT27 6TH

UK

Ffôn: +44 7715368720

E-bost: alan@caservices1.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 16 270 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Rhif Contract: 4

Teitl: Maintenance of Calorifiers

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CLEARWATER TECHNOLOGY LTD

1 Archipelago, Lyon Way

Frimley

GU16 7ER

UK

Ffôn: +44 8000937936

E-bost: brittany.fishwick@clearwater.eu.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 890 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Rhif Contract: 5

Teitl: Maintenance of Hydrotherapy Pools

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CHEMICAL TREATMENT SERVICES IRELAND LTD

Unit 19 Harbour Court

Belfast

BT3 9HB

UK

Ffôn: +44 2890921212

E-bost: robin@ctsltd.com

Ffacs: +44 2890921211

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 6

Rhif Contract: 6

Teitl: Maintenance of Chilled Water Dispensers

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CA Services NI Ltd

126 Old Ballynahinch Road

Lisburn

BT27 6TH

UK

Ffôn: +44 7715368720

E-bost: alan@caservices1.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

HEALTHY BUILDINGS IRELAND LTD

Craigmore House, 19 Millvale Road

NEWRY

BT35 7NH

UK

Ffôn: +44 2830839033

E-bost: bids@hberm.com

Ffacs: +44 2830252269

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 650 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 7

Rhif Contract: 7

Teitl: Maintenance of Steri-Spray Showers/Taps

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CA Services NI Ltd

126 Old Ballynahinch Road

Lisburn

BT27 6TH

UK

Ffôn: +44 7715368720

E-bost: alan@caservices1.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 580 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 8

Rhif Contract: 8

Teitl: Tap Barrel Replacement

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CA Services NI Ltd

126 Old Ballynahinch Road

Lisburn

BT27 6TH

UK

Ffôn: +44 7715368720

E-bost: alan@caservices1.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 090 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 9

Rhif Contract: 9

Teitl: Maintenance of Dart Valley Showers/Taps

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

LOBILL WATER CONSERVATION LIMITED

Unit 16 East Belfast Enterprise Park, 308 Albertbridge Road

BELFAST

BT5 4GX

UK

Ffôn: +44 2890461755

E-bost: sales@lobillwc.co.uk

Ffacs: +44 2890461776

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 3 950 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 10

Rhif Contract: 10

Teitl: Shower Heads/Hoses - Clean, De-Scale, Disinfect, Replace

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CLEARWATER TECHNOLOGY LTD

1 Archipelago, Lyon Way

Frimley

GU16 7ER

UK

Ffôn: +44 8000937936

E-bost: brittany.fishwick@clearwater.eu.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CHEMICAL TREATMENT SERVICES IRELAND LTD

Unit 19 Harbour Court

Belfast

BT3 9HB

UK

Ffôn: +44 2890921212

E-bost: robin@ctsltd.com

Ffacs: +44 2890921211

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CA Services NI Ltd

126 Old Ballynahinch Road

Lisburn

BT27 6TH

UK

Ffôn: +44 7715368720

E-bost: alan@caservices1.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 540 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 11

Rhif Contract: 11

Teitl: Medi-shower Head/Hose - Clean, De-Scale, Disinfect, Replace

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CA Services NI Ltd

126 Old Ballynahinch Road

Lisburn

BT27 6TH

UK

Ffôn: +44 7715368720

E-bost: alan@caservices1.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 3 160 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 12

Rhif Contract: 12

Teitl: Monitoring

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CHEMICAL TREATMENT SERVICES IRELAND LTD

Unit 19 Harbour Court

Belfast

BT3 9HB

UK

Ffôn: +44 2890921212

E-bost: robin@ctsltd.com

Ffacs: +44 2890921211

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 3 790 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 13

Rhif Contract: 13

Teitl: Tank Inspections

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

HEALTHY BUILDINGS IRELAND LTD

Craigmore House, 19 Millvale Road

NEWRY

BT35 7NH

UK

Ffôn: +44 2830839033

E-bost: bids@hberm.com

Ffacs: +44 2830252269

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 800 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 14

Rhif Contract: 14

Teitl: Tank Cleaning and Disinfection

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

HEALTHY BUILDINGS IRELAND LTD

Craigmore House, 19 Millvale Road

NEWRY

BT35 7NH

UK

Ffôn: +44 2830839033

E-bost: bids@hberm.com

Ffacs: +44 2830252269

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 7 190 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 15

Rhif Contract: 15

Teitl: Maintenance of Reduced Pressure Zone (RPZ) Valves

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CA Services NI Ltd

126 Old Ballynahinch Road

Lisburn

BT27 6TH

UK

Ffôn: +44 7715368720

E-bost: alan@caservices1.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 230 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 16

Rhif Contract: 16

Teitl: Maintenance of Kemper Hygiene Systems

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 17

Rhif Contract: 17

Teitl: Maintenance of Membrane Filtration System

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

R. S. WHITE WATER TREATMENT LTD

Unit T32 Stillorgan Industrial Park

Blackrock

Co. Dublin

IE

Ffôn: +353 12940300

E-bost: info@whitewaterireland.ie

Ffacs: +353 12940300

NUTS: IE

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 380 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 18

Rhif Contract: 18

Teitl: Monitoring and Maintenance of Borewells

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CLEARWATER TECHNOLOGY LTD

1 Archipelago, Lyon Way

Frimley

GU16 7ER

UK

Ffôn: +44 8000937936

E-bost: brittany.fishwick@clearwater.eu.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 4 800 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 19

Rhif Contract: 19

Teitl: Supplementary Water Treatment

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CLEARWATER TECHNOLOGY LTD

1 Archipelago, Lyon Way

Frimley

GU16 7ER

UK

Ffôn: +44 8000937936

E-bost: brittany.fishwick@clearwater.eu.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CA Services NI Ltd

126 Old Ballynahinch Road

Lisburn

BT27 6TH

UK

Ffôn: +44 7715368720

E-bost: alan@caservices1.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

HEALTHY BUILDINGS IRELAND LTD

Craigmore House, 19 Millvale Road

NEWRY

BT35 7NH

UK

Ffôn: +44 2830839033

E-bost: bids@hberm.com

Ffacs: +44 2830252269

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 17 370 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This procurement is a joint procedure and Contract award is by a Central Purchasing Body. This Contract is not a joint Contract, it is a Central Purchasing Body Contract operated by Business Services Organisation Procurement and Logistics Service on behalf of the participants listed in Section I. The Contracting Authority has identified the Most Economically Advantageous Tender(s) (MEAT) on the basis of the “lowest price/cost” submission(s). Compliance with all elements of the Specification and all other requirements as listed in the Tender documentation has been demonstrated. Details of the evaluation process incorporating price and compliance were provided as. part of the Tender Evaluation Methodology and Marking Scheme (TEMMS) (SS20b).

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Business Services Organisation

Belfast

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: smc.sourcing@hscni.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50800000Miscellaneous repair and maintenance servicesRepair and maintenance services
31161400Primary water systemsParts for electrical motors and generators
50000000Repair and maintenance servicesOther Services
50500000Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machineryRepair and maintenance services
90711100Risk or hazard assessment other than for constructionEnvironmental impact assessment other than for construction
31141000Water coolersCooling towers
44611500Water tanksTanks
24962000Water-treatment chemicalsVarious chemical products
45232430Water-treatment workAncillary works for pipelines and cables

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru