Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Helium-4 Optically Pumped Magnetometer (OPM-MEG) Supply, Installation, Service and Maintenance
OCID: ocds-h6vhtk-040cfa
ID yr Awdurdod: AA21134
Cyhoeddwyd gan: Aston University
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Aston University has awarded a 5-year contract for the supply, installation, service and maintenance of a Helium-4 Optically Pumped Magnetometer MEG system (OPM-MEG) to Mag4Health from February 2024 to January 2029.

Aston University has awarded the contract without a call for competition in accordance with the Public Contracts Regulations 2015 ((32.2(b) ii.

• The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:

• absence of competition for technical reasons

Aston University will carry out extensive clinical trials during this period and requires an OPM-MEG that can be operated up to 8 hours a day, with examinations lasting up to 2 hours on a subject. The Helium OPM-MEG technology dissipates 20 mW per sensor, unlike the Rubidium OPM-MEG, which dissipates about 500 mW to heat the Rubidium at 150°C. The absence of heating will make it simpler for us to operate the system for long periods without the need to actively remove heat. Helium OPM technology is being used in space (e.g. satellites) at the moment and has been proven to work continuously for 10 years.

Although other manufacturers of OPM-MEG systems exist, they do not supply Helium OPM-MEG and for this reason, we have determined that Mag4Health are the only available supplier in the market.

The negotiated contract value estimate reflects a long-term collaboration between Mag4Health and Aston University.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Aston University

RC000904

Aston Triangle

BIRMINGHAM

B47ET

UK

Person cyswllt: Jacob Rankine

Ffôn: +44 1212044562

E-bost: j.rankine@aston.ac.uk

NUTS: UKG31

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.aston.ac.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Helium-4 Optically Pumped Magnetometer (OPM-MEG) Supply, Installation, Service and Maintenance

Cyfeirnod: 868

II.1.2) Prif god CPV

38000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Aston University has awarded a 5-year contract for the supply, installation, service and maintenance of a Helium-4 Optically Pumped Magnetometer MEG system (OPM-MEG) to Mag4Health from February 2024 to January 2029.

Aston University has awarded the contract without a call for competition in accordance with the Public Contracts Regulations 2015 ((32.2(b) ii.

• The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:

• absence of competition for technical reasons

Aston University will carry out extensive clinical trials during this period and requires an OPM-MEG that can be operated up to 8 hours a day, with examinations lasting up to 2 hours on a subject. The Helium OPM-MEG technology dissipates 20 mW per sensor, unlike the Rubidium OPM-MEG, which dissipates about 500 mW to heat the Rubidium at 150°C. The absence of heating will make it simpler for us to operate the system for long periods without the need to actively remove heat. Helium OPM technology is being used in space (e.g. satellites) at the moment and has been proven to work continuously for 10 years.

Although other manufacturers of OPM-MEG systems exist, they do not supply Helium OPM-MEG and for this reason, we have determined that Mag4Health are the only available supplier in the market.

The negotiated contract value estimate reflects a long-term collaboration between Mag4Health and Aston University.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 600 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG31

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Aston University has awarded a 5-year contract for the supply, installation, service and maintenance of a Helium-4 Optically Pumped Magnetometer MEG system (OPM-MEG) to Mag4Health from February 2024 to January 2029.

Aston University has awarded the contract without a call for competition in accordance with the Public Contracts Regulations 2015 ((32.2(b) ii.

• The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:

• absence of competition for technical reasons

Aston University will carry out extensive clinical trials during this period and requires an OPM-MEG that can be operated up to 8 hours a day, with examinations lasting up to 2 hours on a subject. The Helium OPM-MEG technology dissipates 20 mW per sensor, unlike the Rubidium OPM-MEG, which dissipates about 500 mW to heat the Rubidium at 150°C. The absence of heating will make it simpler for us to operate the system for long periods without the need to actively remove heat. Helium OPM technology is being used in space (e.g. satellites) at the moment and has been proven to work continuously for 10 years.

Although other manufacturers of OPM-MEG systems exist, they do not supply Helium OPM-MEG and for this reason, we have determined that Mag4Health are the only available supplier in the market.

The negotiated contract value estimate reflects a long-term collaboration between Mag4Health and Aston University.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim ond am y rheswm canlynol y gall gweithredwr economaidd penodol ddarparu'r gwaith, y cyflenwadau neu'r gwasanaethau: diffyg cystadleuaeth am resymau technegol

Esboniad

Aston University will carry out extensive clinical trials during this period and requires an OPM-MEG that can be operated up to 8 hours a day, with examinations lasting up to 2 hours on a subject. The Helium OPM-MEG technology dissipates 20 mW per sensor, unlike the Rubidium OPM-MEG, which dissipates about 500 mW to heat the Rubidium at 150°C. The absence of heating will make it simpler for us to operate the system for long periods without the need to actively remove heat. Helium OPM technology is being used in space (e.g. satellites) at the moment and has been proven to work continuously for 10 years.

Although other manufacturers of OPM-MEG systems exist, they do not supply Helium OPM-MEG and for this reason, we have determined that Mag4Health are the only available supplier in the market.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-030743

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/12/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Mag4Health

FR36438330

Grenoble

FR

NUTS: FRK24

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Aston University

Birmingham

B4 7ET

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: j.rankine@aston.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
38000000Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)Technology and Equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru