Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: CWC23084 - Wolverhampton Housing Development Framework
OCID: ocds-h6vhtk-03ec28
ID yr Awdurdod: AA0085
Cyhoeddwyd gan: Wolverhampton City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 21/02/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Delivery of tasks on small infill sites of up to 3 Dwellings;

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Wolverhampton City Council

Civic Centre, St Peters Square

Wolverhampton

WV1 1RL

UK

Person cyswllt: Miss Anna Du-Mont

Ffôn: +44 1902551099

E-bost: Anna.Du-Mont@wolverhampton.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.wolverhampton.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.wolverhampton.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

www.wolverhamptontenders.com


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.wolverhamptontenders.com


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

CWC23084 - Wolverhampton Housing Development Framework

Cyfeirnod: DN676058

II.1.2) Prif god CPV

45215214

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

The City of Wolverhampton Council (CWC) is seeking contractors to deliver new homes and regeneration projects within Wolverhampton, via a Framework Agreement, with the potential to be used by other local authorities, ALMOs and registered providers.

CWC wish to procure a framework for the design, pre-construction services, construction and delivery of new homes and housing solutions.

The 4-year Framework will comprise of 3 Lots:

Lot 1 – Tasks on small infill sites of up to 3 Dwellings;

Lot 2 – Tasks on infill sites from 4 up to 20 Dwellings;

Lot 3 – Tasks on infill sites of over 21 Dwellings.

The nature of the works includes,

o The construction of homes, including but not limited to, houses, apartments, and bungalows

o The construction of homes for rent, sale, and shared ownership (in some cases mixed tenure)

o Land remediation

o Feasibility, design, and construction services

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 000 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 3

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 - up to 3 Dwellings

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45211000

45215214

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD6

UKF1

UKF2

UKG

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Delivery of tasks on small infill sites of up to 3 Dwellings;

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 - 4-20 Dwellings

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45211000

45215214

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD6

UKF1

UKF2

UKG

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Delivery of tasks on infill sites from 4 up to 20 Dwellings;

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 - 21+ Dwellings

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45211000

45215214

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD6

UKF1

UKF2

UKG

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Delivery of tasks on infill sites of over 21 Dwellings.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd:

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-022371

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 21/02/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 21/02/2024

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Head of Governance, City of Wolverhampton Council

Civic Centre, St Peter's Square

Wolverhampton

WV1 1SH

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Anna.Du-Mont@wolverhampton.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45211000Construction work for multi-dwelling buildings and individual housesBuilding construction work
45215214Residential homes construction workConstruction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru