Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Portable Low-Field MRI System
OCID: ocds-h6vhtk-0422f1
ID yr Awdurdod: AA24322
Cyhoeddwyd gan: Kent and Medway NHS and Social Care Partnership Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Kent and Medway NHS and Social Care Partnership Trust (the "Trust") is expressing its intention to award a contract via a negotiated procedure without prior publication for the provision of a portable low-field (0.064 Tesla) magnetic resonance imaging (MRI) system. The contract will also include associated peripherals, training, support and maintenance services for a period of five (5) years.<br/><br/>The MRI scanner will be used for the purpose of accelerating and developing local place-based neuroimaging research into the process of assessment and diagnosis of dementia, in which timely access to neuroimaging is frequently a rate-limiting step. The scanner will also be available for researchers addressing other mental health disorders, such as research aligned to the new Kent Complex Psychosis Service and investigation of non-dementia mental illness in older and younger adults.<br/><br/>A key focus will be to aid the development of new AI algorithms in the assessment of structural change in dementia and cognitive decline – to decrease the need for high field MRI brain assessment in specialist centres and avoid the associated restrictive environment. <br/><br/>In order to support the Trust's research objectives, the Trust's requires a system which fulfils the following requirements:<br/><br/>• Approved for commercial sale in the UK (UKCA marked);<br/>• Small and highly portable design in order to fit through doorways and elevators, and to provide ease of manoeuvrability; <br/>• Magnetic configuration to enable researchers to work safely with participants during testing;<br/>• Ability to be powered through standard electrical outlets;<br/>• Low power consumption to reduce running costs;<br/>• Open design to reduce participant anxiety; and<br/>• Controlled through portable user-friendly wireless device (e.g. tablet).

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Kent and Medway NHS and Social Care Partnership Trust

Unit D, New Hythe Business Park, Magnitude House, New Hythe Lane

Aylesford

ME20 6WT

UK

Person cyswllt: Jo Newton-Smith

Ffôn: +44 1622926745

E-bost: jo.newton-smith@nhs.net

NUTS: UKJ44

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.kmpt.nhs.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.kmpt.nhs.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Portable Low-Field MRI System

II.1.2) Prif god CPV

33113000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Kent and Medway NHS and Social Care Partnership Trust (the "Trust") is expressing its intention to award a contract via a negotiated procedure without prior publication for the provision of a portable low-field (0.064 Tesla) magnetic resonance imaging (MRI) system. The contract will also include associated peripherals, training, support and maintenance services for a period of five (5) years.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 280 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33113100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4


Prif safle neu fan cyflawni:

Kent and Medway

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Kent and Medway NHS and Social Care Partnership Trust (the "Trust") is expressing its intention to award a contract via a negotiated procedure without prior publication for the provision of a portable low-field (0.064 Tesla) magnetic resonance imaging (MRI) system. The contract will also include associated peripherals, training, support and maintenance services for a period of five (5) years.<br/><br/>The MRI scanner will be used for the purpose of accelerating and developing local place-based neuroimaging research into the process of assessment and diagnosis of dementia, in which timely access to neuroimaging is frequently a rate-limiting step. The scanner will also be available for researchers addressing other mental health disorders, such as research aligned to the new Kent Complex Psychosis Service and investigation of non-dementia mental illness in older and younger adults.<br/><br/>A key focus will be to aid the development of new AI algorithms in the assessment of structural change in dementia and cognitive decline – to decrease the need for high field MRI brain assessment in specialist centres and avoid the associated restrictive environment. <br/><br/>In order to support the Trust's research objectives, the Trust's requires a system which fulfils the following requirements:<br/><br/>• Approved for commercial sale in the UK (UKCA marked);<br/>• Small and highly portable design in order to fit through doorways and elevators, and to provide ease of manoeuvrability; <br/>• Magnetic configuration to enable researchers to work safely with participants during testing;<br/>• Ability to be powered through standard electrical outlets;<br/>• Low power consumption to reduce running costs;<br/>• Open design to reduce participant anxiety; and<br/>• Controlled through portable user-friendly wireless device (e.g. tablet).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maen prawf cost: Value for Money / Pwysoliad: N/A

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The Trust considers that the award of the contract without prior publication of a contract notice to be permitted by Part 2 of the Public Contract Regulations 2015.<br/><br/>The Trust is publishing this voluntary transparency notice to express its intention to enter into the contract.<br/><br/>The Trust shall not enter into the contract before the end of a period of at least 10 days beginning with the day after the date on which this notice was published.<br/><br/>The Trust expressly reserves the right not to award any contract as a result of the publication of this notice.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddiad ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae'r cynhyrchion dan sylw yn cael eu cynhyrchu at ddibenion ymchwil, arbrawf, astudio neu ddatblygu yn unig o dan yr amod a nodir yn y Gyfarwyddeb (ar gyfer cyflenwadau yn unig)

Esboniad:

It is considered that the award of the contract following a negotiated procedure without prior publication is lawful in accordance with regulation(s) 32(5)(a) of the Public Contract Regulations 2015, whereby the portable low-field MRI system will be "manufactured purely for the purpose of research, experimentation, study or development, and shall not include quantity production to establish commercial viability or to recover research and development costs". <br/><br/>The portable low-field MRI scanner will be used for the purpose of accelerating and developing local place-based neuroimaging research into the process of assessment and diagnosis of dementia, in which timely access to neuroimaging is frequently a rate-limiting step. The scanner will also be available for researchers addressing other mental health disorders, such as research aligned to the new Kent Complex Psychosis Service and investigation of non-dementia mental illness in older and younger adults.<br/><br/>A key focus will be to aid the development of new AI algorithms in the assessment of structural change in dementia and cognitive decline – to decrease the need for high field MRI brain assessment in specialist centres and avoid the associated restrictive environment. <br/><br/>The portable low field scanner will therefore be used in clinical research in alignment with current NHS England priorities, including reducing time to diagnosis and increasing dementia diagnosis rates, and to the priorities of clinical services both nationwide and internationally.<br/><br/>The portable low field MRI scanner has previously been used for Clinical Research in the NHS, gaining Health Research Authority (HRA) and UK Ethics approvals:<br/><br/>• 12/LO/1247 – West London & GTAC Research Ethics Committee, <br/>• 19/LO/1384 – City & East Research Ethics Committee.<br/><br/>It is also considered that the award of the contract following a negotiated procedure without prior publication is lawful in accordance with regulation(s) 32(2)(a)(ii) of the Public Contract Regulations 2015, whereby "competition is absent for technical reasons".<br/><br/>Following market research, the Trust is confident the required product and associated services are only capable of being provided by a single supplier. The Trust’s guiding principles being the requirement for a portable low field MRI system most suitable for the acceleration and development of local place-based neuroimaging clinical research. This includes:<br/><br/>• Approved for commercial sale in the UK (UKCA marked);<br/>• Small and highly portable design in order to fit through doorways and elevators, and to provide ease of manoeuvrability; <br/>• Magnetic configuration to enable researchers to work safely with participants during testing;<br/>• Ability to be powered through standard electrical outlets;<br/>• Low power consumption to reduce running costs;<br/>• Open design to reduce participant anxiety; and<br/>• Controlled through portable user-friendly wireless device (e.g. tablet).<br/><br/>It is the Trust’s belief that Hypefine Ltd is the only economic operator capable of supplying an existing product within the Trust's timescales, and which fulfils these requirements in order to support the Trust’s objectives for undertaking local place-based neuroimaging clinical research.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

08/12/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Hyperfine Operations, Inc.

351 New Whitfield Street

Guilford

CT 06437

US

Ffôn: +1 8667966767

E-bost: info@hyperfine.io

NUTS: US

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://hyperfine.io/

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 280 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 280 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Courts of Justice

Strand

London

WC2A 2LL

UK

E-bost: royalcourtsofjustice.jc@gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: jo.newton-smith@nhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33113000Magnetic resonance imaging equipmentImaging equipment for medical, dental and veterinary use
33113100Magnetic resonance scannersMagnetic resonance imaging equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru