Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Audiovisual Equipment, Installation & Associated Services
OCID: ocds-h6vhtk-0422f2
ID yr Awdurdod: AA80234
Cyhoeddwyd gan: North Western Universities Purchasing Consortium
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

NWUPC are seeking the input of the market on a number of areas to help inform the

structure of the tender and the scope of requirements through the use of an engagement

survey which is available at the following link:

https://enp.onlinesurveys.ac.uk/audiovisual-equipment-installation-services-market-engag

Please complete the survey by 23:59 29 Dec 2022.

Prior to completing the survey, please read the supporting information on the current sector agreement for Audiovisual Equipment & Installation Services available at: https://nwupc.ac.uk/agreements/6776?agreements=6776

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

North Western Universities Purchasing Consortium

04045190

Room 404, 4th Floor, Crescent House, University of Salford

Salford

M5 4WT

UK

Person cyswllt: Mary Onabanjo

Ffôn: +44 1618005

E-bost: mary.onabanjo@nwupc.ac.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://nwupc.ac.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/91080

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/ctm/Supplier/Documents/Folder/77663


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Sub-central contracting authority

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Audiovisual Equipment, Installation & Associated Services

Cyfeirnod: AVI3146NW

II.1.2) Prif god CPV

32321200

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The North Western Universities Purchasing Consortium (NWUPC) is a not for profit

organisation owned by its Full members consisting of 24 Universities. Our mission is to

deliver value through responsible procurement. NWUPC are conducting market

engagement for the renewal of a framework agreement for Audiovisual Equipment &

Integration Services for NWUPC Members and CPC. The purpose of the engagement exercise is it to inform of the forthcoming tender opportunity and seek the input of the market on a number of areas to help inform the structure and scope of the framework agreement.

A full list of Members can be found at the following links:

NWUPC https://www.nwupc.ac.uk/our-members

The current Lot structure for the agreement is

Lot 1 - Supply - Audiovisual Equipment

Lot 2 - Supply & Installation - Audiovisual Equipment

Consideration is being given to duplicated lots for Northern Ireland Only

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

32320000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

UKD

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

NWUPC are seeking the input of the market on a number of areas to help inform the

structure of the tender and the scope of requirements through the use of an engagement

survey which is available at the following link:

https://enp.onlinesurveys.ac.uk/audiovisual-equipment-installation-services-market-engag

Please complete the survey by 23:59 29 Dec 2022.

Prior to completing the survey, please read the supporting information on the current sector agreement for Audiovisual Equipment & Installation Services available at: https://nwupc.ac.uk/agreements/6776?agreements=6776

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

09/12/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: mary.onabanjo@nwupc.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
32321200Audio-visual equipmentTelevision projection equipment
32320000Television and audio-visual equipmentTelevision and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru