Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ID 5147882 DfE - Invest NI - Foreign Direct Investment Marketing Tool and Foreign Direct Investment Location Benchmarking Tool
OCID: ocds-h6vhtk-0422f3
ID yr Awdurdod: AA20566
Cyhoeddwyd gan: Invest Northern Ireland
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 15/01/24
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Within Invest NI, the International Investment Division has specific responsibility for attracting and negotiating new Foreign Direct Investment for Northern Ireland. Through its network of overseas offices and contacts, Invest NI promotes the benefits of setting up in Northern Ireland. In order to ensure they have they most accurate information, the International Investment Division require access to two databases, which are being procured as part of this contract. This contract has been divided into two Lots. Lot 1, the provision of a FDI Market Intelligence Tool and Lot 2, provision of a FDI Location Benchmarking Tool. One Contractor will be awarded each lot however, there are no restrictions on the number of Lots a Tenderer can bid for or be awarded. Therefore, Tenderers may tender for one, or both Lots as they wish. Please see ID 5029043 Specification for further information.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Invest Northern Ireland

Bedford Square 1 Bedford Street

n/a

BT2 7ES

UK

Person cyswllt: SSDAdmin.CPDfinance-ni.gov.uk

E-bost: SSDAdmin.CPD@finance-ni.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://etendersni.gov.uk/epps


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

ID 5147882 DfE - Invest NI - Foreign Direct Investment Marketing Tool and Foreign Direct Investment Location Benchmarking Tool

Cyfeirnod: ID 5147882

II.1.2) Prif god CPV

72000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Within Invest NI, the International Investment Division has specific responsibility for attracting and negotiating new Foreign Direct Investment for Northern Ireland. Through its network of overseas offices and contacts, Invest NI promotes the benefits of setting up in Northern Ireland. In order to ensure they have they most accurate information, the International Investment Division require access to two databases, which are being procured as part of this contract. This contract has been divided into two Lots. Lot 1, the provision of a FDI Market Intelligence Tool and Lot 2, provision of a FDI Location Benchmarking Tool. One Contractor will be awarded each lot however, there are no restrictions on the number of Lots a Tenderer can bid for or be awarded. Therefore, Tenderers may tender for one, or both Lots as they wish. Please see ID 5029043 Specification for further information.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer uchafswm nifer o 2 lotiau

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 - Provision of A FDI Market Intelligence Tool

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

48220000

48610000

48600000

72000000

72260000

72316000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Within Invest NI, the International Investment Division has specific responsibility for attracting and negotiating new Foreign Direct Investment for Northern Ireland. Through its network of overseas offices and contacts, Invest NI promotes the benefits of setting up in Northern Ireland. In order to ensure they have they most accurate information, the International Investment Division require access to two databases, which are being procured as part of this contract. This contract has been divided into two Lots. Lot 1, the provision of a FDI Market Intelligence Tool and Lot 2, provision of a FDI Location Benchmarking Tool. One Contractor will be awarded each lot however, there are no restrictions on the number of Lots a Tenderer can bid for or be awarded. Therefore, Tenderers may tender for one, or both Lots as they wish. Please see ID 5029043 Specification for further information.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: AC1 Methods adn Sources of Data Collection / Pwysoliad: 9

Maes prawf ansawdd: AC2 Contingency, Escalation and Training / Pwysoliad: 9

Maes prawf ansawdd: AC3 Social Value / Pwysoliad: 12

Maen prawf cost: AC4 Total Contract Price / Pwysoliad: 70

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 250 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

As per Contract Documents

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contract will be awarded for an initial period of 3 years with the option to extend for 2 further periods of up to 12 months each

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 - Provision of a FDI Location Benchmarking Tool

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

48220000

48610000

48600000

72000000

72260000

72316000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Within Invest NI, the International Investment Division has specific responsibility for attracting and negotiating new Foreign Direct Investment for Northern Ireland. Through its network of overseas offices and contacts, Invest NI promotes the benefits of setting up in Northern Ireland. In order to ensure they have they most accurate information, the International Investment Division require access to two databases, which are being procured as part of this contract. This contract has been divided into two Lots. Lot 1, the provision of a FDI Market Intelligence Tool and Lot 2, provision of a FDI Location Benchmarking Tool. One Contractor will be awarded each lot however, there are no restrictions on the number of Lots a Tenderer can bid for or be awarded. Therefore, Tenderers may tender for one, or both Lots as they wish. Please see ID 5029043 Specification for further information.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: AC1 Methods and Sources of Data Collection / Pwysoliad: 9

Maes prawf ansawdd: AC2 Contingency, Escalation and Training / Pwysoliad: 9

Maes prawf ansawdd: AC3 Social Value / Pwysoliad: 12

Maen prawf cost: AC4 Total Contract Price / Pwysoliad: 70

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 250 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

As per Contract Documents

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contract will be awarded for an initial period of 3 years with the option to extend for 2 further periods of up to 12 months each

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 15/01/2024

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 14/04/2024

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 15/01/2024

Amser lleol: 15:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

This contract will potentially be due to be re-procured after the initial contract period and any / or following any extensions.

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The successful Contractor’s performance on this contract will be managed as per the specification and regularly monitored. Contractors. not delivering on contract requirements is a serious matter. It means the public purse is not getting what it is paying for. If a contractor... fails to reach satisfactory levels of contract performance they will be given a specified time to improve. If, after the specified time, they. still fail to reach satisfactory levels of contract performance, the matter will be escalated to senior management in CPD for further. action. If this occurs and their performance still does not improve to satisfactory levels within the specified period, it may be regarded... as an act of grave professional misconduct and they may be issued with a notice of unsatisfactory performance and this contract may. be terminated. A central register of such notices for supplies and services contracts will be maintained and published on the CPD. website. Any Contractor in receipt of a notice of unsatisfactory performance will be required to declare this in future tender submissions... for a period of 3 years from the date of issue of the notice. It may also result in the Contractor being excluded from all procurement. competitions being undertaken by Centres of Procurement Expertise on behalf of bodies covered by the Northern Ireland Procurement... Policy. The authority expressly reserves the rights (i) not to award any contract as a result of the procurement process commenced. by. publication of this notice; (ii) to make whatever changes it may see fit to the content and structure of the tendering competition;. (iii) to... award (a) contract(s) in respect of any part(s) of the (services) covered by this notice; and (iv) to award contract(s) in stages and. in no... circumstances will the authority be liable for any costs incurred by candidates

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The UK does not have any special review body with responsibility for appeal/mediation procedures in public procurement competitions. Instead; any challenges are dealt with by the High Court, Commercial Division, to which proceedings may be issued regarding alleged breaches of the PCR2015 as amended.

Belfast

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

The UK does not have any special review body with responsibility for appeal/mediation procedures in public procurement competitions. Instead; any challenges are dealt with by the High Court, Commercial Division, to which proceedings may be issued regarding alleged breaches of the PCR2015 as amended.

Belfast

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

CPD will comply with the Public Contracts Regulations 2015 and, where. appropriate, will incorporate a standstill period (i.e. a minimum of 10 calendar days) at the point information on the award of contract is. communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. This provides time for the unsuccessful... tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: SSDAdmin.CPD@finance-ni.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72316000Data analysis servicesData-processing services
48600000Database and operating software packageSoftware package and information systems
48610000Database systemsDatabase and operating software package
48220000Internet and intranet software packageNetworking, Internet and intranet software package
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
72260000Software-related servicesSoftware programming and consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru