Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: UK Shared Prosperity Fund - People and Skills and Sector Pathways Programme Delivery
OCID: ocds-h6vhtk-0422f4
ID yr Awdurdod: AA21747
Cyhoeddwyd gan: Torbay Council
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 02/02/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The successful supplier is required to deliver an employment support programme for economically inactive residents across Torbay. This will include intensive and wrap around one to one support, enabling residents to move closer to employment.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Prior information notice - This notice is a call for competition

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Torbay Council

Torbay Council Town Hall, Castle Circus

Torquay

TQ1 3DR

UK

Person cyswllt: Mr Lawrence Brown

Ffôn: +44 1803208977

E-bost: lawrence.brown@torbay.gov.uk

NUTS: UKK42

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.torbay.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.torbay.gov.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/Procurer/Advert/AdvertSummary?projectId=eb1946a9-9593-ee11-8125-005056b64545&projectStepId=f41946a9-9593-ee11-8125-005056b64545


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/Procurer/Advert/AdvertSummary?projectId=eb1946a9-9593-ee11-8125-005056b64545&projectStepId=f41946a9-9593-ee11-8125-005056b64545


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

UK Shared Prosperity Fund - People and Skills and Sector Pathways Programme Delivery

Cyfeirnod: DN702382

II.1.2) Prif god CPV

98000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Torbay Council is looking for providers to deliver employment and skills interventions across Torbay. There are five separate opportunities (Lots) that the Council wishes to procure. Funds have been made available via the UK Shared Prosperity Fund, Torquay Towns Fund and Economic Development budget.

Providers can apply for one or more (or all) Lots. The Lots are as follows:

Lot 1 E33 Employment Support for Economically Inactive:-

The successful supplier is required to deliver an employment support programme for economically inactive residents across Torbay. This will include intensive and wrap around one to one support, enabling residents to move closer to employment.

Lot 2 E33 NEET (Not In Education, Employment or Training) Support:-

The successful supplier is required to deliver interventions that support young people (aged 16-24) who are not in Education, Employment or Training (NEET).

Lot 3 E39 Green Skills:-

The supplier is required to deliver green skills courses/interventions targeted around ensuring residents across Torbay will benefit from the support. The supplier should consider how any courses/interventions can contribute towards a net zero economy both now and in the future.

Lot 4 E41 Funding to support local digital skills:-

The supplier is required to develop a programme of activity to support local digital skills. The supplier should prioritise engaging Torbay residents facing digital exclusion and ensure delivery can be managed flexibly to those with high or complex needs.

Lot 5 – Tailored support to help people in employment – Sector Pathways:-

The supplier is required to develop a ‘Torbay Sector Pathways’ that will help improve the overall skills levels across the key sectors listed below.

• Microelectronics and Photonics (Hi-tech)

• Tourism and Hospitality

• Fisheries

• Construction

It is further expected that opportunities in these emerging sectors are also explored:

• Medical and Healthcare

• Creative and Digital

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 E33 Employment Support for Economically Inactive

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80300000

80400000

80500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK42

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The successful supplier is required to deliver an employment support programme for economically inactive residents across Torbay. This will include intensive and wrap around one to one support, enabling residents to move closer to employment.

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 394 837.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/04/2024

Diwedd: 01/10/2025

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 E33 NEET (Not In Education, Employment or Training) Support

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80300000

80400000

80500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK42

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The successful supplier is required to deliver interventions that support young people (aged 16-24) who are not in Education, Employment or Training (NEET).

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 100 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/04/2024

Diwedd: 31/03/2025

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 E39 Green Skills

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80300000

80400000

80500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK42

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The successful supplier is required to deliver interventions that support young people (aged 16-24) who are not in Education, Employment or Training (NEET).

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 100 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/04/2024

Diwedd: 31/03/2025

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Lot 4 E41 Funding to support local digital skills

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80300000

80400000

80500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK42

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The successful supplier is required to develop a programme of activity to support local digital skills. The supplier should prioritise engaging Torbay residents facing digital exclusion and ensure delivery can be managed flexibly to those with high or complex needs.

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 50 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/04/2024

Diwedd: 31/03/2025

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Lot 5 – E37 Tailored support to help people in employment – Sector Pathways

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80300000

80400000

80500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK42

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The successful supplier is required to develop a ‘Torbay Sector Pathways’ that will help improve the overall skills levels across the key sectors listed below.

• Microelectronics and Photonics (Hi-tech)

• Tourism and Hospitality

• Fisheries

• Construction

It is further expected that opportunities in these emerging sectors are also explored:

• Medical and Healthcare

• Creative and Digital

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 484 719.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/04/2024

Diwedd: 31/03/2026

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i ddatganiadau o ddiddordeb ddod i law

Dyddiad: 02/02/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Courts of Justice

7 Rolls Building, Fetter Lane,

London

EC4A 1NL

UK

Ffôn: +44 2079477156

E-bost: tcc.issue@justice.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: lawrence.brown@torbay.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80400000Adult and other education servicesEducation and training services
80300000Higher education servicesEducation and training services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru