Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NHS West Yorkshire ICB - CCPKHCP - Cataracts Referral Management Service
OCID: ocds-h6vhtk-0422f7
ID yr Awdurdod: AA84055
Cyhoeddwyd gan: NHS West Yorkshire ICB
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

NHS West Yorkshire ICB are looking to commission a Cataract Referral Management provider for Calderdale Cares Partnership and Kirklees Health and Care Partnerships.

The provider will review referrals prior to offering choice of surgical provider. The review will assure commissioners that NICE guidance has been followed, and that patients with cataracts have had a shared decision-making conversation and that the cataracts are having an impact on their quality of life which cannot be compensated for.

Our intention is to hold a bidder event for this service on the 17th January 2024, if you wish to register for the bidder event please email wyicb-kirk.procurement@nhs.net.

Invitations will be sent to providers who have registered.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS West Yorkshire ICB

Calderdale Cares Partnership, 2nd Floor, Westgate House, Westgate

Halifax

HX1 1PW

UK

Person cyswllt: Ben Pursey

E-bost: wyicb-kirk.procurement@nhs.net

NUTS: UKE44

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.calderdalecares.co.uk

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

NHS West Yorkshire ICB - CCPKHCP - Cataracts Referral Management Service

Cyfeirnod: WYICBCCPKHCPCRMS1

II.1.2) Prif god CPV

85100000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

NHS West Yorkshire ICB - CCPKHCP - Cataracts Referral Management Service

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE44

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

NHS West Yorkshire ICB are looking to commission a Cataract Referral Management provider for Calderdale Cares Partnership and Kirklees Health and Care Partnerships.

The provider will review referrals prior to offering choice of surgical provider. The review will assure commissioners that NICE guidance has been followed, and that patients with cataracts have had a shared decision-making conversation and that the cataracts are having an impact on their quality of life which cannot be compensated for.

Our intention is to hold a bidder event for this service on the 17th January 2024, if you wish to register for the bidder event please email wyicb-kirk.procurement@nhs.net.

Invitations will be sent to providers who have registered.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

15/01/2024

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

As stated in the description our intention is to hold a bidder event for this service on the 17th January 2024, if you wish to register for the bidder event please email wyicb-kirk.procurement@nhs.net.

Invitations will be sent to providers who have registered.

Please note the tender opens on Monday 15th January 2023.

If you would like to submit a bid for this service, please submit your response by registering on https://nhswyicb.ukp.app.jaggaer.com/ref ITT_91. Once registered, potential providers will be able to complete and upload their submission.

Should Tenderers have any queries, or having problems using the portal, they should contact the Jaggaer Helpdesk at:

Phone: 0800 069 8630

NHS West Yorkshire Integrated Care Board (Calderdale Cares Partnership and Kirklees Health and Care Partnership) has the right to withdraw this notice.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: wyicb-kirk.procurement@nhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85100000Health servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru