Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Accelerated Combined Extraction & Sequencing Services
OCID: ocds-h6vhtk-03e45d
ID yr Awdurdod: AA78457
Cyhoeddwyd gan: Genomics England
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 29/12/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Genomics England is seeking to procure a partner to provide extraction and sequencing of between 30,000 and 65,000 whole genomes with a 7 day turnaround time.

The Generation Study is the NHS-embedded research study delivered through the Newborn Genomes Programme and aims to explore the benefits, challenges, and practicalities of offering WGS to newborns, to accelerate diagnosis and access to treatment for rare genetic conditions. The Study is divided into two stages:

Standard Turnaround Stage

Sequencing of between 35,000 and 50,000 WGSs with the samples being processed by the Authority’s designated biorepository and then sequenced with the Authority’s current provider under the contract that provides for an end to end 28 -working-day turnaround time (TAT).

Accelerated Delivery Stage

Sequencing of between 30,000 and 65,000 WGSs with a target of an end to end 14-working-day TAT. Day 1 is the day the sample arrives at the sequencing provider with Day 14 being the delivery of the clinical results to the participant(s). The Authority believes that in order to achieve this, the sample extraction and sequencing work must be conducted in no more than 7 working days.

This procurement is for the Accelerated Delivery Stage only. Suppliers interested in bidding should log on to the e-tendering portal https://genomicsengland.bravo.co.uk and register for the opportunity at project_856.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Genomics England

One Canada Square

London

E14 5AB

UK

Ffôn: +44 2078825030

E-bost: supplier.engagement@genomicsengland.co.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.genomicsengland.co.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://genomicsengland.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://genomicsengland.bravosolution.co.uk


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Accelerated Combined Extraction & Sequencing Services

Cyfeirnod: GEL-HE-596-23

II.1.2) Prif god CPV

71900000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Genomics England is seeking a supplier to provide accelerated combined extraction and sequencing services in support of the Generation Study programme.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 40 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73111000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Genomics England is seeking to procure a partner to provide extraction and sequencing of between 30,000 and 65,000 whole genomes with a 7 day turnaround time.

The Generation Study is the NHS-embedded research study delivered through the Newborn Genomes Programme and aims to explore the benefits, challenges, and practicalities of offering WGS to newborns, to accelerate diagnosis and access to treatment for rare genetic conditions. The Study is divided into two stages:

Standard Turnaround Stage

Sequencing of between 35,000 and 50,000 WGSs with the samples being processed by the Authority’s designated biorepository and then sequenced with the Authority’s current provider under the contract that provides for an end to end 28 -working-day turnaround time (TAT).

Accelerated Delivery Stage

Sequencing of between 30,000 and 65,000 WGSs with a target of an end to end 14-working-day TAT. Day 1 is the day the sample arrives at the sequencing provider with Day 14 being the delivery of the clinical results to the participant(s). The Authority believes that in order to achieve this, the sample extraction and sequencing work must be conducted in no more than 7 working days.

This procurement is for the Accelerated Delivery Stage only. Suppliers interested in bidding should log on to the e-tendering portal https://genomicsengland.bravo.co.uk and register for the opportunity at project_856.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Functional Requirements / Pwysoliad: 27%

Maes prawf ansawdd: Implementation, Testing and Delivery / Pwysoliad: 23%

Maes prawf ansawdd: Non-Functional Requirements / Pwysoliad: 10%

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10%

Price / Pwysoliad:  30%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Diwedd: 31/03/2025

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-021150

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 29/12/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 31/07/2024

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 31/01/2024

Amser lleol: 09:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

His Majesty's High Court of Justice

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: supplier.engagement@genomicsengland.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71900000Laboratory servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
73111000Research laboratory servicesResearch services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru