Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Q1227 - Coity Active Travel Route
OCID: ocds-kuma6s-136996
ID yr Awdurdod: AA0417
Cyhoeddwyd gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 11/12/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Bridgend County Borough Council wishes to award the Contract for provision of the Coity Active Travel Route.
This is a Direct Award of Contract permissible under the County Council of the City and County of Cardiff, South East Wales Technical and Professional Services Framework (SEWTAPS – 2021) Framework Agreement, Lot 1 – Multi-disciplinary.
SEWTAPS Unique Number: SEWTAPS-2023.01170

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Bridgend County Borough Council

Bridgend County Borough Council, Procurement Unit, Civic Offices, Angel Street,

Bridgend

CF31 4WB

UK

Phil Davies

+44 1656642596

tenders@bridgend.gov.uk

http://www.bridgend.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Q1227 - Coity Active Travel Route

2.2

Disgrifiad o'r contract

Bridgend County Borough Council wishes to award the Contract for provision of the Coity Active Travel Route.

This is a Direct Award of Contract permissible under the County Council of the City and County of Cardiff, South East Wales Technical and Professional Services Framework (SEWTAPS – 2021) Framework Agreement, Lot 1 – Multi-disciplinary.

SEWTAPS Unique Number: SEWTAPS-2023.01170

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71311000 Civil engineering consultancy services
71311210 Highways consultancy services
71315200 Building consultancy services
1017 Bridgend and Neath Port Talbot

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

35950 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Arcadis

Arcadis Cymru House, St. Mellons Business Park, Fortran Road,

Cardiff

CF30EY

UK
http://www.arcadis.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Q1227

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  19 - 10 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136996)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  11 - 12 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@bridgend.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71315200Building consultancy servicesBuilding services
71311000Civil engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
71311210Highways consultancy servicesCivil engineering consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru