Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Cost Consultancy Framework for NPTCBC Grant Applications
OCID: ocds-kuma6s-135195
ID yr Awdurdod: AA0274
Cyhoeddwyd gan: Neath Port Talbot County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 11/12/23
Dyddiad Cau: 22/01/24
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Neath Port Talbot Council is seeking to appoint suitably qualified and experienced consultant Quantity and Building Surveyors to advise a team of officers running the Placemaking Grant (PMG), Valleys & Villages Prosperity Grant (VVPG), Property Development Fund (PDF) and Commercial Property Grant (CPG).
The successful consultant(s) will be expected to undertake assessment of designs, quotations and workmanship for grant aided projects in the County Borough of Neath Port Talbot as and when required by the Council.
CPV: 71324000, 71324000, 71315300, 79419000, 71324000.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Neath Port Talbot County Borough Council

Civic Centre

Port Talbot

SA13 1PJ

UK

Person cyswllt: Alison Long

Ffôn: +44 1639763929

E-bost: procurement@npt.gov.uk

NUTS: UKL17

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.npt.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0274

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Cost Consultancy Framework for NPTCBC Grant Applications

Cyfeirnod: CPU23-24-10

II.1.2) Prif god CPV

71324000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Neath Port Talbot Council is seeking to appoint suitably qualified and experienced consultant Quantity and Building Surveyors to advise a team of officers running the Placemaking Grant (PMG), Valleys & Villages Prosperity Grant (VVPG), Property Development Fund (PDF) and Commercial Property Grant (CPG).

The successful consultant(s) will be expected to undertake assessment of designs, quotations and workmanship for grant aided projects in the County Borough of Neath Port Talbot as and when required by the Council.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu contractau gan gyfuno’r lotiau neu’r grwpiau o lotiau canlynol:

The Council is seeking to appoint 1 (one) Consultant to each Lot, however, the Council reserves the right to appoint a single Consultant to cover both Lots.

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Property Development Fund

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71315300

79419000

71324000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL17

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

See Tender Documentation

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

the option to extend for a further period of up to 2 years on an annual basis.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Placemaking Grant, Villages & Valleys Prosperity Grant and Commercial Property Grant

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71324000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL17

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

To assess applications, including costs and compliance together with inspection of completed works and authorisation of payments.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

option to extend for a further period of up to 2 years on an annual basis.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 2

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 19/01/2024

Amser lleol: 14:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 19/01/2024

Amser lleol: 14:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Instructions:

Register your company on the etenderwales portal (this is required only once. However if your details have changed since you registered

you will need to up-date them).

- Browse to the eSourcing Portal: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

- Click the 'Suppliers register here' link.

- Complete the 'Organisation Details' and 'User Details' sections.

- Note the username you choose and click 'Save' when complete.

- You will shortly receive an email with your unique password (please keep this secure).

- Agree to the terms and conditions and click 'continue'.

2. Express an interest in the ITT.

- Login to the portal with the username / password.

- Click the 'ITT Open to all Suppliers’ link.

- Click on the relevant ITT to access the content (itt_104717).

- Click the 'Express Interest' button on the right-hand side of the screen.

- This will move the ITT into your 'My ITTs'. (This is a secure area reserved for your projects only).

- Click on the ITT code, you can now access any attachments by selecting 'Buyer Attachments'.

3. Responding to the ITT.

- You can now choose to 'Respond' or 'Decline to Respond' (please give a reason if declining).

- You can now use the 'Messages' function to communicate with the buyer and seek any clarification.

- Note the deadline for completion, and then follow the onscreen instructions to complete the ITT.

- There may be a combination of online & offline actions for you to perform (there is detailed online help available Monday - Friday (8am - 6pm) on: help@bravosolution.co.uk (phone: 0800 368 485)

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=135195

(WA Ref:135195)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

11/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
19/01/24 10:09Notice date(s) changed

IV.2.2) Time limit
Old date: 19/01/2024 14:00
New date: 22/01/2024 14:00

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Old date: 19/01/2024 14:00
New date: 22/01/2024 14:00

Error in the pricing schedule
Prif Gyswllt: procurement@npt.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71315300Building surveying servicesBuilding services
79419000Evaluation consultancy servicesBusiness and management consultancy services
71324000Quantity surveying servicesEngineering design services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru