Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus

Servicing, Maintenance and Replacement of Heating and Catering Equipment

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Rhagfyr 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 21 Rhagfyr 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-134510
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
21 Rhagfyr 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment. CPV: 50531100, 44621200, 42160000, 44620000, 44621221, 45331110, 50531100, 45259300, 50720000, 50883000, 44621200, 42160000, 44620000, 44621220, 45331110, 50531100, 45259300, 50720000, 50883000, 44621200, 42160000, 44620000, 44621220, 45331110, 50531100, 45259300, 50720000, 50883000, 44621200, 42160000, 44620000, 44621220, 45331110, 50531100, 45259300, 50720000, 50883000, 44621200, 42160000, 44620000, 44621220, 45331110, 50531100, 45259300, 50720000, 50883000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Ffôn: +44 3706060699

E-bost: procurement@mawwfire.gov.uk

Ffacs: +44 1267220562

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.mawwfire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0484

I.1) Enw a chyfeiriad

Welsh Ambulance Services NHS Trust

Ty Elwy, Unit 7 Richard Davies Road, St Asaph Business Park

St Asaph

LL17 0LJ

UK

Person cyswllt: Kataya Miura

E-bost: kataya.miura@wales.nhs.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.ambulance.wales.nhs.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=

I.1) Enw a chyfeiriad

Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys

Police Headquarters, PO Box 99, Llangunnor

Carmarthen

SA31 2PF

UK

Ffôn: +44 1267226540

E-bost: faye.ryan@dyfed-powys.police.uk

NUTS: UKL1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.dyfed-powys.police.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0385

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Emergency Services

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Emergency Services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Servicing, Maintenance and Replacement of Heating and Catering Equipment

Cyfeirnod: MWEU39

II.1.2) Prif god CPV

50531100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 100 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44621200

42160000

44620000

44621220

45331110

50531100

45259300

50720000

50883000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All sites within the Mid and West Wales Fire and Rescue Authority area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service NHS Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

The Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44621200

42160000

44620000

44621221

45331110

50531100

45259300

50720000

50883000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All sites within the The Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service NHS Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Welsh Ambulance Service NHS Trust (North)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44621200

42160000

44620000

44621220

45331110

50531100

45259300

50720000

50883000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All sites within the Welsh Ambulance Service NHS Trust (North) area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service NHS Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Welsh Ambulance Service NHS Trust (Central & West)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44621200

42160000

44620000

44621220

45331110

50531100

45259300

50720000

50883000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All sites within the Welsh Ambulance Service NHS Trust (Central & West) area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service NHS Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Welsh Ambulance Service NHS Trust (South & East)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44621200

42160000

44620000

44621220

45331110

50531100

45259300

50720000

50883000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All sites within the Welsh Ambulance Service NHS Trust (South & East) area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service NHS Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-028122

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

19/12/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Gower Gas & Oil Heating Services Ltd

Unit 6 Penrice Court , Swansea Enterprise Park

SWANSEA

SA68QA

UK

Ffôn: +44 1792797181

Ffacs: +44 8717142574

NUTS: UKL18

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: The Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

19/12/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Gower Gas & Oil Heating Services Ltd

Unit 6 Penrice Court , Swansea Enterprise Park

SWANSEA

SA68QA

UK

Ffôn: +44 1792797181

Ffacs: +44 8717142574

NUTS: UKL18

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 500 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Welsh Ambulance Service NHS Trust (North)

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Teitl: Welsh Ambulance Service NHS Trust (Central & West)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

19/12/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Whitehead Building Services

Lanyon House, Mission Court

Newport

NP202DW

UK

Ffôn: +44 7719960037

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 500 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Teitl: Welsh Ambulance Service NHS Trust (South & East)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

19/12/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Whitehead Building Services

Lanyon House, Mission Court

Newport

NP202DW

UK

Ffôn: +44 7719960037

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 500 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:137081)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/12/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
44621200 Boeleri Rheiddiaduron a boeleri
44621220 Boeleri gwres canolog Rheiddiaduron a boeleri
44621221 Cydrannau boeleri gwres canolog Rheiddiaduron a boeleri
45259300 Gwaith atgyweirio a chynnal a chadw gweithfeydd gwresogi Atgyweirio a chynnal a chadw peiriannau
42160000 Gwaith gosod boeleri Peiriannau ar gyfer cynhyrchu a defnyddio pwer mecanyddol
45331110 Gwaith gosod boeleri Gwaith gosod systemau gwresogi, awyru ac aerdymheru
50531100 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw boeleri Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw ar gyfer peiriannau nad ydynt yn drydanol
50883000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw cyfarpar arlwyo Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw cyfarpar gwesty a bwyty
50720000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw systemau gwres canolog Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod adeiladau
44620000 Rheiddiaduron a boeleri gwres canolog a’u rhannau Tanciau, cronfeydd a chynwysyddion; rheiddiaduron a boeleri gwres canolog

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
25 Medi 2023
Dyddiad Cau:
23 Hydref 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
21 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.