Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Postal & Courier Services & Mailroom Equipment Framework
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 10/02/16
Dyddiad Cau: 22/03/16
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The intention is to let a Postal Services and Courier Services & Mailroom Equipment Framework for use by the Public Sector in Wales which is being conducted by the National Procurement Service (NPS). This framework agreement will be a multi-supplier agreement with multi-technical Lots providing national coverage of Wales.
As a consequence of the Government of Wales Act 2006, the contracting party will be the Welsh Ministers. Any agreement that is established as a result of this procurement exercise will be managed by NPS.
It is anticipated that a significant number of public bodies in Wales and devolved government, may, if they wish to do so, utilise the Framework Agreement. Such organisations may include (but will not be limited to) central government departments, unitary authorities, NHS bodies, agencies, local and emergency authorities (police and fire), voluntary organisations and educational establishments .
The list of Welsh public sector organisations is detailed at http://npswales.gov.uk/about-us/customer-member-organisations
CPV: 64100000, 64120000, 64121000, 30144100, 30131400, 30131000, 30131100, 30131200, 30131300, 30131600, 30132000, 30132100, 30132300, 30133000, 30133100, 64121100, 64121200, 64110000, 64112000, 64113000, 30131500.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Corporate and Business Support Services

Gavin Lovell

+44 3007900170

NPScorporateservices@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

www.etenderwales.bravosolution.co.uk

www.etenderwales.bravosolution.co.uk
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

Blaenau Gwent County Borough Council

Bridgend County Borough Council

Caerphilly County Borough Council

Cardiff Council

Carmarthenshire County Council

Ceredigion County Council

Conwy County Borough Council

Denbighshire County Council

Flintshire County Council

Gwynedd Council

Isle of Anglesey County Council

Merthyr Tydfil County Borough Council

Monmouthshire County Council

Neath Port Talbot County Borough Council

Newport City Council

Pembrokeshire County Council

Powys County Council

Rhondda Cynon Taf County Borough Council

City & County of Swansea Council

Torfaen County Borough Council

Wrexham County Borough Council

Welsh Government

ABM University Health Board

Aneurin Bevan Health Board

Betsi Cadwaladr Health Board

Cardiff and Vale University Health Board

Cwm Taf Health Board

Hywel Dda Health Board

Powys Health Board

Public Health Wales

Velindre

Welsh Ambulance Service Trust

NHS Wales Shared Services Partnership

Aberystwyth University

Bangor University

Cardiff MET University

Cardiff University

Glyndwr University

Swansea University

University of South Wales

University of Wales Trinity Saint David

University of Wales Registry

Bridgend College

Cardiff and Vale College

Coleg Cambria

Coleg Ceredigion

Coleg Gwent

Coleg Sir Gár

Coleg y Cymoedd

Gower College Swansea

Grwp Llandrillo Menai

NPTC Group

Pembrokeshire College

St Davids Catholic College

The College Merthyr Tydfil

WEA Cymru

Dyfed Powys Police

Gwent Police

North Wales Police

South Wales Police

South Wales Fire & Rescue Service

Mid & West Wales Fire and Rescue Service

North Wales Fire & Rescue Service

National Assembly for Wales

National Museum of Wales

HEFCW

National Library for Wales

Arts Council of Wales

Care Council of Wales

Natural Resources Wales

Sport Wales

Local Democracy and Boundary Commission for Wales

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Aelwyd Housing Association

Bro Myrddin Housing Association

Bron Afon Community Housing

Cadwyn Housing Association

Cardiff Community Housing Association

Cartrefi Conwy

Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Coastal Housing Group

Community Lives Consortium

CT Cantref

Cynon Taf Community Housing Group

Derwen Cymru

Family HA (Wales)

First Choice Housing Association

Grwp Cynefin

Grwp Gwalia Cyf

Hafan Cymru Carmarthen

Hafod Care Association

Hafod Housing Association

Hendre Group

Linc Cymru Housing Association

Melin Homes

Merthyr Tydfil Housing Association

Merthyr Valley Homes

Mid Wales HA

Monmouthshire HA

Newport City Homes

Newydd HA

North Wales Housing Association

NPT Homes

Pembrokeshire Housing

Pennaf Housing Group

RCT Homes

Rhondda Housing Association

Seren Group

Soroptomist Housing Association Carmarthen

Taff Housing Association

Tai Calon

Tai Ceredigion

Tai Cymdogaeth Cyf

United Welsh

Valleys 2 Coast

Wales & West Housing

BBC

Vale of Glamorgan Council

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

Postal & Courier Services & Mailroom Equipment Framework

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

27

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

All WalesUKL

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

II.1.4)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith (os yw'n berthnasol)

Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

Nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith

150

Hyd y cytundeb fframwaith

4

Cyfiawnhad dros gytundeb fframwaith sy'n para am fwy na phedair blynedd

Amcangyfrif o gyfanswm gwerth pryniannau yn ystod cyfnod llawn y cytundeb fframwaith

3000000050000000GBP

Amlder a gwerth y contractau a gaiff eu dyfarnu

II.1.5)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

The intention is to let a Postal Services and Courier Services & Mailroom Equipment Framework for use by the Public Sector in Wales which is being conducted by the National Procurement Service (NPS). This framework agreement will be a multi-supplier agreement with multi-technical Lots providing national coverage of Wales.

As a consequence of the Government of Wales Act 2006, the contracting party will be the Welsh Ministers. Any agreement that is established as a result of this procurement exercise will be managed by NPS.

It is anticipated that a significant number of public bodies in Wales and devolved government, may, if they wish to do so, utilise the Framework Agreement. Such organisations may include (but will not be limited to) central government departments, unitary authorities, NHS bodies, agencies, local and emergency authorities (police and fire), voluntary organisations and educational establishments .

The list of Welsh public sector organisations is detailed at http://npswales.gov.uk/about-us/customer-member-organisations

II.1.6)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

64100000
64120000
64121000
30144100
30131400
30131000
30131100
30131200
30131300
30131600
30132000
30132100
30132300
30133000
30133100
64121100
64121200
64110000
64112000
64113000
30131500

II.1.7)

Contract wedi'i gwmpasu gan Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

Blwch heb ei dicio

II.1.8)

Rhannu'n lotiau

Ie

Blwch heb ei dicio Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio

II.1.9)

A gaiff cynigion amrywiadol eu derbyn?

Na

II.2)

Maint neu Gwmpas y Contract

II.2.1)

Cyfanswm maint neu gwmpas

3000000050000000
GBP

II.2.2)

Opsiynau

The agreement will be for a period of three years with an option to extend for a further period of up to one year.

Amserlen dros dro ar gyfer defnyddio'r opsiynau hyn

Nifer yr adnewyddiadau posibl

Yn achos contractau cyflenwadau neu wasanaethau adnewyddadwy, amserlen amcangyfrifedig ar gyfer contractau dilynol

II.3)

Hyd y contract neu derfyn amser ar gyfer ei gwblhau

  31 - 05 - 2016   30 - 05 - 2020

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n Ymwneud â'r Contract

III.1.1)

Adneuon a gwarantau sydd eu hangen

The deposits, guarantees or bonds required by the contracting authority will be set out in the contract documents. The awarding authority reserves the right to request parent company and/or guarantees of performance and financial liability.

III.1.2)

Prif Delerau ariannu a thalu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol

Tender pricing must be in Sterling (GBP). Payments made under the framework agreement awarded will be in Sterling (GBP). A Mandatory Supplier Rebate will be charged to suppliers appointed under the framework agreement in order to cover the costs of establishing and managing the framework agreement. Further information will be made available in the tender documentation.

III.1.3)

Y ffurf gyfreithiol i'w chymryd gan y grŵp o gyflenwyr, contractwyr neu ddarparwyr gwasanaeth y caiff y contract ei ddyfarnu iddo

The Authority actively encourages in respect of this framework sub Contracting and Joint Bidding. The Authority encourages consortia bids, especially from SMEs, for the framework. The Authority recognising the potential added value and community benefits that can come from SMEs working together and the positive impact on the economy of Wales.

The attached link provides further information

http://cymru.gov.uk/topics/improvingservices/bettervfm/publications/jointbidding/?lang=en

None specified, save that in the case of a partnership or consortium or other group of more than one legal entity bidding together, the contract will be with either (1) all bidders on the basis of joint and several liability, or (2) with one or more of the parties acting as 'prime contractor' (and where more than one, on a joint and several liability basis). Where the contract is with a special purpose company with separate legal personality established for the project, the contracting authority will require sufficient guarantees to be given by participants in that company or their parents.

III.1.4)

Amodau penodol eraill y mae perfformiad y contract yn ddarostyngedig iddynt

The Authority and the Customers are required to provide management information returns at regular intervals to a variety of stakeholders, therefore Suppliers will be expected to provide comprehensive detail on a monthly basis (or at time interval identified by Customers). Information should be submitted in the format agreed with the Authority.

The Authority and Supplier(s) shall agree Key Performance Indicators (KPI’s), during the implementation of the framework and any subsequent commitments, for the Postal and Courier Services and Mailroom Equipment. The Supplier(s) shall set up processes to monitor performance against the agreed KPI table in order to report to the Authority. The Supplier(s) shall at all times ensure compliance with the standards set by the KPI.

III.2)

Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

III.2.1)

Sefyllfa bersonol gweithredwyr economaidd, gan gynnwys gofynion sy'n ymwneud â chofrestru ar gofrestrau proffesiynol neu fasnach


Please refer to the Invitation to Tender.

III.2.2)

Capasiti economaidd ac ariannol


Please refer to the Invitation to Tender.Please refer to the Invitation to Tender.


III.2.3)

Capasiti technegol


Please refer to the Invitation to Tender.Please refer to the Invitation to Tender.


III.2.4)

Contractau sydd wedi'u cadw

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o Weithdrefn


Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

Cyfiawnhad dros ddewis gweithdrefn gyflym

IV.1.1)

A yw ymgeiswyr wedi'u dewis eisoes?

Na

IV.1.2)

Cyfyngiadau ar nifer y gweithredwyr a gaiff eu gwahodd i dendro neu gymryd rhan

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis nifer cyfyngedig o ymgeiswyr

IV.1.3)

Lleihau nifer y gweithredwyr yn ystod y broses negodi neu'r deialog

Blwch heb ei dicio

IV.2)

Meini Prawf Dyfarnu

Na


Ie

Na

IV.2.2)

Defnyddir arwerthiant electronig

Na

IV.3 Gwybodaeth Weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NPS-CSC-0023-15

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
2015/S 018-028935   27 - 01 - 2015

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

IV.3.3)

Amodau ar gyfer cael manylebau a dogfennau ychwanegol 


IV.3.4)

Terfyn amser ar gyfer derbyn tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

  22 - 03 - 2016   14:00

IV.3.5)

Dyddiad yr anfonwyd y gwahoddiadau i dendro neu'r gwahoddiadau i gymryd rhan at ymgeiswyr a ddewiswyd


IV.3.6)

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Blwch wedi'i dicio     

IV.3.7)

Isafswm y cyfnod y mae'n rhaid i'r cynigiwr gadw'r tendr 

IV.3.8)

Amodau ar gyfer agor tendrau

Adran VI: Gwybodaeth Arall

VI.1)

Nodwch a yw'r broses gaffael hon yn digwydd yn rheolaidd a rhowch Amcangyfrif o pryd y caiff hysbysiadau pellach eu cyhoeddi


VI.2)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol?

NaVI.3)

Gwybodaeth Ychwanegol

Please ensure that you find and complete the following ITTS on the eTenderWales system:

itt_52061 - Qualification Envelope & Generic Technical Envelope (To be completed by EVERY bidder)

Every bidder MUST complete the Qualification & Generic Technical Questionnaire AS WELL AS A Technical Questionnaire specific to each Lot you are bidding for. Failure to do this may render your bid non-complaint and your bid may be rejected.

itt_52059 - Lot 1: Collection and Delivery

itt_52056 - Lot 2: Hybrid Mail On-site

itt_52064 - Lot 3: Hybrid Mail Off-site

itt_52066 - Lot 4: International Mail Services

itt_52072 - Lot 5: Mail Room Equipment

itt_52073 - Lot 6: On-site Inbound Mail

itt_52074 - Lot 7: Off-site Inbound Mail

itt_52075 - Lot 8: Same Day National Courier Service

itt_52076 - Lot 9: Next Day Courier

itt_52077 - Lot 10: International Courier

itt_52078 - Lot 11: Medical, Temperature Controlled & Dangerous & Hazardous Goods

itt_52079 - Lot 12: Cycle Courier

Use the ITT code to search for the above Lots. If you are unable to find any of the above Lots whilst using the eTenderWales system, please contact the helpdesk on 0800 3684852.

(WA Ref:39888)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

This Framework Agreement will be using a Non-Core approach to ‘Community Benefits’. Tenderers are asked to submit a Method Statement in the form of a Community Benefits Plan setting out how they will deliver ‘community benefits’ on a cost neutral basis through the contract as requested in the Technical Questionnaire.

For more information please refer to the General Specification Document.

VI.4)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.4.1)

Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau apelio


Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau cyfryngu


VI.4.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.4.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.5)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  10 - 02 - 2016

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

1     Collection and Delivery

1)

Disgrifiad Byr

This Lot provides access to a range of postal collection and delivery services for all organisations as defined by mail volume bands. The Lot will provide access to the posting and delivery of small packets and parcels, so Customers are not faced with procuring two services from two different Lots; instead being able to put the majority of their postal requirements through this single Lot.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

64110000
64112000
64100000
64121100

3)

Maint neu gwmpas

Mail Items are deemed to conform to the following dimensions:

Weight LxWxT(max)

Letter 100g 240x165x5mm

Large Letter 750g 353x250x25mm

Packet / Small Parcel 2kg 450x350x80mm

Mail categories include, but not limited to, Bulk Mail, Standards Mailings, Sorted and Unsorted Mail Items.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

10     International Courier

1)

Disgrifiad Byr

This Lot covers the collection of various items from the Customer within Wales and facilitate delivery to international addresses.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

64100000
64120000
64121000
64113000
64121200

3)

Maint neu gwmpas

The service is required to collect various consignment types such as packets and parcels from the Customer within Wales and facilitate delivery to international addresses within Europe and the Rest of the World (ROW). A range of flexible solutions and delivery timescales will need to be provided.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

11     Medical, Temperature Controlled & Dangerous & Hazardous Goods (zonal)

1)

Disgrifiad Byr

This Lot covers the collection of Medical, Temperature Controlled, Dangerous & Hazardous Goods consignments from within Wales and deliver to addresses within the UK or on occasion, delivery to international addresses.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

64100000
64120000
64113000
64121200

3)

Maint neu gwmpas

This Lot is for the transportation of goods that come under the 9 classes stated within the UN classification system of dangerous substances. In addition to this, other items, such as microbiology specimens, environmental samples. Sterile instruments etc. may also need transportation under this Lot. A range of flexible solutions is required, including but not limited to Ad-hoc Deliveries, Scheduled Deliveries, Delivery to multiple locations and Deliveries outside of office hours. This Lot will be split into Zonal areas to ensure that urgent and time sensitive consignments can be collected within these zones for delivery across Wales.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

12     Cycle Courier (zonal)

1)

Disgrifiad Byr

This Lot covers the collection of documents and small Packages, up to 6kg, from the Customer for same day delivery within a specific local area within Wales.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

64100000
64120000
64113000
64121200

3)

Maint neu gwmpas

Cycle Courier Solutions provides an efficient and cost-effective service that meets Customers commitment to sustainability and good Environmental practices. The successful Supplier must be able to provide a range of flexible solutions, including but not limited to Ad-hoc Deliveries, Scheduled Deliveries and Delivery to and from multiple locations.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

2     Hybrid Mail On-site

1)

Disgrifiad Byr

This Lot incorporates the provision of mailing services on-site which may utilise the Customers existing equipment and services or may entail the provision of new equipment and services.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

64110000
64112000
64100000
64121100

3)

Maint neu gwmpas

Services will range from simple on-site services, to complex integrated managed service offerings where the Tenderer assumes full responsibility for mailing and related services.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

3     Hybrid Mail Off-site

1)

Disgrifiad Byr

The Lot provides access to Off-Site Hybrid Mailing service to optimise or manage an organisation’s mail input and output.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

64110000
64112000
64100000
64121100

3)

Maint neu gwmpas

Services will range from simple off-site services that complement and add value to the Customer’s service provision, to complex integrated managed service offerings where the Tenderer assumes full responsibility for mailing and related services.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

4     International Mail Services

1)

Disgrifiad Byr

This service Lot shall cover the collection of physical mail items from Customers addresses for delivery to international addresses.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

64121100
64121000
64100000
64112000
64110000

3)

Maint neu gwmpas

The service is required to collect mail items from the Customer within Wales and facilitate delivery to international addresses within Europe and the Rest of the World (ROW). A range of International Mail options are required, including but not limited to Air Mail and International Surface Mail.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

5     Mail Room Equipment

1)

Disgrifiad Byr

The Lot provides access to Mailroom Equipment such as franking machines, postal scales, addressing systems etc. for all organisations on a purchase or lease basis.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

30144100
30131400
30131000
30131100
30131200
30131300
30131500
30131600
30132000
30132100
30132300
30133000
30133100

3)

Maint neu gwmpas

Various Mailroom Equipment will be available in this Lot, either through an outright purchase basis or a lease basis, with associated software, warranty, maintenance and support. New and remanufactured and/or reconditioned equipment will be available under this Lot, along with associated consumables.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

6     On-site Inbound Mail

1)

Disgrifiad Byr

The Lot provides access to a range of services from simple on-site services that complement and add value to the Customer’s service provision, to complex integrated managed service offerings where the Tenderer assumes full responsibility for inbound mailing and related services.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

64110000
64112000
64100000
64121100

3)

Maint neu gwmpas

This Lot encompasses in-bound mail processing, digital mail room services, scanning, archiving and document storage. It may also include Inbound services such as Timed Delivery Services, Pre-sorted deliveries, Reply Services etc.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

7     Off-site Digital Inbound Mail

1)

Disgrifiad Byr

The Lot provides access to a range of services from simple off-site digital services that complement and add value to the Customer’s service provision, to complex integrated managed service offerings where the Tenderer assumes full responsibility for mailing and related services.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

64110000
64100000
64121100
64112000

3)

Maint neu gwmpas

This Lot will encompass in-bound mail processing, digital mail room services, scanning, archiving and document storage. The inbound services may include Timed Delivery Services, Pre-sorted deliveries, and Reply Services.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

8     Same Day National Courier (zonal)

1)

Disgrifiad Byr

This Lot covers the collection of Parcels from the Customer National ‘Same Day’ service. Collection may be required from, and delivery to, a business address or a residential address, as required by the Customer.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

64100000
64120000
64113000
64121200

3)

Maint neu gwmpas

This Lot covers a range of flexible solutions, including but not limited to Ad-hoc Deliveries, Scheduled Deliveries, Delivery to multiple locations, and Deliveries outside of office hours. This Lot will be split into Zonal areas to ensure that urgent and time sensitive consignments can be collected within these zones for delivery across Wales.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

9     Next Day Courier (zonal)

1)

Disgrifiad Byr

. This Lot covers the collection of Parcels from the Customer for National ‘Next Day’ service. Collection may be required from, and delivery to, a business address or a residential address, as required by the Customer.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

64100000
64120000
64113000
64121200

3)

Maint neu gwmpas

A Next Day service is defined as the working day immediately following the day of Collection. Time specific options, as well as a range of flexible solutions will be required , including but not limited to Ad-hoc Deliveries, Scheduled Deliveries, Delivery to multiple locations. This Lot will be split into Zonal areas to ensure that urgent and time sensitive consignments can be collected within these zones for delivery across Wales.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiauGwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPScorporateservices@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
30131300Addressing machinesMailroom equipment
30133100Bulk-mailing equipmentMailing equipment
64120000Courier servicesPost and courier services
30131200Envelope-stuffing machinesMailroom equipment
64121100Mail delivery servicesMulti-modal courier services
30131500Mail opening machinesMailroom equipment
30131600Mail sealing machinesMailroom equipment
30133000Mailing equipmentPost-office equipment
30131000Mailroom equipmentPost-office equipment
30132100Mail-sorting equipmentSorting equipment
64121000Multi-modal courier servicesCourier services
30131100Paper or envelope folding machinesMailroom equipment
64121200Parcel delivery servicesMulti-modal courier services
64100000Post and courier servicesPostal and telecommunications services
30131400Postage machinesMailroom equipment
30144100Postage-franking machinesCalculation-type machines
64110000Postal servicesPost and courier services
64112000Postal services related to lettersPostal services
64113000Postal services related to parcelsPostal services
30132300SortersSorting equipment
30132000Sorting equipmentPost-office equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB121594: Postal & Courier Services & Mailroom Equipment Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 10/02/16
Dyddiad Cau: 22/03/16
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)
JUL142693: Postal & Courier Services & Mailroom Equipment Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 07/07/16
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)

Copyright © GwerthwchiGymru